FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 27 - 11 - 2014 - Waardering van Stadsherstel

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4204.jpg

  Voorzitter Jaring van der Veen ( rechts ) heetf de waarderingspremie uitgereikt en spreekt het echtpaar Taco en Thil Nota toe. De heer Hafman was niet aanwezig.

  Tijdens een buitengewoon geanimeerde bijeenkomst in de Wijnberg zijn vrijdagmiddag de waarderings-premies 2014 van de Stichting Stadsherstel Workum uitgereikt. Ze zijn dit jaar voor de familie Nota aan het Dwarsnoard 43 en de heer T. Hofman aan de Nonnestrijitte 12. De Stichting Stadsherstel Workum zet zich in voor het bewaren van het zo kenmerkende stadsschoon van Workum. Zij is in het kader hiervan een gewaardeerde gesprekspartner van de Welstandscommissie van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit vooral ook bij een aangevraagde omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Enfin, meer is te lezen op www.stadsherstelworkum.nl. Met het uitreiken van een waarderingspremie, ook wel te zien als stimuleringspremie, geeft de stichting blijk van haar waardering voor de manier waarop stadgenoten hun huis hebben gerenoveerd. Voorzitter Jaring van der Veen omschreef het aldus: "Wy hawwe de wurdearringspreemje ynsteld foar it yn stân hâlden fan âlde dingen. Dy wurde beoardiele op autentisiteit. Soks is net allinne moai foar de Warkumers sels, mar ek foar de toeristen." De premie bestaat uit een herinneringstegel en een bedrag van 250.- euro

  Het pand aan het Dwarsnoard van Taco en Thil Nota is volgens het juryrapport een voorbeeld van een goed onderhouden en beheerde woning. Dit jaar, zo gaat het rapport verder, zijn de twee schoorstenen (gehavend bij de beruchte storm van oktober 20L2, red.) hersteld en voorzien van de daarbij behorende schoorsteenborden. Die borden zijn voorzien van de juiste detaillering en correcte afmetingen. Volgend jaar staat het herstel van het voegwerk van de gevel op het programma. In zijn dankwoord vertelde Taco Nota dat hijzelf altijd in de bouw actief is geweest dat hij is geïntrigeerd door oude kerken en dat hij veel houdt van geschiedenis. Geen wonder dus, kijkende naar deze 'geloofsbrieven', dat Dwarsnoard 43 een juweelte is. Datzelfde geldt voor Nonnestrjitte 12. Jammer dat eigenaar
  T. Hofman niet aanwezig was. Zijn woning kreeg veel lof en bovendien was het in de Wijnberg- waar de sfeer als vanouds weer perfect was en de gezelligheid hoogtij vierde – buitengewoon goed toeven. De woning in kwestie, de laatste aan het eind van de Nonnestrjitte met zicht op de Dolte, ligt op een prachtig plaatsje. Veel mensen zouden niet zeggen dat het pand maar beperkt is qua afmeting, circa 6 bij 7 meter. Het achterliggende gedeelte van het pand, aldus opnieuw het juryrapport, hoort namelijk bij de naast-liggende woning. Het rapport: "De woning is aan de buitenzijde geheel gerenoveerd. De gevel is opnieuw gevoegd. Het is aldus weer een toonbaar pand gewordern geheel passend in het gevelbeeld van de Nonnestrjitte." Lo fgenoeg dus! Intussen dient de Stichting Stadsherstel Workum absoluut niet te worden gezien als een soort 'verbouwingspolitie'. Ze wil niets anders dan het beschermde stadsgezicht fraai houden en vanuit die doelstelling kan ze ook ongevraagd adviezen geven en let ze er op of er geen activiteiten plaatsvinden die daarmee in strijd zijn. Ook kan de stichting een kleine financiële tegemoetkoming verstrekken aan hen die daartoe een verzoek indienen.

  Deze bijdrage kan variëren van 500  tot 1000. Dit is alleen van toepassing in het gebied dat is aan-gewezen als beschermd stadsgezicht en de aanvrager dient - uiteraard - te voldoen aan een aantal voorwaarden: een schets van de huidige en de toekomstige situatie, een motivering van het plan, een plan van aanpak en een raming van de te maken kosten. Verder stelt de stichting " dat het aantal verzoeken per jaar wordt beperkt door het bedrag dat jaarlijks kan worden vrijgemaakt." De secretaris van de stichting is Hindrik P. de Boer, Noard 75K, 871,1, AC Workum. Verder is de website al genoemd. Maar hoe dat allemaal moge zijn, de stichting doet geweldig werk en dient daarmee bij dezen te worden gecomplimenteerd. Klasse! ( AS )

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Bouma kraanverhuur    
  Touwspecialist    Hunia's Drukkerij    
  De Jong Workum Financieel Advies    Organische meststoffen Culterra    
  Tapijthal Workum    Thijs van der Meer Slagerij    
  NEDCAD    Op de hoek van de stal    
  Roelof Fopma    Glashandel Sneek    
  Fasion by Fre