FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 20 - 03 - 2014 - Een tien voor onze politici

   

   

                                                                                                                          Foto: Harmen de Wind

  Albert Schootstra

  Wat heeft Plaatselijk Belang Workum veel eer ingelegd met het organiseren van het verkiezingsdebat, vorige week dinsdagavond in de Klameare. De grote zaal van de multifunctionele accommodatie zat helemaal vol en dat bewijst natuurlijk al hoezeer Plaatselijk Belang met de organisatie de spijker volledig op de kop heeft geslagen. Klasse! Maar de grote opkomst maakt ook wel degelijk duidelijk dat de gemeentepolitiek in onze regio terdege leeft. Een verheugende constatering. Alle kandidaten namelijk uit wie we morgen kunnen kiezen verdienen onze aandacht en dus al evenzeer dat wij hun doen en laten nauwkeurig volgen. Zij zijn bereid een groot deel van hun vrije tijd op te offeren aan het raadswerk en dus aan de gemeenschap. Dat mag best eens gezegd worden en daarvoor past een groot compliment aan hun adres! In zijn openingswoord zei voorzitter Jacob van der Valk van Plaatselijk Belang: "Wy wolle jimme waarm meitsje foar de 19e maart. It is tige wichtich om dan in fundearre kar meitsje te kinnen en fandêr dat wy dit organisearre hawwe. En gelokkich is de opkomst fantastysk."

  De woorden van de voorzitter kregen gedurende de avond alleen maar meer cachet. Dat kan trouwens ook op het conto worden geschreven van Jetske Miedema-de Jong (oud-raadslid in de vroegere gemeente Nijefurd) die het debat prima leidde. Slaag er eens in om tien politici – die natuurlijk allemaal hun woordje wel kunnen doen - 'in toom' te houden. Welnu, het bleek Jetske meer dan toevertrouwd. Geweldig! "Jim moatte besykje mei minder wurden mear te sizzen. Ik haw it klokje der by want wy binne strang fan'e jûn," aldus Jetske Miedema. De volksvertegenwoordigers (van wie sommigen in spé) hielden zich hier keurig aan. De aanwezige politici waren Peter Walinga, lijsttrekker van Gemeente Belangen swf, Ruben Strubbe (derde op de lijst van de SP), Durk Stoker, de lijsttrekker van de FNP, Peter Kranendonk, derde op de lijst van GroenLinks, Johan Langbroek, vijfde op de lijst van de PvdA, Gert Schouwstra, vierde bij de ChristenUnie en Mirjam Bakker, de lijsttrekker van D66. En tenslotte lijsttrekker Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal (ook nummer 2 op de lijst van Totaal Lokaal, Jantje Haagsma uit Hindeloopen, was trouwens aanwezig, evenals veel andere politici) en dan nog de Workumer 'kanonnen' Hielke Bandstra (lijsttrekker van de VVD) en Maarten Offinga (lijsttrekker van het CDA, wethouder en loco burgemeester van onze gemeente). Alleen de nieuwe Partij voor de Bijstand, wier lijsttrekker tevens de enige op de kandidatenlijst is, was niet vertegenwoordigd.

  Twee politici waren telkens uitgenodigd om één van de vijf centrale thema's voor het front van de zaal voor het voetlicht te brengen. Dit was door loting vastgesteld. Daarna mochten de overige acht hun zegje over het onderhavige onderwerp doen en daarna de zaal. Het bleek een prima formule. Als eerste kwam het punt 'communicatie' ter sprake. Deze blijkt - als gemeld - nog niet optimaal te zijn tussen de gemeente en de burgers. Wonderlijk. Je krijgt in onze tijd vaak het gevoel dat' iedereen' communicatie studeert of 'iets' in deze sector doet. En toch zijn storingen en misverstanden op dit vlak alom in den lande aan de orde van de dag. Vreemd, vreemd... Durk Stoker en Johan Langbroek onderkenden het probleem overigens ten volle en hun woorden in dezen gaven absoluut hoop voor de toekomst. Mirjam Bakker pleitte voor 'zorg dichtbij huis' en Maarten Offinga, hij was aan haar 'gekoppeld' bij het punt wolwêzen', wees met klem op de moeilijke financiële processen die rond dit thema spelen. "Maar de menselijke maat daarbij wordt vaak vergeten," zo moest hij tot zijn spijt vaststellen. "Als CDA willen we dat graag goed invullen."

  Over Maarten Offinga gesproken: hij had geen gemakkelijke avond omdat hij moest laveren tussen zijn lijsttrekkerschap van het CDA en zijn functie als wethouder. Ach, we kennen dit ook van Mark Rutte als hij voor 'zijn eigen' VVD de straat opgaat en intussen met helemaal vrij kan zijn omdat hij ook premier is. Maar Offinga sloeg zich er met verve doorheen. Hij had in antwoord op vragen van Durk Stoker een lijst paraat met bepaald niet geringe bedragen die wel degelijk zijn uitgetrokken voor uiteenlopende zaken. En tevens kon hij de bewering van Peter Walinga dat er wordt bezuinigd op het onderhoud van de wegen met cijfers weerleggen. Ook zijn uitleg over het bij de Raad van State voorlopig even stranden van het bestemmingsplan It Soal kwam als volstrekt bonafide over. En dat laatste kost de gemeente, in ieder geval voorlopig, geen cent. Bovendien heeft het CDA er onder meer mede voor gezorgd dat de belastingen in onze gemeente drie jaar lang gelijk gebleven zijn en onder het Friese gemiddelde liggen. Offinga hecht er zeer aan dit te onderstrepen, zo bleek.

  Ook de PvdA en de VVD zijn collegepartijen, maar Johan Langbroek en Hielke Bandstra hadden het iets makkelijker dan Offinga, omdat zij, voorlopig althans, 'slechts' raadslid zijn. Bandstra wees er trouwens op dat zijn fractie echt niet slaafs achter het college aanloopt. Dit bleek onder (veel) meer, zo onderstreepte hij, uit het stemgedrag van de VVD rond het alcohol schenken door en in doarpshuzen en wijkcentra. De VVD stemde er mee in om het aantal 'feesten met drank' in dergelijke gelegenheden naar zestien te verhogen, terwijl het college op een lager aantal had ingezet.

  Maar waarom - relatief gezien - zoveel aandacht in dit stuk voor de collegepartijen? Wel, bijna ieder mens - en in ieder geval schrijver dezes - houdt het toch met de underdog. Wat een feest toen Cambuur zondag voor een week gelijk speelde - in Amsterdam nog wel! - tegen Ajax. In de politiek is het niet anders. Een gepeperde uitspraak van een lid van de oppositie valt meestal gemakkelijk in goede aarde. Maar de coalitiepartijen nemen wel de verantwoordelijkheid als die op hun weg komt en durven wel vieze handen te maken. In de jaren twintig, zo vertellen de geschiedenisboeken, was er een onoverwinnelijk kaatspartuur: Taede Zijlstra (Witmarsum/ Metslawier), Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie) en Ids Jousma (Dokkum). Zij wonnen alles en de andere kaatsers en het publiek kregen op een gegeven moment natuurlijk de pé in. De, volgens diezelfde geschiedenisboeken, zeer sympathieke Taede Zijlstra moet zich toen eens verdrietig tegenover zijn maten hebben laten ontvallen: "Se komme ek altyd fear de swakken op en noait foar de sterken." Welnu, schrijver dezes vindt dat uitermate 'besteklik' van Taede (1901-1946). En met de woorden van deze legendarische kaatskoning zij hier het CDA, de PvdA en de VVD een hart onder de riem gestoken!

  Daarmee trouwens geen verkeerd woord van de kleine(re) partijen, verre daarvan. Iederen toonde zich dinsdagavond even sympathiek en iedereen zet zich oprecht in voor onze gemeente. Wat mogen we daar blij mee zijn! Jammer dat je stembiljet ongeldig is als je tien hokjes van tien verschillende partijen rood maakt. Schrijver dezes zou dat anders heel graag willen doen. Enfin, daarom nog maar een raad: ga morgen vooral stemmen! De partijen verdienen het! Alle tien!

  Bron: Workumer Krant Friso

   

     << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Touwspecialist    
  Roelof Fopma    link naar groenbloem    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Glashandel Sneek    
  Thijs van der Meer Slagerij    Organische meststoffen Culterra    
  Klameare Workum    Tapijthal Workum    
  Bouma kraanverhuur    Fasion by Fre    
  De Jong Workum Financieel Advies