FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 03 - 04 - 2014 - Jaarvergadering visserijvereniging

  leder jaar wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de visserijvereniging druk bezocht. Ook dit jaar waren er ca 75 leden naar de vergadering gekomen. Statutair vind de vergadering plaats op een locatie aan de oude Zuiderzee, ditmaal te Lemmer. De organisatie was dit maal in handen van de winnaars van de brijlepel 2013, Ben Loohuis en bemanning. In de het gezellige clubhuis van zeilvereniging de Zevenwolden zaten de vissers als de spreekwoordelijke haringen in een ton. Op zaterdagmorgen 10 uur begon de vergadering en de planning was om  12.00 uur de vergadering te beëindigen. Een korte tijd voor de volle agenda. Na de gebruikelijke agendapunten met jaarverslagen, notulen etc. kwamen de punten op tafel waarbij de leden zich niet onbetuigd lieten. Bij de bestuursverkiezing werd afscheid genomen van Rob Snijder. Rob, die al jarenlang het wegen op de afslag en de feestelijke prijsuitreiking voor zijn rekening neemt, werd door voorzitter Job Jager met een ludieke prijsuitreiking eens extra in het zonnetje gezet. Als kandidaat voor de vacante bestuurszetel stond Menno Smit uit Wieringen op de aankondiging. Met een daverend applaus werd Menno verwelkomd in het bestuur. Vervolgens was het de beurt voor de materiaalcommissie. Er werd verslag gedaan van nog in het bezit zijnde materialen. Een heel arsenaal netten met een te krappe maaswijdte, waarmee wij niet meer mogen vissen, werd met volle instemming van de leden geschonken aan vissers in Afrika. De voorstellen van het bestuurvoor het wijzigen van de reglementen zorgden voor de nodige discussie. Een aantal zaken konden dan ook geen doorgang vinden omdat de leden hier niet mee instemden. Wel werd er meer ruimte geboden voor het toelaten van jonge en beginnende vissers. Een goede stimulans voor een bloeiende vereniging. Secretaris Anton van Rooyen werd met een hele partij huiswerk terug gestuurd naar de schrijftafel. Nu was het de beurt aan Bertien Broekhans, de winnaar van de spleetprijs in 2013, om de spleetprijs uit te reiken. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een lid die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging of die zich door zijn of haar uitstraling en bezigheden een positieve effect geeft aan de vereniging. De prijs ging dit jaar naar een tweetal en wel de zusters Joukje en

  Piety Bouma voor hun geweldige werkzaamheden aan het jubileumboek. En dan zit het venijn in de staart. Het meest heikele punt, de voornemens om de visserij op het IJsselmeer minimaal 3 jaar stil te leggen. Met de al vrijwillige vergroting van de maaswijdte van de netten was de vereniging al een stap vooruit op de vergunningen maar deze maatregelen zullen voor de vissers betekenen dat er gezocht moet worden naar alternatieven om de visserij onder zeil levendig te houden. Een pasklare oplossing is er niet maar er zal worden gezocht naar alternatieven om het toch sfeervolle gebeuren voor Workum te behouden. Tijdens de rondvraag werd er gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is het jagen van de schepen te laten uitvoeren door paarden. Een bezigheid die als vanouds past bij de zeilende beroepsvaart. Net na 12 uur werd de vergadering besloten en konden de aanwezige leden zich te goed doen aan, hoe passend, heerlijke IJsselmeerbot. Een lekker visje bereiden is de Lemsters wel toevertrouwd. Als afsluiter werden de leden nog meegenomen voor een rondleiding in het prachtige Woudagemaal. Het was weer een geslaagd gebeuren die zo rond 4 uur in de middag werd besloten.
  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Hunia's Drukkerij    
  NEDCAD    Organische meststoffen Culterra    
  link naar groenbloem    Klameare Workum    
  Thijs van der Meer Slagerij    Workumer Jachtservice    
  Fasion by Fre    Glashandel Sneek    
  Makelaardij P.J. de Jong    Jopie Huisman Museum    
  Op de hoek van de stal