FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 28 - 03 - 2014 - Vergadering begrafenisvereniging

   

  De Begrafenis- en Crematievereniging Workum en omstreken staat sceptisch tegenover de zogenaamde Friese federatie waarbij ruim tweehonderd begrafenisverenigingen in onze provincie zijn aangesloten. Dit werd donderdagavond wel duidelijk tijdens de jaarvergadering in de Klameare. Er zijn wat strubbelingen geweest binnen de Federaasje' en ten langen leste is nu een nieuw bestuur aangetreden, "besteande út seis manlju en ien frou," zoals de Workumer voorzitter Hielke Althuis kon meedelen. "Wy freegje ús as bestjoer ús ôf wy wol lid bliuwe moatte," aldus de voorzitter verder. "Foar de simmer wolle wy de knoop trochhakje, mar wy sjogge der net sa'n soad mear yn."

  De kleinere begrafenisverenigingen hebben zich over de hele provincie verenigd in clusters en dat werkt op zichzelf goed "mar wy (als grotere verenigingen, red.) binne net frege om in miening," zo vervolgde Althuis. "Mar wy wolle in beslút earst wol goed yn ús omgean litte." Uit de opmerkingen hieromtrent viel op to waken dat de federatie net een jaar zonder bestuur heeft gezeten, maar dat niemand dat eigenlijk echt heeft gemerkt. Daar staat tegenover dat het lidmaatschap van de federatie wel het nodige geld kost. En als het met begrafenissen en/of crematies in onze stad eens heel druk loopt, dan kan altijd een beroep worden gedaan op - bijvoorbeeld – de vereniging van Parrega. Maar dat is nu ook al zo en daar heb je de federatie dus niet echt voor nodig. Enfin, op deze kwestie kan zeker het cliché ‘wordt vervolgd’ worden losgelaten.

  Staande werden de leden herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden en die door tussenkomst van de Begrafenis- en Crematievereniging Workum en omstreken ter aarde zijn besteld of zijn gecremeerd - al verleent de vereniging ook wel haar medewerking bij de begrafenis of crematie van niet-leden. Voorzitter Hielke Althuis stond speciaal stil bij het heengaan van Jaap Sikma op 4 maart jl. "Hy hat rom fjirtich jier dragen west," aldus Althuis. "lk haw ridlik faak mei Jaap te dragen west," zo vervolgde hij, "en it klinkt miskien wat raar yn dit ferbân, mar it wie altyd in genot om mei Jaap te dragen. Syn moaie ferhalen, syn golle skatterlaits, mar boppe alles syn grutte belutsenens by ús feriening sille yn ús ûnthâld bliuwe."

  De vergadering had een 'noflik' verloop. Het woord 'noflik' klinkt een buitenstaander wellicht wat vreemd in de oren, want een begrafenis is toch een ernstige zaak, maar aan de andere kant: een stad als Workum heeft gewoon een actieve begrafenisvereniging nodig. En in dat verband verdient het bestuur een grote pluim op de hoed. De leden van dat bestuur zetten zich toch maar volledig in voor een uiterst nuttige zaak. Bovendien werkt het bestuur - en met name penningmeester Douwe Tjerkstra - met grote bedragen. Het bestuurslidmaatschap is bepaald geen erebaantje. Hulde!

  De heldere notulen van secretaresse Elske Folkertsma werden vlot goedgekeurd. Algemeen bestuurslid Anneke van der Velde kwam met een al even duidelijk geschreven en voorgelezen jaarverslag. De vereniging heeft 1912 leden en verzorgde in 2013 24 uitvaarten, zo bleek uit haar woorden. De contributie bedraagt 55 euro per jaar voor een gezin met kinderen tot 18 jaar, 40 euro voor een zogenaamd één oudergezin en 27,50 euro voor een alleenstaande. In 2013 viel een kapitaalsvermeerdering van 40.477 euro te noteren. Een buitengewoon goede zaak, waardoor de contributies niet omhoog hoeven en de hierboven genoemde bedragen dus ook voor dit jaar een definitief karakter krijgen. De bodes en de leden blijken tevreden te zijn over het functioneren van de 'pool' van bodes, zo werd verder duidelijk.

  Voorzitter Hielke Althuis kon ook nog meedelen dat het bestuur bezig is een zogenaamde schaarwagen, een rijdende baar, aan te schaffen, evenals twee schragen van plexiglas. De dragers worden over het algemeen wat ouder en regelmatig moeten er grote afstanden worden afgelegd in een kerk of naar een graf, zo legde Althuis uit. "En boppedat sitte wy fansels ek mei de arbo," aldus de preses. Maar, en dat is het belangrijkste, de familie van een overledene bepaalt wat er gebeurt. Als die familie wil dat de kist op de 'ouderwetse' manier naar het graf wordt gedragen, clan gebeurt dat!

  Penningmeester Douwe Tjerkstra bleek het overzicht van de financiën uitermate punctueel voor elkaar te hebben. De kascommissie had bij monde van Dineke de Zwart-Folkertsma dan ook alleen maar lof. Algemeen bestuurslid Ytsje van de Lageweg-de Haan was aftredend. Ze had zich echter herkiesbaar gesteld en daar waren de leden maar wat mee ingenomen. "We binne tige bliid dat Ytsje sitten bliuwt," zo verwoordde Hielke Althuis de gevoelens van de leden. Ze zit al vijftien jaar in het bestuur en doet nu een 'aanval' op het record 'langst zittende bestuurslid van de begrafenisvereniging' dat in handen is van Dineke de Zwart-Folkertsma, die in het verleden maar liefst zestien jaar over de penningen heeft gewaakt.

  Een goede zaak was dat ook Peter Kaspersma uit Damwâld ter vergadering verscheen. Hij is directeur van Uitvaartassistentie Noord-Nederland BV met vestigingen in Sneek, Dokkum, Kornhorn en Drachten. Ook zwaait hij de scepter over uitvaartkistenfabriek Kaspersma te Dokkum. Hij is voor velen in het uitvaartwezen een ware vraagbaak en dat uiteraard ook voor de 'pool' van bodes die opereren 'order de paraplu' van de Begrafenisen Crematievereniging Workum en omstreken. Op het gebied van rouwvervoer, koelingkasten, kisten en wat er allemaal komt kijken bij een uitvaart - en dat is heel veel, daar sta je normaal gesproken nooit echt bij stil - is hij een onmisbare schakel in de keten rond het laatste afscheid. Maar dat is óók 'onze' begrafenisvereniging. En dat dient ors als Workumers zeker tot dankbaarheid te stemmen! (AS)
  Bron: Workumer krant Friso  << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Klameare Workum    
  Op de hoek van de stal    Workumer Jachtservice    
  Roelof Fopma    NEDCAD    
  Hunia's Drukkerij    Touwspecialist    
  Glashandel Sneek    Tapijthal Workum    
  Jopie Huisman Museum    Fasion by Fre    
  Makelaardij P.J. de Jong