FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 27 - 02 - 2014 - Komst windmolens feit

   

  Tja, dat zijn ze dan, de windmolens waarover de raad van onze gemeente donderdagavond uitgebreid sprak. Maar de speelruimte van de raad is zeer beperkt.

  Jacob Bouwhuis.

   

  Ondanks de krachtige standpunten van de meeste raadsfracties blijft het de vraag of het IJsselmeer bij Makkum gevrijwaard blijft van een windmolenpark. In een speciaal belegde vergadering, afgelopen donderdag, die maar één hoofdthema kende, en wel de fysieke invulling van windturbines op Friese bodem, die met ingang van 2020 voor 530,5 megawatt aan schone energie moeten leveren, zette de raad van de gemeente SúdwestFryslân de hakken in het zand. Vooral omdat het Rijk en de provincie hebben bedacht dat verreweg het grootste deel van de toekomstige windturbines in onze gemeente moet worden geplaatst.

  Deze overheden hebben bovendien hun oog laten vallen op het IJsselmeer (nabij Makkum) als ideale locatie voor een windpark. Toen onlangs het besluit van Gedeputeerde Staten in de pers verscheen dat de provincie voor bijna de helft wenst mee te financieren in een windpark in het IJsselmeer, waren de rapen gaar. De discussie over gebruik van duurzame energiebronnen, en met name windenergie, was op slag actueel. Temeer nu duidelijk wordt hoe ver gevorderd de plannen zijn voor de aanleg van een megawindmolenpark in het IJsselmeer, genaamd Wynpark Fryslân.

  Nederland heeft in Europees verband afspraken gemaakt over het aandeel duurzaam op te wekken energie. Op nationaal niveau werken deze afspraken door in het energieakkoord voor duurzame groei waaraan meer dan veertig partijen zich hebben verbonden. De afspraken uit het energieakkoord werken door in het regeerakkoord. De afspraak is dat in 2020 het aandeel duurzaam opgewekte energie 13 % van het totaal bedraagt. Voor het jaar 2023 ligt de ambitie op 16%.

  Voor wat betreft de windenergie is door het Rijk vastgelegd dat in totaal 6000 megawatt moet worden opgewekt. Het Rijk heeft deze opgave verdeeld over de twaalf provincies. Voor Fryslân ligt er een opgave van 530,5 megawatt in 2020. Dat betekent dat er in onze provincie nog 350 megawatt moet worden gerealiseerd.

  Meer hierover elders in deze krant.

  Bron: Workumer Krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    NEDCAD    
  Klameare Workum    Workumer Jachtservice    
  Hunia's Drukkerij    Thijs van der Meer Slagerij    
  Jopie Huisman Museum    Fasion by Fre    
  link naar groenbloem    Op de hoek van de stal    
  Tapijthal Workum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Bouma kraanverhuur