FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 20 - 12 - 2013 - Maatschap met Engelenburg

  Albert Schootstra

  Het huisartsenkorps in Workum wordt per 1 januari aanstaan­de uitgebreid. Dokter Till Ger­ling (45), die tot nu toe "als het ware als zzp'er", zoals hij het zelf noemt, twee dagen in de week werkte voor dokter Kroijenga en twee dagen voor dokter Engelen­burg, vormt op genoemde datum een maatschap met dokter Enge­lenburg. Hij is dus vanaf 1 januari geassocieerd met Engelenburg, om het even deftig te zeggen. Na zo'n tweeëneenhalf jaar, in de loop van 2016 dus, hoopt dokter Engelenburg zijn praktijk over te dragen aan Till Gerling. "Het streven is de overdracht zo soe­pel mogelijk te laten verlopen, dat is het eerste en duidelijke doel." Enfin, Gerling is dus met ingang van het nieuwe jaar 'ge­woon' huisarts in Workum, om het nu even wat huiselijker te zeggen. Hij heeft er zin in. "In dit vak kun je met mensen werken. Bovendien is het zo breed als het maar kan en dat trekt mij." Ook het platteland spreekt hem aan. "Als je op het platteland werkt gaat het toch wat meer over het vak zelf. Er is een overzichtelijke populatie. In een grote stad of in een verstedelijkt gebied is het al­lemaal waarschijnlijk toch wat meer gehaast en dan kun je het vak niet uitoefenen zoals ik dat wil. De patiënt staat centraal, daar gaat het bij mij om. Ik wil niet hoeven zeggen: ik heb tien minuten en dat moet u de deur uit zijn. Daardoor moeten de patiënten misschien soms wel eens wat langer wachten als het wat uitloopt, maar daar staat dan te­genover dat ze alle aandacht krij­gen." Over twee weken stopt Till Gerling uiteraard met de twee dagen per week die hij tot nu toe voor dokter Kroijenga werkte. De maatschap Engelenburg-Ger­ling is dan een feit.

  Till Gerling is in november 2010 in Workum begonnen. Eerder dat jaar was hij afgestudeerd. Het is misschien wel goed hier even uit te leggen hoe het in de medische stand in zijn werk gaat. Je gaat medicijnen studeren en je studeert op een gegeven moment - als het goed is – af. Dan ben je, zeg maar, basisarts. Maar dan komt het tweede deel en moet je een specialisme kiezen, dat je vooral ook in de praktijk onder de knie dient te krijgen, met name via allerlei stages, het werken als assistent en meer van dergelijke functies die in de medische wereld allemaal hun eigen naam hebben - zoals dat in iedere beroepsgroep gaat. En als je dat met succes achter de rug hebt is de studie - afgezien van allerlei nascholingscursussen et cetera - afgerond. je bent dan specialist. Oor-, neus- en keelarts bijvoorbeeld, of orthopedisch chirurg. Maar ook 'huisarts' is een 'echt' specialisme in volle omvang.

  Maar hoe dat allemaal zij, in november 2010 begon Till Gerling dus in Workum, "als het ware als zzp'er" om deze uitspraak nog even te citeren. Het afgelopen seizoen heeft hij als zodanig trouwens ook nog vier maanden op Ameland gewerkt. Daarna werd het contact met dokter Engelenburg dermate verdiept dat het uiteindelijk heeft geleid tot de nieuwe maatschap Engelenburg-Gerling. Toen hij in Workum begon kwam Gerling ook in onze stad wonen. Hij verhuisde op een gegeven moment echter naar Sneek. Die stad ligt wat centraler en dat was nuttig gezien het feit dat hij toen nog niet wist hoe zijn toekomst er precies zou uitzien. Onlangs is hij binnen de Waterpoortstad ook nog weer verhuisd, zodat hij voorlopig blijft wonen waar hij nu woont. Hij heeft het begrijpelijkerwijs even gehad met alle verhuizingen en dat is op zichzelf geen punt, omdat de tijd dat een huisarts midden in zijn 'parochie' diende te wonen - gelukkig - al lang achter ons ligt. Bovendien heeft hij als het echt nodig is (bij bevallingen in de nacht, bijvoorbeeld) wel een adres in Workum waar hij kan overnachten.

  Till Gerling is van origine Duitser. Dat zou je overigens niet zeggen als je hem perfect Nederlands hoort spreken. Over talen gesproken: hij heeft ook al de cursus Fries van de AFUK met succes afgerond. Patiënten kunnen derhalve onbekommerd de tweede Rijkstaal tegenover hem bezigen. "lk kin it wol ferstean, hear. Gjin probleem," zegt hij op een toon die doet vermoeden dat het spreken hem in de toekomst - indien nodig - ook wel zal lukken. Hij werd geboren in Mexico omdat zijn vader daar werkte. Toen hij 5 jaar was ging hij met zijn ouders terug naar Duitsland. In zijn woonplaats Keulen volgde hij de middelbare school en ging hij medicijnen studeren. Na basisarts te zijn geworden ging hij zich specialiseren in de anesthesiologie. Hij koos 'narcosearts' dus als zijn specialisme. Na drie jaar echter kwam hij tot de conclusie dat hij toch wat anders zou moeten kiezen om ten volle bevrediging in zijn werk te kunnen vinden. In 2000 kwam hij in contact met Eurotransplant in Leiden en ging hij daar werken. Sinds dat jaar woont hij in Nederland, aanvankelijk in genoemde Sleutelstad. Eurotransplant is trouwens een logistieke organisatie, in feite een schakelpunt, tussen de gevers van donororganen en de ontvangers daarvan. "Ik maakte daar deel uit van de medische staf en ik heb daar met veel plezier gewerkt. Ik was bijvoorbeeld ook secretaris van een adviescommissie en zat dus wel in de medische hoek, maar in de loop van 2006 dacht ik toch: nee, ik moet tot mijn pensioen eigenlijk niet nog eens dertig jaar op kantoor zitten. Het feitelijke contact met de patiënt was weg." In 2007 begon hij zodoende in Leiden aan de opleiding voor het specialisme 'huisarts'. In 2010 is hij - als al aangestipt - afgestudeerd.

  De rest is verteld. En tijdens het gesprek met deze krant wordt wel - ten overvloede wellicht, want veel stadgenoten kennen hem natuurlijk al duidelijk dat Workum er een bevlogen, all-round en vriendelijke huisarts bij heeft, oftewel er nu 'officieel' bij heeft. En dat is iets waarmee dokter Gerling zelf, maar ook de stad Workum van harte kan worden gelukgewenst!
  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Tapijthal Workum    
  Op de hoek van de stal    Workumer Jachtservice    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Klameare Workum    
  link naar groenbloem    NEDCAD    
  Makelaardij P.J. de Jong    Roelof Fopma    
  Hunia's Drukkerij    Thijs van der Meer Slagerij    
  Glashandel Sneek