FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 15 - 01 - 2015 - Geanimeerde nieuwjaarsreceptie Workum wacht gespannen

   Albert Schootstra

  Een soort gevoel 'begonnen ze nu maar' heerste enigszins tijdens de nieuwjaarsreceptie van afgelopen woensdag in de Klameare. Dit was althans 'tussen de regels' door te merken tijdens deze bijeenkomst die was georganiseerd door Plaatselijk Belang, Promotie Workum en de organisatie achter de site workum.nl. Het was een geanimeerde bijeenkomst, zeker, en Workum heeft op zichzelf een goed 2014 achter de rug, maar een aantal 'hoofdpijndossiers'- om het maar eens in het jargon van deze tijd te zeggen - ligt er nog steeds en deze dossiers zijn nog niet dichtgeslagen. En daarom kon de sfeer richting de overheden ook enigszins met de Friese zegswijze 'sizzen is neat mar dwaan is in ding' worden geschilderd. Gelukkig bleek de voorzitter van Plaatselijk Belang, Jacob van der Valk tijdens zijn toespraak in grootse vorm, waardoor er voor de 'gewone' belangstellenden veel te genieten was. Genoemde toespraak was een soort prettige mengeling tussen je reinste cabaret en bloedige ernst.

  Tijdens de rede schakelde Jacob moeiteloos over van het Fries op het Nederlands en zelfs op een soort Bokwerds, het uit de Leeuwarder Courant van vroeger zo bekende Nederlands met overduidelijke Friese inslag. Spreker ging dus heen en noemde de dingen goed bij de naam, dat werk.

  ( Al is het natuurlijk wel de vraag wat men daar in de Hoofdplaats mee doen zal en of alles niet weer in een lade bedaart, want zeggen is niks maar doen is een ding, zoals Gysbert Japiks, welke veel met het Fries pielde, al heeft gezegd.)

  Maar alle gekheid op een stokje, Jacob van der Valk begon zijn toespraak in zwemoutfit en met een zwembadje in

  dehand. "We worden van het kastje naar de muur gestuurd en misschien zit daar wat water tussen," zo verklaarde hij deze attributen. Hij zag er met zwemvinnen en het kinderbadje uiteraard enigszins vreemd uit. "Bijna net zo abnormaal als de gemeente zelf," zo merkte hij gekscherend op. Maar de kwestie van het zwembad is nou precies zo’n rafelrand waarmee de stad Workum nog zit. Komt er een nieuw zwembad en zo ja, wà6r komt dat? Als er een nieuw zwembad komt, dan moet dat niet komen op de camping ("bij Mondeel") en ook niet naast de sportschool van Klaas Jan Semplonius. Uiteraard is er niets mis met genoemde ondernemers, verre daarvan zelfs, maar "de combinatie van sporten versterkt elkaar. Geen zwembad bij Mondeel of Semplonius dus," aldus Jacob van der Valk. "Er is maar één locatie: sportvelden, hal en zwembad," zo zei hij. Een zwembad dus op of vlakbij de huidige plaats. "Hiel Warkum moat him hearre litte," zo riep hij zijn stadgenoten op.

  Hij wees er overigens ook nog fijntjes op dat juist Nijhuizumers hebben gezorgd voor het bord en het zwembadje op de rotonde van kortgeleden. Een zwembad op de huidige locatie levert ook weer inkomsten op voor de gezamenlijke sportkantine. Komt het zwembad elders "dan mis je een stukje inkomsten en een stukje cohesie," aldus de op dit punt getergde preses.

  "Afstel, afstel, afstel. Uitstel, uitstel, uitstel," zo ging Jacob van der Valk verder. "De politie weg, de bank weg en de pinautomaat weg," zo schetste hij de situatie in heel veel plaatsen op het Friese platteland en dus ook in Workum. "Wy wolle gewoan flappen taapje kinne en dat jild gewoan yn is eigen stêd út jaan kinne. Kom dochs mei in goeie oplossing! Wy reitsje ommers hieltyd mear kwyt." En dan de kwestie van de windmolens. Waar wordt de meeste door deze molens gegenereerde energie gebruikt? In de grote steden, want daar wonen de meeste mensen. Maar waar komen die molens? Op het platteland, aldus de enigszins Cruijffiaanse analyse van Jacob van der Valk. "De alternatieven voorwindmolens zijn er" zo stelde hij. Zijn er dan geen goede dingen in onze stad? Nou en of, zo ging Jacob verder. De toren bij de Gertrudis is in het licht gezet en er wordt hard gewerkt om uiteindelijk de héle 'kathedraal' een lichtend baken in onze stad te laten zijn. De hele stad was de afgelopen zomer prachtig in de bloemen gezet door Promotie Workum, zo vervolgde van der Valk, en op het terrein van bijna alle sporten kun je in Workum overal en altijd terecht. En volgend jaar starten dan ook nog eens de werkzaamheden in het kader van het Masterplan voor de stad Workum, zo besloot hij.

  Theunis Wouda, voorzitter van Promotie Workum, lanceerde een nieuwe website, www.vanharteworkum.nl. Via info@vanharteworkum.nl kan men allerlei leuke feiten en feitjes over de stad Workum te weten komen. "En it giet der foaral om om jonge gesinnen nei Warkum ta te heljen," aldus Theunis Wouda. "Dus ek foto's fan it stràn en sa, en net allinne âlde fan de haven en sawathinne." De site ("het plezier spat er gewoon vanaf') is puur het toeristische visitekaartje van onze stad. Als voorzitter mocht Theunis Wouda de site weliswaar presenteren, maar hij maakte er geen geheim van dat Claudia Pronebner (van modehuis De Boer) en Greet Alberts (van de Verfwinkel) helemaal de 'geestelijke moeders' van de site zijn. De site workum.nl blijft gewoon bestaan en de site wvww.touristinfoworkum,nl wordt helemaal in de nieuwe site geïntegreerd. Henk Gorter is altijd de stuwende kracht achter www.touristinfoworkum.nl geweest en als dank voor al zijn 'krewearjen' kreeg hii een fraai boeket bloemen.

  De receptie werd van heel mooie muziek voorzien door 'Het Combo', bestaande uit een zestal collega's bij onze gemeente, Súdwest-Fryslân, Het gaat om Martha Wijnia, Gert Priem, Wim Beckers, Richard van Benthum, Wiepke Popkema en Tjitte Bleeker. "Met elkaar spelen is weer eens wat anders dan met elkaar werken." Zii zullen vast heel goede ambtenaren zijn, maar dat onttrekt zich uiteraard aan de waarneming van de 'gewone' Workumers, Maar ze kunnen fantastisch samen musiceren, dat is wél duidelijk geworden' Klasse!

   Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Bouma kraanverhuur    
  Touwspecialist    Klameare Workum    
  Fasion by Fre    Op de hoek van de stal    
  Glashandel Sneek    Thijs van der Meer Slagerij    
  Jopie Huisman Museum    Tapijthal Workum    
  Hunia's Drukkerij    Roelof Fopma    
  NEDCAD