FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 30 - 10 - 2014 - Forse inkomstenbron gemeente Belasting op netwerken

  Forse inkomstenbron gemeente Belasting op netwerken

  Jacob Bouwhuis

  In onze gemeente liggen verschillende netwerken van kabels, leidingen, buizen bovengrondse draden enzovoorts. Het gaat hier om gas-, elektriciteits- en waterleidingnetwerken van de netbeheerders. De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om precariobelasting te heffen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. In onze gemeente gaat het om het hoofdgasleidingnetwerk van de Gasunie, het elektriciteitsleiding-netwerk van Liander, het gasleiding-netwerk van Enexis, het waterleidingnetwerk van Vitens en het hoogspannings-leidingnetwerk van Tennet. Door het invoeren van een verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen denkt het college een forse inkomstenbron aan te boren. Uit het raadsvoorstel dat de laatste raadsvergadering werd behandeld, blijkt dat de extra opbrengst uit deze precariobelasting over 2014 € 800.000 kan bedragen. Voor 2015 leidt dit tot een potentiële opbrengst van 2.400.000.

  Helaas kan niet iedere netwerkbeheerder worden aangeslagen voor precariobelasting. In het verleden hebben onder anderen Vitens en de Gasunie een overeenkomst met de rechtsvoorgangers van onze gemeente afgesloten die een heffing uitsluiten. Andere netwerkbeheerders, zoals Liander en Enexis, zijn nog onzekere factoren vanwege een procedure bij de rechtbank en nader onderzoek. Het college ver-wacht niet dat deze precariobelasting meteen zal leiden tot tariefsverhogingen bij de nutsbedrijven. Het is wel de waag hoe lang deze extra inkomsten voor de gemeente gaan duren, omdat de Tweede Kamer al in 2010 een motie heeft aangenomen die verzoekt om een wetsvoorstel in te dienen voor vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven. Het wetsvoorstel is nog altijd niet ingediend, omdat de minister meer tijd nodig heeft om op alternatieven te studeren. Die studie vergt kennelijk nogal wat tijd, want tot op heden heeft de minister niets over dit onderwerp aan de Kamer laten weten.

  De meeste raadsleden zagen deze extra bron van inkomsten wel zitten, vooral om de dalende inkomsten te compenseren. Maar toch hield een aantal raadsleden een slag om de arm. Zo vroeg Lieuwe van der Pol (Christen-Unie) zich af of deze regeling wel stand zal houden. Hij vond dat de even-tuele opbrengst beter in een aparte reservepot gestopt kon worden, ter voorkoming van onaangename verrassingen die de burgers geld kosten. Die zorgen deelde Ruben Strubbe (SP) ook, maar daarnaast merkte hij op dat het geld beter bij multinationals wete halen is dan bij de burgers van onze gemeente.

  Klaas fan Semplonius (Totaal Lokaal) bespeurde enige rechtsongelijkheid tussen de nutsbedrijven. Sommige nutsbedrijven blijven buiten schot vanwege oude overeenkomsten, dus hebben ook de andere nutsbedrijven recht op een dergelijke overeenkomst. We zouden onze inwoners te kort doen als we geen gebruik maken van een extra inkomstenbron, zo meende Hans Hettinga [CDA). Ondanks een be-paalde mate van onzekerheid is zijn partij voorstander van precariobelastingen op kabels en leidingen.

  Het mogelijke wetsvoorstel waarin belasting op leidingen enzovoorts geregeld zou worden is volgens wethouder Maarten Offinga voorlopig ingetrokken. Dat schept ruim baan voor de invoering van precariobelasting op netwerken. Hij was niet bang dat de burgers van onze gemeente de dupe zullen worden van de nieuwe precariobelasting. In het meest ongunstige geval zou de burger geconfronteerd kunnen worden met een stijging van 0,81 op zijn of haar energie/water nota. Het raadsvoorstel kreeg tenslotte brede steun alleen Totaal Lokaal en de SP stemden tegen.

   Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Hunia's Drukkerij    
  Klameare Workum    link naar groenbloem    
  Tapijthal Workum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Fasion by Fre    Op de hoek van de stal    
  Jopie Huisman Museum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Bouma kraanverhuur    Organische meststoffen Culterra    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema