FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 04 - 04 - 2014 - Wielervereniging leeft

  De wielervereniging Workum bestaat 'nog maar' drie jaar, maar heeft nú al een vaste plaats veroverd in de Workumer gemeenschap waaruit ze niet meer is weg te denken. Deze conclusie kan zonder meer en wellicht ten overvloede worden getrokken na de algemene ledenvergadering van afgelopen donderdagavond in de Brouwershof in onze stad. Het was een uitermate gezellige en onderhoudende avond. Opmerkelijk veel leden hadden de weg naar de Brouwershof gevonden en dat alleen al maakt meer dan duidelijk dat het bovenstaande bepaald geen lone kreet is. Er dient natuurlijk niet verge-ten te worden dat de vereniging met de 'dubbele Elfstedentocht' van alweer bijna twee jaar geleden terecht enorm veel goodwill heeft gekweekt.

  Maar dan is het natuurlijk we] zaak om die goodwill te behouden en daar zijn bestuur en le-den uitmuntend in geslaagd. Die laatste bewering houdt een groot compliment in. Bij dezen! De bestuursleden van de Wielervereniging Workum worden voor drie jaar benoemd en zodoende nam donderdagavond het punt 'bestuurssamenstelling' een belangrijke plaats op de agenda in. De bestuursleden Hessel Wesselius (secretaris), Simon Wiersma (penningmeester), Leen van Poelje (algemeen lid) en Gerwin Woudstra (idem) waren herkiesbaar en het was duidelijk te merken dat de leden daar zeer mee waren ingenomen. Voorzitter Rients Galema heeft echter besloten een punt achter zijn bestuurslidmaatschap te zetten. Niet omdat hij is uitgekeken op de Wielervereniging Workum, verre daarvan, maar omdat drukke dagelijkse werkzaamheden hem daartoe nopen. "As't dy wer ferkiesber stelst, dan moast it ek goed dwaen’’. aldus de scheidende voorzitter. ix kin it no eins net mear goed wiermeitsje. Mar ik haw de jierren yn it bestjoer as in tige gesellige tiid belibbe." Hij keek ook nog even terug. "It doel by de oprjochting fan de feriening wie yndertiid om de Ronde fan Warkum te organisearjen. Wy hawwe de saken doe oerdroegen krigen fan it wielercomite. De sfear is altyd fantastysk. Ik bin grutsk dat safolle leden by de aktiviteiten belutsen binne."

  Het bestuur had Sander Bekkema als nieuwe voorzitter voorgedragen en die werd zonder hoofdelijke stemming - en dus met veel enthousiasme - als zodanig benoemd. Symbolisch droeg Rients Galema de 'voorzittersbel', afkomstig van het vroegere wielercomité en indertijd altijd gebruikt om de laatste ronde aan te kondigen tijdens de diverse fameuze Rondes van Workum, aan Sander Bekkema over. De scheidende voorzitter kreeg een enveloppe met een attentie en lovende woorden. In zijn openingswoord bij de vergadering had Rients Galema er al op gewezen dat de vereniging meer dan honderd leden heeft! Inderdaad, de vereniging is helemaal geworteld in de Workumer gemeenschap. Penningmeester Simon Wiersma kon vaststellen dat de vereniging er financieel gezien goed voor staat. De kascommissie op haar beurt had weer niets op het beheer van de penningen door Wiersma aan te merken, zo bleek.

  De fietsavonden van de vereniging, op dinsdagavond om echt hard te fietsen terwijI op donderdagavond het 'sociale' fietsen meer de boventoon voert, worden goed bezocht. Het bestuur denkt er nog over na om ook op de woensdagavond een activiteit te gaan oeganiseren. Dat zou een damesavond kunnen worden maar er zijn ook andere mogelijkheden. Enfin, daar wordt nog op gebroed.

  Ergens in april, mei - de exacte datum moet nog worden geprikt - wordt een nachtrit georganiseerd, zo kon Leen van Poelje melden. Op Hemelvaartsdag zet de vereniging een toertocht op touw. Op 6 juli staat het 'Rondje IJsselmeer' op de rol en in oktober wordt een clinic mountain-bike gehouden in Appelscha. Dit als voorbereiding op het mountainbike-uitje in Schoorl dat afgelopen januari zo in de smaak viel en daarom in januari 2015 weer op het programma prijkt. De Ronde van Workum is op 28 juni, als onderdeel van het Welkom in Workum-weekend.

  De vergadering besloot de sprints tijdens de donderdagavondtochten te handhaven, maar er geen punten meer aan te verbinden. De sprinters blijven dus aan hun trekken komen, maar de veiligheid zal er wellicht enigszins door toenemen en dat is belangrijk, want die veiligheid staat bij de Wielervereniging Workum in hoog aanzien. Zo mag iemand zonder helm niet meedoen aan de clubavonden en het 'samen uit, samen thuis' tijdens tochten is heilig.

  Enkele leden hebben vorig jaar een fantastisch bedrag opgehaald voor de actie Alpe d'Huzes. Door de beroemde Alpe enkele keren te beklimmen leverden ze een formidabele prestatie. Hartger Stelling tenslotte bleek het afgelopen seizoen de beste voorspeller tijdens de Tour de France en hij ontving hiervoor een fraaie prent. Enfin, het ken niet genoeg worden gezegd dat de Wielervereniging Workum geweldig leeft. Alle respect! (AS)

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Glashandel Sneek    
  Fasion by Fre    Jopie Huisman Museum    
  link naar groenbloem    De Jong Workum Financieel Advies    
  NEDCAD    Organische meststoffen Culterra    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Tapijthal Workum    Touwspecialist    
  Hunia's Drukkerij