FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 02 - 03 - 2014 - ‘Lak aan inwoners'

  ‘Lak aan inwoners'

   

   Jacob Bouwhuis

  Thomas Groeneveld (PvdA) vond het donderdagavond tijdens de raadsvergadering over de komst van de windmolens in het IJsselmeer bij Makkum, kwalijk dat de mening van 82.000 inwoners in onze gemeente zomaar terzijde wordt geschoven door de hogere overheden. Alle aangedragen alternatieven, zoals plaatsing van een aantal windturbines op of langs de Afsluitdijk, zijn hooghartig terzijde geschoven. Onze gemeente telt al een aantal solitaire molens en molenparken met een totaal vermogen van ongeveer 180 megawatt. Volgens Groeneveld is een aanvulling van 350 megawatt aan windenergie op land best mogelijk.

  Waarom moet de gemeente Súdwest-Fryslân het leeuwendeel van de afgesproken 530 megawatt voor haar rekening nemen? Een ander alternatief zou zijn dat de gezamenlijke gemeenten in Friesland de handen ineen slaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Alle 24 gemeenten zouden dan slechts een bijdrage hoeven to leveren van 15 megawatt per gemeente, was er op neerkomt dat iedere gemeente slechts vijf windturbines op haar grondgebied krijgt. Natuurlijk staat groene energie in het middelpunt van de discussie, temeer omdat fossiele brandstoffen veel nadelen kennen en uitgeput raken. Zonne-energie is nog met voldoende rendabel, energiebesparing is van groot belang en andere schone vormen van energiewinning staan nog in de kinderschoenen.

  We ontkomen er volgens de spreker niet aan dat windenergie voorlopig het beste alternatief is. Maar, als rechtgeaarde Makkumer, is Groeneveld mordicus tegen plaatsing van wind-turbines in het IJsselmeer.

  Om zijn woorden kracht bij te zetten diende hij mede namens de VVD, het CDA, de FNP, Gemeentebelangen en D66 een amendement in omdat genoemde partijen vinden dat de brief hier en daar iets scherper had gekund en enige aanvullingen nodig heeft. Zo vinden genoemde partijen dat er geen enkele aanleiding is om het eerder ingenomen standpunt ten aanzien van het afwijzen van de realisatie van een windpark in het IJsselmeer te herzien. De voorkeur van Súdwest-Fryslân voor plaatsing van molens op of langs de Afsluitdijk blijft recht overeind en dit alternatief moet eerst uitputtend worden onderzocht.

  Men vindt bovendien dat de hogere overheden ten aanzien van windenergie in het IJsselmeer geen ruimte laten voor de gemeente als eerst betrokken overheid, de gemeente zelfs voor het blok zet en daarmee ernstig inbreuk maakt op de positie en de verant-woordelijkheid van de gemeente Súdwest-Fryslân. De brief, die volgens het college gericht moet worden aan het ministerie van Economische Zaken c.q. minister Kamp en het college van Gedeputeerde Staten, moet volgens deze partijen ook aan de leden van de Tweede Kamer en aan de leden van Provinciale Staten worden gestuurd. Enkele Statenleden zaten trouwens tijdens de raadsvergadering op de publieke tribune. In de brief komt verder te staan dat het aantal megawatts dat in Friesland moet worden opgewekt, de 530,5 niet mag overstijgen. Daarnaast moet heel duidelijk in de brief staan dat er volstrekt geen draagvlak in de regio is om een windmolenpark in het IJsselmeer te realiseren.

  Bron: Workumer Krant Friso

     << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Glashandel Sneek    
  Thijs van der Meer Slagerij    Klameare Workum    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Roelof Fopma    Touwspecialist    
  Fasion by Fre    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Jopie Huisman Museum    Workumer Jachtservice    
  Organische meststoffen Culterra