FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 01 - 10 - 2014 - Ook Masterplan Workum dupe

  Gemeente duikt in de min.

  Jacob Bouwhuis

  Uit de bestuursrapportage over de eerste zes maanden van2014, die afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering werd besproken, blijkt dat de gemeente Súdwest-Fryslân dit lopende boekjaar op een aanzienlijk tekort van circa 3,25 miljoen euro afstevent. Alweer een koude douche na een drijfnatte veekeuringsdei. Vooral een verlaging van de specifieke uitkering Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (de BUIG) van het Rijk van ongeveer 2,6 miljoen zorgt voor een fikse tegenvaller. Een andere grote afwijking in de begroting van 2014 wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Verder blijven de opbrengsten van de bouwleges achter bij de ramingen en datzelfde geldt voor de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. Bij de berekening van de tarieven onroerende zaakbelasting is gerekend met verwachte WOZ-waarden. Vooral bij de niet-woningen waren de waarden een stuk lager. Hierdoor zijn de tarieven te laag berekend om de geprognosticeerde opbrengst te halen en betekent dit een incidenteel nadeel van bijna 400.000 euro.

  Daarnaast wordt bij de grondexploitatie een nadelige afwijking van 0,65 miljoen verwacht.

  Hoewel er hier en daar ook enige plussen in de bestuursrapportage zijn te noteren, zijn die bij lange na niet voldoende om het grote verlies te compenseren. Toch denkt het college dat in het tweede halfjaar nog een positieve ontwikkeling zichtbaar wordt. Dat was in 2013 ook het geval. Toen werd een tussentijds nadeel van ongeveer 1.090.000 omgebogen naar een positief resultaat van 2,8 miljoen. Een dergelijke positieve ontwikkeling zit er waarschijnlijk voor 2014 niet in. Want in de inleiding van de rapportage merkt het college op dat mogelijkerwijs het jaarrekeningresultaat in rode cijfers wordt geschreven. De negatieve tussenbalans heeft uiteraard consequenties voor de rest van het lopende boekjaar. Zo zullen er te weinig middelen beschikbaar zijn om de gemeentelijke wegen op het gewenste niveau te houden. Het afschaffen van zowel sluisgelden als pauzetijden is voorlopig niet haalbaar.

  Het onderhoudsbudget voor vaarwegen, oevers en kaden is momenteel onvoldoende om op korte termijn de achterstanden weg te werken. Jaarlijks is, volgens de bestuursrapportage, voor onderhoud van alle kapitaalgoederen een bedrag nodig van 28 miljoen maar het beschikbare onderhoudsbudget bedraagt slechts 23 miljoen. De verdere ontwikkeling en realisatie van projecten komt in een aantal gevallen op een lager pitje te staan, waarbij een aantal Masterplannen de dupe zijn. Zo zullen de geplande extra passantenplaatsen bij de Doltewâl in Workum vervallen en wordt het budget gestopt in de toekomstige passantenvoorzieningen van de Stedspôle. Makkum moet op zoek naar extra financieringen om het budget van zijn Masterplan rond te krijgen omdat een toezegging vanuit het Waddenfonds niet beschikbaar is gekomen. Ook het Masterplan Stavoren loopt de nodige averij op. Het benodigde budget voor het Hanzekwartier dat beschikbaar zov komen uit de NUON-gelden, is niet toegezegd en door het oorspronkelijke plan van het Stationskwartier kan een streep worden gezet.
  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    link naar groenbloem    
  Glashandel Sneek    Workumer Jachtservice    
  Klameare Workum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Jopie Huisman Museum    Roelof Fopma    
  NEDCAD    Organische meststoffen Culterra    
  Hunia's Drukkerij    Thijs van der Meer Slagerij    
  Touwspecialist