FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 29 - 03 - 2015 - Boek leidt tot prachtavond

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4420.jpg

  Zo vol was het in de Gertrudis, waar het buitengewoon goed toeven was. Frank Dijkstra (zÍe inzet) die de avond zo lenig presenteerde. Hulde! Foto's Koos Haantjes.

   

  Waartoe een boek al niet kan leiden. De presentatie van 'Workum van Vroeger en Nu' met als subtitel 'Middenstanders in de periode 1960-1965’,van de hand van Henk Gorter, kan namelijk als één groot feest worden betiteld. Het was donderdagavond in de volle Gertrudis buitengewoon goed toeven, niet het minst ook door het prachtige werk van de deze avond voor het kerkgebouw verantwoordelijken en Cateringservice Zuidwesthoek. Er werd de vele aanwezigen een muzikaal programma voorgezet dat zijn weerga amper kende. Oud-Workumer Frank Dijkstra uit Aduard tekende voor de algehele leiding en de tekst van de gezongen liederen. De eveneens oud-Workumer Harry Mast uit Enschede, een musicus van grote naam en faam, bespeelde orgel en piano en had de arrangementen en de toonzetting van de liederen voor zijn rekening genomen. Verder was er prachtig trompetspel van 'onze eigen' Siebe Bokma en de zang van mezzo-sopraan Monique Topeeters, van wie we gelukkig kunnen zeggen dat ze nu ook Workumse is al liggen haar 'roots' in Limburg verdiende absoluut hetzelfde predicaat. Een toepasselijk Iied in dit geval was uiteraard 'Wér bin' al dy winkels bleaun'. Maar dat was ook 'Doe eartiids'. Deze liederen waren op de wijze van respectievelijk'Waar zijn al die bloemen toch.,.' van Conny Vandenbos en 'Yesterday'. Bii het Warkumer Folksliet kon ook het publiek heerlijk meezingen. Het nummer 'Lang lyn'was op de wijze van 'Vrouger' van Ede Staal. Bij de hertaling van dit lied had Frank Dijkstra zich laten inspireren door Joop van Dijk en Sjoerd van der Leij die het werk van Ede Staal (1941-1986) op cd zo mooi in het Fries hebben. bewerkt. Harry Mast zat bij dit werk aan de piano en Monique Topeeters zong het. En toen maakte het publiek dus mee dat een geboren Limburgse in het mooiste Fries een lied zong van een Groninger legende.

  Maar er was niet alleen muziek. Frank Dijkstra interviewde de auteur die zodoende nog eens uitgebreid op - met name – zijn jeugdjaren in onze stad kon terugkijken. Henk en zijn echtgenote Voke Gorter-Postma dreven hun winkel aan het Noard - horloges, goud en zilver -van1972 tot 2004 maar de zaak was al veel en veel eerder in Workum te vinden. Enfin vooral na 2004 en nadat het winkelpand tot een prachtig woonhuis was verbouwd is het echtpaar op veel terreinen 'yn it spier' voor de stad Workum en haar omgeving. ln 2007 begon Henk op – laten we zeggen - professionele wijze te fotograferen en momenteel maakt hij ook veel van de foto's die in de Friso worden gepubliceerd. Maar ook vóór 2004 waren Voke en Henk al actief voor de gemeenschap. Zo was Henk onder meer voorzitter van de winkeliersvereniging in Workum.

  Henk Gorter bood het eerste exemplaar van zijn boek aan Piet de Jager uit Stiens aan. De Jager is ook een oud-Workumer en hij was een meester van Henk op de School met de Bijbel in onze stad. De Jager haalde op smaakvolle wijze een aantal anekdotes uit die tijd op. Gorter heeft zijn onderwijzer De Jager altijd een heel warm hart toegedragen en het was dus zeer te verklaren dat hij het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Henk Gorter is linkshandig en dat was vroeger - in de eerste helft van de jaren vijftig - moeilijk bij het schrijven. Dat gebeurde met een kroontjespen en in de bank was een inktpot. Bij het dopen van de pen in dat inktpotje kwamen linkshandige kinderen vaak in botsing met een naast hen zittende rechtshandige. Het gevolg: vlekken op het papier. Meester De jager herinnerde zich dat hij om die reden wel op Henk Gorter heeft gefoeterd. Kritiek vanwege het schrijven dus... En nu ligt er van diezelfde Henk Gorter een boek in de winkel. Het kan inderdaad verkeren. Als cadeau voor Gorter had De Jager een boekje uit 1923, 'Het stedeke Workum', geschreven door de toenmalige burgemeester van Workum, Wagenaar. 'lt wurd sponsoring bestie doe noch net, mar yn it boek steane wol fjirtich advertinsjes."

  De Jager vermoedde dat Henk Gorter ook en juist voor die advertenties grote belangstelling zal hebben. Het tweede exemplaar was voor Bernhard van Haersma Buma, die in 1962, toen hij net 30 was, werd benoemd tot burgemeester van de toen nog bestaande gemeente Workum. Hij bleef in Workum tot 1970. In dat laatste jaar werd hij burgemeester van Sneek en dat bleef hij tot 1993. Hij woont nu in Leeuwarden. Zijn zoon Sybrand van Haersma Buma is voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Sybrand van Haersma Buma is in 1965 geboren in Workum en gedoopt in de Gertrudis. Van Haersma Buma noemde het "fantastisch dat dit boek tot stand is gekomen." Hij herinnerde zich nog dat in de jaren 1963 /1964 parkeervakken op de Merk werden aangebracht. In de jaren 1950-1960 trokken er veel mensen weg uit Workum, er was domweg geen werk. Maar daarna is het weer goed gekomen, vooral door het toerisme. In dit kader prees de oud-burgemeester "de ongelooflijke manier waarop de stad Workum zich heeft uitgebreid." De huidige burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, de gemeente waarin Workum via Nijefurd is terechtgekomen, Hayo Apotheker, roemde Workum als "de stad die onder meer door dit boek haar geschiedenis schrijft."

  Er is momenteel sprake van een nieuwe vitaliteit, aldus de eerste burger. Het is wel opmerkelijk zo zei Apotheker verder, dat in de tijd van Bernhard van Haersma Buma de Klameare werd gerealiseerd en geopend en dat nu onder zijn 'bewind' diezelfde Klameare wordt gesloten. Maar, en daar was Apotheker van overtuigd, de Klameare krijgt nu een mooie plaats in de nieuwbouw van het gemeentehuis. Wat het 'mondelinge' gedeelte van de boekpresentatie betreft maakten de aanwezigen aan de hand van Frank Dijkstra nog een gezellige 'kuier' door het Workum-van-toen. Onvoorstelbaar hoeveel Dijkstra na al die jaren dat hij 'om utens'heeft vertoefd nog van zijn oude stad weet. Dijkstra verdient voor de organisatie van de avond trouwens een groot en welverdiend compliment. En diezelfde lof dient uit te gaan naar Monique Topeeters, Siebe Bokma en Harry Mast. Het was een prachtavond! (AS)
  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Tapijthal Workum    Organische meststoffen Culterra    
  Op de hoek van de stal    link naar groenbloem    
  Hunia's Drukkerij    Glashandel Sneek    
  Makelaardij P.J. de Jong    Thijs van der Meer Slagerij    
  Klameare Workum    Workumer Jachtservice    
  De Jong Workum Financieel Advies    Bouma kraanverhuur    
  Fasion by Fre