FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 26 - 03 - 2015 - Plaatselijk Belang Workum is er echt voor iedereen

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4407.jpg

  Plaatselijk Belang Workum is er echt voor iedereen

  Ida Hylkema

  De werkzaamheden op de Stedspôle, de perikelen rond het zwembad, de sluiting van de Rabobank de verhuizing van de Klameare: er gebeurt veel in Workum. De gemeente en andere instanties kunnen niet met iedere burger afzonderlijk overleggen, daarom neemt Plaatselijk Belang deze rol op zich.'Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van Workum en het behoud van de voorzieningen.'

  Plaatselijk Belang behartigt de belangen van Workum en is de spreekbuis van Workum richting gemeente en andere. Instanties. Het bestuur bestaat uit negen personen die een dwarsdoorsnede van de Workumer samenIeving vormen: Sommigen zijn 'hikke en tein' in Workum, anderen zijn hier pas later komen wonen. Allemaal hebben ze dezelfde 'drive' om de stad leefbaar te houden met de voorzieningen die daarbij horen. 'De kracht van het team is dat iedereen zijn en haar specifieke kwaliteiten heeft en een eigen netwerk en achterban, Dat js belangrijk, omdat we er voor heel Workum zijn', zegt voorzitter Jacob van der Valk.

  Het bestuur bestaat uit voorzitter Jacob van der Valk, secretaris Rients de Jager, penningmeester Hendrik Sijtsma en notulist Kitty Postma en de algemene leden Corrianna Agricola-Feenstra, Nynke van der Werk-Westerhuis, Henny de ]ong, Jetske Miedema en Wiepke Popkema. De laatste drie zijn sinds een jaar bestuurslid en vullen het bestuur met hun achtergrond en interesses aan tot een nog breder geheel. Een bestuur van negen personen is zeker geen overbodige luxe, want er komt veel op Plaatselijk Belang af, geeft voorzitter van der Valk aan. Het woord 'participatiemaatschappij' is ook in Workum doorgedrongen en voor zowel de gemeente die steeds meer taken afstoot als Plaatselijk Belang is het een zoektocht om daar een goede invulling aan te geven. Daarnaast staan 'er veel plannen en ontwik-kelingen' in de grondverf die de komende tijd nog veel aandacht vragen. Neem bijvoorbeeld de uitvoering van het Masterplan Workum, de planontwikkeling rond de Dolte en de Begine, het strand en de camping, maar ook het behoud van de pinautomaat en de dreigende sluiting van het politiebureau in Koudum.

  Veel werk bestaat uit overleg met de gemeente, met zowel de dorpencoördinator als 'contactwet-houder' Durk Stoker en de gemeenteraadsleden, Bestuursleden van Plaatselijk Belang zijn bijvoorbeeld regelmatig bij commissievergaderingen van de gemeente aanwezig om te netwerken en te lobbyen. 'Wij zijn' de schakel tussen Workum en de gemeente Súdwest-Fryslân.

  We initiëren ontwikkelingen en brengen partijen samen. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken, daar zijn we ons ook van bewust. Wij nemen ook niet de beslissingen, dat doet de gemeenteraad. Maar het is voor ons wel erg belangrijk dat we weten dat een groot deel van de Workumers achter 'ons staat.' Daarom is het van belang dat er zoveel mogelijk Workumers lid worden van Plaatselijk Belang stellen ze. Zodat ze zich als bestuur namens een grote achterban kunnen inzetten voor het behoud van de voorzieningen in Workum. Daarnaast brengen de leden ook de middelen op om activiteiten te kunnen bekostigen, Als voorbeeld haalden ze de actie voor het behoud van het zwembad aan, waarbij Workum massaal per bus naar de gemeenteraadsvergadering trok. Ze zien tevreden op deze actie terug. ‘Je zag dat ze bij de gemeente danig onder de indruk waren van zo'n massale opkomst. Dat doet je goed als bestuurder, want dan weet je dat je inzet er ook echt toe doet. Die betrokkenheid werkt ook verbindend binnen een gemeenschap', blikt Wiepke Popkema terug.

  'Ons werk is niet altijd even zichtbaar', valt Rients de Jager hem bij. 'Het zwembad bijvoorbeeld heeft al jaren onze aandacht. Veel gebeurt in overleg en vaak duurt het lang voordat je concreet resultaat ziet. Maar het is wel belangrijk om tijdig dingen te signaleren en in gang te zetten. Je moet vaak geduld hebben en doorzetten, stap voor stap kom je dichter bij je doel.'

  Een aandachtspunt van het bestuur is om transparanter te worden en meer bekendheid geven aan de werkzaamheden van Plaatselijk Belang. Op een eigen Facebookpagina is te zien waar het bestuur zich zoal mee bezighoudt, er is een eigen website www.plaatselijkbelangworkum.nl en daarnaast verschijnt twee keer per jaar een nieuwsbrief. Ook heeft het bestuur nauwe contacten met Stichting Promotie Workum, Workum.nl, Workum Bruist en ander organisatoren van evenementen, de buurt- en andere verenigingen en iedereen die zich eveneens inzet voor de leefbaarheid van Workum. Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering is er een 'inloopspreekuur' waar iedereen terecht kan met vragen, ideeën en andere inbreng. Via de mail is Plaatselijk Belang te bereiken op pb@workum.nl en op 21 april is de jaarlijkse ledenvergadering waar iedereen natuurlijk ook van harte welkom is.

  'Workum moet zich ervan bewust zijn dat Plaatselijk Belang een toegevoegde waarde heeft. Nu is 45 procent van de Workumer huishoudens lid, maar dat aandeel zouden we best wat hoger willen hebben. Hoe meer huishoudens lid zijn, des te breder het draagvlak en des te beter wij de belangen van alle Workumers kunnen behartigen. De recente acties voor het behoud van het zwembad heeft uitgewezen dat Plaatselijk Belang er wel degelijk toe doet.

  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    NEDCAD    
  Klameare Workum    Organische meststoffen Culterra    
  Workumer Jachtservice    De Jong Workum Financieel Advies    
  Op de hoek van de stal    Roelof Fopma    
  Hunia's Drukkerij    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    Fasion by Fre    
  link naar groenbloem