FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 30 - 04 - 2014 - Stadsherstel geeft financiële bijdrage

  Stadsherstel geeft financiële bijdrage bij verbetering bouwkundige situatie van cultuurhistorische aard.

  De ‘Stichting Stadsherstel Workum’ zet zich in voor het bewaren van het zo kenmerkende stadsschoon van de stad. Dit betreft in het bijzonder het gebied dat aangemerkt is als beschermd stadsgezicht (zie www.stadsherstelworkum.nl).

  In het kader hiervan is ze bij een aangevraagde bouwvergunning een gewaardeerde gesprekspartner van de Welstandscommissie van de gemeente Súdwest Fryslân. 

  Daarnaast gaat ze graag in op de vraag om advies bij een voorgenomen restauratie van een historische pand en/of bij het herstel van een situatie die van cultuurhistorische aard is in het beschermde stadsgezicht, zoals bijvoorbeeld herstel van een gevel, gevelreclame, een stoep met toebehoren of andersoortige afscheidingen.

  Met het uitreiken van een jaarlijkse stimuleringspremie geeft ze blijk van de waardering voor de manier waarop stadgenoten hun huis hebben gerenoveerd.

    Vanuit haar doelstelling kan de Stichting ook ongevraagd adviezen geven en/of de gemeente wijzen op activiteiten die plaatsvinden zonder dat daarvoor vergunning is verleend. 

  Ook kan de Stichting vanuit haar doelstelling  een kleine financiële tegemoetkoming verlenen aan hen die daartoe bij haar een verzoek indienen. Deze bijdrage zal niet meer zijn dan 25% van het geraamde bedrag tot een maximum van € 2500,-

  Een dergelijk verzoek zal alleen in behandeling worden genomen wanneer het overeenkomt met haar doelstelling. Het is dus alleen van toepassing in het gebied dat aangemerkt is als beschermd stadsgezicht.

  Het aantal verzoeken per jaar wordt beperkt door het bedrag dat jaarlijks kan worden vrijgemaakt. 

  Het verzoek  moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend voor men met het werk begint.  Verder dient het te bevatten:

  • een schets van de huidige situatie en van de beoogde situatie;
  • een motivering voor het plan;
  • een plan van aanpak;
  • een raming van de te maken kosten.

   

  Tegen het al of niet toekennen van een financiële tegemoetkoming of van de hoogte van het bedrag kan geen bezwaar worden gemaakt.

   

     << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Thijs van der Meer Slagerij    
  Organische meststoffen Culterra    Tapijthal Workum    
  Roelof Fopma    Klameare Workum    
  Bouma kraanverhuur    NEDCAD    
  link naar groenbloem    Op de hoek van de stal    
  Workumer Jachtservice    Touwspecialist    
  De Jong Workum Financieel Advies