FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 05 - 12 - 2014 - Geanimeerde vergadering in Klameare

  Geanimeerde vergadering in Klameare

  IJsclub weer lid van gewest

  Alle stoelen in de Klameare waren maandagavond voor een week bezet en dan is het duidelijk dat er weer een bijzondere vergadering van de plaatselijke ijsclub op het punt van beginnen staat. Bijzonder deze keer, omdat in het programma het Workums kampioenschap hapjesmaken was opgenomen!


  Foto Coby Bandstra
  Om 20.00 uur kon voorzitter Durk de Boer alle aanwezigen welkom heten, waarbij hij extra aandacht vroeg voor de deelnemers die op het podium van de Klameare klaar stonden om hun kunsten te vertonen bij het maken van een heerlijk borrelhapje. Ook gastspreker Eelke Lok werd van harte welkom geheten. Maar voor het échte startsein van deze vergadering vroeg de voorzitter eerst de aanwezigen op te staan en onder begeleiding van onze clubtroubadour Sipke het ijsclublied uit volle borst mee te zingen! De kriebels lopen over je rug als je dit prachtige lied als een soort volkslied door de Klameare hoort galmen. Het tekent de saamhorigheid in de Workumer gemeenschap en men laat merken dat de ijsclub in Workum een belangrijke plaats inneemt. Prachtig, prachtig, prachtig, aldus de voorzitter als de laatste noot geklonken heeft.

  Het vocale gedeelte van Sipke de Boer kreeg een vervolg toen hij met een in korte tijd gecomponeerd lied het startsein kon geven voor het eerste Workums kampioenschap hapjesmaken. Op het podium een elftal mannen en vrouwen die onder leiding van eigenaar Nynke van der Werk van El Gusto hun kwaliteiten als hapjesmaker zouden moeten tonen. Tijdens het eerste deel van de ijsclubvergadering  moesten zij onder het strenge toezicht van de ‘keurmeesters’ en jury Michael van de Wijnberg en Ellen van Zuidwesthoek Catering binnen ongeveer 45 minuten hun kunsten vertonen!

  De strijd op het podium brandde in alle hevigheid los en de aandacht van de voorzitter was nu weer helemaal gericht op de ‘ins and outs’ van de ijsclub zelf. De agenda gaf geen bijzondere punten aan, zodat werd voorgesteld om deze agenda af te werken zoals weergegeven op het bij de deur door de leden ontvangen papier. Bij die deur werd overigens ook de contributie geïnd. Wel deelde Durk de Boer mee dat de gastspreker, Eelke Lok dus, na de pauze zijn verhaal zou gaan ophangen aan het belang van het lidmaatschap van het gewest Friesland. Zoals gemeld heeft onze ijsclub zich verzet tegen de vreemde gang van zaken rond de ijsbanen Almere/Thialf en daarom heeft de vereniging het lidmaatschap van het gewest en dus van de KNSB opgeschort. Maar eerst werd het woord gegeven aan onze secretaresse Anita om de notulen van de jaarvergadering van 2013 voor te lezen. Zij deed dit bekwaam en de woorden die de zaal in stroomden konden door de aanwezigen prima tot een handzame lijst van feiten en handelingen worden samengevat. Een applaus was daarna Anita’s deel.

  Het jaarverslag was kort, zoals ook de winter van 2013 kort is geweest. Maar vooral de activiteiten rond de jeugd vroegen de aandacht. De jeugd die in zo groten getale massaal naar Thialf is geweest om toch nog zijn kunsten op het ijs te vertonen. Dat was alleen mogelijk door zes sponsors die de bus naar Heerenveen betaalden. Maar zeker ook de ijsclub zelf heeft hiervoor danig in de buidel getast. Anita benadrukte in haar verslag nog eens dat de club belangrijk is met het oog op de activiteiten voor de kinderen die in de winter georganiseerd dienen te worden. Ze memoreerde nog even dat uitbreiding van de club van vijftig leden naar een honderdtal gewenst zou zijn! Ook dit jaarverslag werd door de leden in de zaal met een daverend applaus goedgekeurd.

  Op het podium ging intussen de strijd in alle hevigheid voort. De keurmeesters Michael en Ellen ware verbaasd over de creativiteit die door de deelnemers aan de dag werd gelegd. Vlot ging daarna ook het verslag van penningmeester Wiebren Koopen. Zoals we de laatste jaren van hem gewend zijn doet hij alles met mathematische nauwkeurigheid en uit de zaal komen dan ook nauwelijks op- of aanmerkingen. Er is nog wel flink geïnvesteerd in onderhoud van ons clubgebouw aan de Aldedyk, maar dat kon er volgens hem nog wel af. Kascommissielid Tineke kon de aanwezigen helemaal gerust stellen dat Wiebren naar eer en geweten de cijfers op een prima manier aan het papier heeft toevertrouwd. Zij vroeg de zaal om dit met een applaus te bevestigen.

  De voorzitter bedankte Wiebren en zoomde gelijk in op de activiteiten op het podium en na een respijt van een tweetal minuten werden de messen, sausjes, toastjes et catera met rust gelaten. Eelke Lok, snel tot uitreiker van de prijzen gebombardeerd, klom op het podium om met de juryleden en Nynke te overleggen wie de hapjeskampioen van Workum zou gaan worden. De deelnemers kwamen onder applaus het podium af en namen met hun heerlijke hapjes plaats voor de bestuurstafel in de zaal. Hierna kon Eelke Lok aan alle spanning en onzekerheid een eind maken door de prachtige bekers, beschikbaar gesteld door het Schaatsmuseum Hielpen en Bloms slagerij Workum, te gaan uitreiken. De prijs voor de creatiefste hapjesmaker was voor Herman Pijpker. Reservekampioen werd Johan de Jong en de kampioen hapjesmaker 2014 werd Hennie de Jong! Alle deelnemers werden nogmaals bedankt voor de sportieve strijd die zij deze avond waren aangegaan. Ze werden beloond met een heerlijke fles wijn. Er gaan al stemmen op dat dit kampioenschap een vervolg zou moeten krijgen en wie weet zal dit nog gebeuren ook!

  Inmiddels verdwenen de hapjes  samen met de traditioneel beschikbaar gestelde worsthapjes van Sjerp in de monden van onze leden in de zaal en de reacties waren lovend. De pauze werd rumoerig en gezellig en daarom moest de voorzitter met een flinke klap op de tafel aandacht vragen voor het laatste agendapunt van deze vergadering: de voordracht van onze gastspreker Eelke Lok. Dat dit punt altijd wordt ingeluid door een speciaal lied van Sipke, vergat de voorzitter bijna, maar Sipke zelf niet! Het was zichtbaar dat Eelke vereerd was met deze manier van aankondiging toen hij aan het woord kwam. Dat Eelke als voorzitter van de ijsbond  gewest Friesland, maar ook door zijn achtergrond als journalist, een boeiend verhaal kan vertellen, was snel duidelijk. Hij ging even terug naar de Workumer schaatsgeschiedenis en daarna sprak hij zakelijk over het nut voor onze club om (weer) lid te worden van het gewest. Ruim een half uur wist Eelke de zaal te boeien met zijn relaas over diverse onderwerpen.

  Na een vragenronde was het rond de klok van tien uur welletjes, zo vond de voorzitter. Hij moest Eelke onderbreken, want anders had Lok om twaalf uur nog staan praten. Hij werd voor zijn inbreng bedankt en nog tijdens de vergadering was hij er getuige van dat een meerderheid van de vergadering besloot om binnenkort het lidmaatschap van het gewest weer te gaan aanvragen. Onder applaus ontving Eelke nog een aardige attentie en een bos bloemen voor zijn ook aanwezige vriendin Alie.

  Dat het na de sluiting van deze weer bijzondere ijsclubvergadering nog lang onrustig en gezellig in de Klameare bleef, is bepaald geen uitzondering tijdens dergelijke avonden!  << Terug
  Touristinfo

  Thijs van der Meer Slagerij    NEDCAD    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    link naar groenbloem    
  Jopie Huisman Museum    Tapijthal Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Bouma kraanverhuur    
  Organische meststoffen Culterra    Glashandel Sneek    
  De Jong Workum Financieel Advies    Roelof Fopma    
  Klameare Workum