FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Morgen oud papier
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 27 - 03 - 2015 - Vlotte jaarvergadering Begrafenisvereniging

  Begrafenisvereniging kent echt solide jaar

  De begrafenis- en crematievereniging Workum en omstreken heeft afgelopen donderdagavond haar jaarvergadering gehouden. Na het welkomstwoord door voorzitter Hielke Althuis werd de agenda vlot afgewerkt. Enkele punten van de vergadering behoefden aandacht, waaronder de toekomst van de aula en de vraag of de verenigingwel langer niet-leden van dienst kan zijn. Dit laatste heeft onder andere te maken met steeds slechtere betaling door de niet-leden.

  Na een korte discussie werd dit laatste punt aangehouden tot de volgende ledenvergadering. Voor het overige is het geen schokkend jaar geweest en dat bleek uit de notulen en het daaraan gelieerde jaarverslag. De vereniging is verstrekt met de heer Ger Jansen, drager, en mevrouw Jetty Okkema, aflegster. In het afgelopen jaar zijn de dragers gekleed in nieuwe, modernere kleding.

  Verder bleek uit het verslag dat in het jaar 2014 28 uitvaarten zijn verzorgd voor leden, terwijl vijfmaal voor niet-leden de hulp van de vereniging werd ingeroepen. Momenteel heeft de vereniging 1864 leden. Voor meer informatie over de vereniging kunt u ook terecht op de website www.uitvaartworkum.nl.

  Als slotakkoord van deze verslaglegging werd gememoreerd dat de medewerkers en andere vrijwilligers met Kerst een attentie hebben ontvangen. De financiën van de vereniging zijn correct beheerd door penningmeester Douwe Tjerkstra. De balans en exploitatierekening over 2014 laten een positief saldo zien, dat aan het kapitaal werd toegevoegd. De boeken zijn door de kascommissie gecontroleerd en administratiekantoor Westendorp had er voor de vergadering een handzaam rapport van gemaakt, waaruit. de herkomst en besteding van de gelden goed zijn af te leiden. Geen wonder dat de kascontrole, verricht door Truike Harkema en Jan Bremer, akkoord ging met boeken.

  Aftredend en herkiesbaar bestuurslid is mevrouw Elske Folkertsma. Zij tekent voor nog eens vijf jaren bij. De rondvraag leidde verder niet tot discussies, zodat de voorzitter - die na zijn opening traditiegetrouw stilstond bij de leden die de vereniging in het afgelopen jaar ontvielen, hen herdacht met het noemen van hun namen en aansluitend een ogenblik stilte in acht nam - deze bijeenkomst na ruim anderhalf uur kon afsluiten met dank voor komst en inbreng.

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Hunia's Drukkerij    Organische meststoffen Culterra    
  Glashandel Sneek    Op de hoek van de stal    
  Jopie Huisman Museum    link naar groenbloem    
  Tapijthal Workum    Roelof Fopma    
  Klameare Workum    De Jong Workum Financieel Advies    
  Bouma kraanverhuur    Thijs van der Meer Slagerij    
  Makelaardij P.J. de Jong