FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 13 - 12 - 2013 - Veel hoogtepunten in de Klameare

   


  Annamarie Thomas aan het woord achter de bestuurstafel tijdens de zo gezellig en 'ouderwetse'jaarvergadering van de IJsclub Workum.

  De Klameare liep weer helemaal vol toen IJsclub Workum op maandagavond voor een week de 157e jaarvergadering hield. De prijzentafel met het oog op de altijd gratis verloting was weer goed gevuld met prijsjes die de aanwezigen zelf aanbieden. Allen passend in de sfeer zoals de IJsclub Workum dat al in lengte van jaren gewoon is te doen. De gastvrijheid in de Klameare werd extra benadrukt door de heerlijke pepernoten die op de tafels stonden en later op de avond natuurlijk door de traktatie van alle soorten worst, aangeboden door Sjerp Blom. Stipt om acht uur klonk de voorzittershamer op de tafel en daarmee vroeg voorzitter Durk de Boer ieders aandacht. Na een kort welkom aan een ieder en speciaal aan Wytze Riemersma en diens zoon Max, vertelde Durk dat door het bestuur aan de agenda van de jaarvergadering was toegevoegd de herdenking van de vader respectievelijk pake van genoemde Wytze en Max, oud-secretaris Eeuwe Riemersma, kort voor deze jaarvergadering overleden. Hierna werd de normale draad van vergaderen weer opgepakt en de agenda afgewerkt zoals op papier aangegeven stond. Na wederom een welkom aan zo'n 130 belangstellenden, onder wie onze ereleden Willem Boersma en Hisse Bremer en onze eregast van deze avond, Annamarie Thomas, gaf Durk een seintje aan Sipke de Boer om, zoals de traditie dat al een aantal jaren wil, in te zetten voor ons enige echte clublied, dat staande ten gehore gebracht werd door de aanwezigen. Na deze ouverture werd snel doorgegaan met de notulen van de vorige vergadering. Daarvoor werd het woord gegeven aan de secretaresse, Anita lJbema. Met gevoel voor humor had Anita de hoogtepunten van de vorige vergadering op papier weten te zetten en een daverend applaus was haar deel toen de laatste zin uit haar mond was gerold. Ingekomen stukken waren er deze keer niet en bij de mededelingen had het bestuur slecht één punt dat aan de orde diende te komen. Voorzitter Durk begon met de melding dat onze club officieus niet meer bij de KNSB is aangesloten. Een en ander is voortgekomen uit de vreemde rol die de bond heeft gespeeld bij de affaires rond de schaatsbanen Thialf en het nog niet bestaande Almere. Door de vergadering diende hierover deze avond een besluit te worden genomen. Het voorstel van het bestuur was om hiermee te wachten tot volgend jaar, omdat het gewest Friesland bezig is met planners die mogelijk ook beter aansluiten bij de gedachten van onze vereniging. Door deze planners of te wachten kan met de tijd een beter besluit worden genomen. De vergadering stemde met dit bestuursvoorstel in.

  Ook de penningmeester had zijn zaakjes goed voor elkaar, zo kon een ieder al lezen op het uitgedeelde papier met cijfertjes. Met hier en daar een kleine opmerking uit de zaal wist penningmeester Wiebren Koopen wel raad en zodoende wist hij de vraagstellers weer gerust te stellen. Vreemd was het dan ook niet dat een ieder zich kon vinden in de werkzaamheden en cijfertjes die hij op papier had gezet. Dat zijn werk goed was bevestigde de kascommissie en het applaus van de vergadering sprak in dezen ook boekdelen.

   

  De scheidende Anne Hein Gietema, zijn in de bloemetjesgezette echtgenote Tjitske en het nieuwe bestuurslid Sander Bouma (van links naar rechts). Foto's Coby Bandstra.

  Geheel volgens planning kwam vervolgens het agendapunt 'verkiezing bestuursleden' aan bod. Anne Hein Gietema houdt het na dertien jaar als zodanig voor gezien, mede door zijn aanstelling als docent aan de AOC 's in Heerenveen en Sneek. Om dat er geen kandidaten uit de leden naar voren waren geschoven, kwam de bestuurskandidaat Sander Bouma voor deze functie in aanmerking. Met luid tromgeroffel door leden van de Mallet Percussion Group Workum werd Sander 'vanuit het niets' naar de bestuurstafel gebracht. Sander nam daarmee de stoel van Anne Hein in, waarna deze met hetzelfde tromgeroffel van de voormalige drumband afscheid nam en uitgeleide werd gedaan! Dat Sander het goed gaat doen weten we uit het feilt dat ijs maken en ijs verkopen in zijn 'gewone' leven op de boerderij bij de Nijhuizumerbrug een dagelijkse gewoonte is geworden.

  Geheel volgens planning kwam vervolgens het agendapunt 'verkiezing bestuursleden' aan bod. Anne Hein Gietema houdt het na dertien jaar als zodanig voor gezien, mede door zijn aanstelling als docent aan de AOC 's in Heerenveen en Sneek. Om dat er geen kandidaten uit de leden naar voren waren geschoven, kwam de bestuurskandidaat Sander Bouma voor deze functie in aanmerking. Met luid tromgeroffel door leden van de Mallet Percussion Group Workum werd Sander 'vanuit het niets' naar de bestuurstafel gebracht. Sander nam daarmee de stoel van Anne Hein in, waarna deze met hetzelfde tromgeroffel van de voormalige drumband afscheid nam en uitgeleide werd gedaan! Dat Sander het goed gaat doen weten we uit het felt dat ijs maken en ijs verkopen in zijn 'gewone' leven op de boerderij bij de Nijhuizumerbrug een dagelijkse gewoonte is geworden.

  Een korte pauze volgde, waarna de aandacht werd gevraagd voor Annamarie Thomas. Wereldkampioen afstanden op de 500 meter en 1500 meter en circa vijftien jaar op het hoogste niveau geschaatst. Met een speciaal gecomponeerd lied van Sipke werd zij aan het Workumer publiek voorgesteld. Annamarie ging voortvarend van start, want zij was de animator voor de recordpoging rond de Cup-song die zo bekend is bij de jeugd. Op de tafels was voor iedereen een plastic beker neergezet waarmee een ritmische oefening moest worden uitgevoerd. Dat Annamarie gevoel heeft voor entertainment bleek wel uit de passie waarmee zij de leden aan het werk zette. Na een kleine 10 minuten oefenen was het moment gekomen om de recordpoging te gaan wagen. Onder begeleiding van de Workumer drumband en het gitaarspel van Sipke ging het los. Verschrikkelijk veel herrie denderde door de zaal. Het ritmische ontbrak hier en daar. Maar dat de poging als geslaagd mag worden aangemerkt was in ieder geval voor de aanwezigen een zekerheid! Op haar eigen manier nam Annamarie de toehoorders mee naar haar verleden in de schaatssport, maar ook naar de hedendaagse activiteiten waarmee zij zich bezig houdt. Eén daarvan is haar werk voor de stichting Bechterew. Zelf problemen ondervindend door deze ziekte zet zij zich in voor deze stichting door het geven van bewegingsclinics. Dat Annamarie het nuttig vond om de hele zaal hieraan te laten meedoen paste helemaal in de sfeer van de avond. De aanwezigen waren zeer voldaan toen de avond kon worden afgesloten. Het was - traditiegetrouw - weer een prachtige avond. Geen wonder dus dat de gezelligheid nog voortduurde tot in de kleine uurtjes!
  Bron:Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Klameare Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Glashandel Sneek    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Workumer Jachtservice    
  Organische meststoffen Culterra    Tapijthal Workum    
  Hunia's Drukkerij    Fasion by Fre    
  link naar groenbloem    Bouma kraanverhuur    
  Thijs van der Meer Slagerij