FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 23 - 01 - 2015 - Dit jaar geen 'aaisykjen'

  Alleen de échte 'fjildminsken' weten hoe hard de uitspraak van de Raad van State aankomt.

  Nazorg lijkt toch gegarandeerd.

  Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft bij het verlenen van een ontheffing voor het rapen van kievitseieren niet voldoende onderzocht of de kievitenpopulatie in Fryslân zich nog in een "gunstige staat van instandhouding bevindt". Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vorige week woensdag bepaald dat het provinciebestuur nader onderzoek moet doen voordat het een nieuw

  besluit neemt naar aanleiding van de bezwaren van de Faunabescherming. Dit onderzoek zal dermate veel tijd vergen dat het lang niet op tijd klaar is voor het komende 'raapseizoen' en dat betekent weer dat het 'aaisykjen'

  dit jaar niet mag plaatsvinden. Zolang genoemd onderzoek niet is afgerond geldt de in januari 2013 verleende ontheffing niet. Dit betekent dat de Bond Friese Vogel Wachten op dit moment niet beschikt over een ontheffing om van 1 maart tot en met 8 april van dit jaar kievitseieren te rapen. De bond heft intussen met klem opgeroepen de nazorg dit jaar, al mag er niet geraapt worden, niettemin met kracht ter hand te nemen en de leden hebben daar, zo bleek zaterdag, positief op gereageerd. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het provincie-

  bestuur beter had moeten onderzoeken of de kievitenpopulatie in Fryslân op dit moment en op lange termijn nog levensvatbaar is. Dit oordeel sluit aan bij een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het rapen van kievitseieren uit 2012. Daarin sprak de Afdeling bestuursrechtspraak al haar zorg uit over de voortgaande daling in de kievitenpopulatie. Ondanks perioden van een zekere stabilisatie is de populatie in 2013

  bijna gehalveerd ten opzichte van 1996. Gelet op dit beeld van voortgaande achteruitgang van de kieviten-populatie over een lange periode moet het provinciebestuur nu gaan onderzoeken bij welke stand van de kievitenpopulatie nog sprake is van  een "gunstige staat van instandhouding". Het provinciebestuur moet met het oog daarop ook onderzoeken of de kievit nog in het algemeen voorkomt in het Friese grasland, een natuurlijke habitat van de kievit en of dit ook op langere termijn nog zo zal blijven. De Afdeling bestuursrechtspraak

  heeft de ontheffing geschorst tot zes weken na het nieuwe besluit van het provinciebestuur. Mocht tegen dat nieuwe besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak dan loopt die schorsing door totdat de hoogste algemene bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

  Het provinciebestuur verleende in januari 2013 een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet waarmee in de periode van 2013 tot en met 2015 kievitseieren mochten worden geraapt. In 2013 ging het om 6307 kievitseieren en in 2014 om 5939. Voor dit jaar was nog geen maximaal aantal vastgesteld.

   

  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Organische meststoffen Culterra    
  Fasion by Fre    Makelaardij P.J. de Jong    
  Roelof Fopma    Glashandel Sneek    
  Jopie Huisman Museum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Hunia's Drukkerij    Thijs van der Meer Slagerij    
  Tapijthal Workum    Op de hoek van de stal    
  Klameare Workum