FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 02 - 04 - 2015 - Weinig Workum in het verkeerplan gemeente

  Weinig Workum in het verkeerplan gemeente

  Jacob Bouwhuis

  Het is even zoeken in het gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan of er ook wegen in en nabij Workum op de rol staan. En zowaar, ergens komt de Suderséleane in het stuk voor. Deze toegangsweg naar It Soal zal worden ingericht als 60 kilometer per uur weg, maar dan wel op lange termijn en hetzelfde geldt voor de Lange Leane. Verder komen als beloofd en bekend - de DoltewàL de Schoolstraat, het Dwarsnoard en de Pothúswyk tussen 2015 en 20L7 op de schop. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoud aan de riolering. Het is van belang om inzicht te geven in de verkeerskundige maat-regelen die de komende tijd uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om het oplossen van onveilige en onlogische verkeerssituaties, zo bleek afgelopen donderdag tijdens de vergadering van de gemeenteraad in IJlst. In een lijvig uitvoeringsprogramma is een overzicht gemaakt van de locaties en de maatregelen die nodig zijn om storende verkeerspunten op te lossen. Verreweg de meeste maatregelen worden meegenomen met onderhoudswerkzaamheden. Het gaat hier hoofdzakelijk om kleinere maatregelen en correcties. Een aantal maatregelen ligt iets moeilijker en kent een andere vorm van financiering, zoals subsidies, cofinanciering door externe partijen en/of specifiek projectbudget.

  In 2015 zullen daarnaast nog enkele landbouwontsluitingswegen worden aangelegd en wel bij Ferwoude en Parrega en daarmee is voor onze regio de koek op.

  Slechts enkele raadsleden lanceerden enkele positieve opmerkingen, totdat Angeline Kerver (Groenlinks) samen met Carla van der Hoek (SP) een motie indiende. In die motie riepen ze het college op om zich als deelnemer aan te melden voor de verkiezing van Fietsstad 2016 of 2018. Het jaartal 21L8 is interessanter, omdat het als project voor de Culturele Hoofdstad 20L8 kan dienen.

  Bauke van Dijk (D66) reageerde meteen. Hij vond het een sympathieke motie die hij wellicht zou hebben gesteund mits het raadslid van Groenlinks zou beloven om al vaker uitgekauwde commissie-stukken te beschouwen als hamerstukken en niet als bespreekstukken in de raad.

  Ook wethouder Durk Stoker vond het een goede motie, maar hij zag meteen een aantal apen en beren op de weg. Zo kost de inschrijving een niet onoverkomelijk bedrag van 2000 euro, maar daarnaast zal dan wel de hele gemeente 'fietsveilig' gemaakt moeten worden. Dat houdt in dat fietsers bijna overal voorrang krijgen en dat gaat gepaard met vele aanpassingen aan het wegennet en de bebording. Een opgave van enkele tonnen die we op dit moment niet kunnen waarmaken, zo zei de wethouder. En zo ging de motie van GroenLinks richting vergetelheid. De raad onderschreef unaniem het gemeentelijk Verkeer-en Vervoerplan.

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Klameare Workum    Touwspecialist    
  De Jong Workum Financieel Advies    Jopie Huisman Museum    
  Hunia's Drukkerij    Op de hoek van de stal    
  Tapijthal Workum    link naar groenbloem    
  Makelaardij P.J. de Jong    NEDCAD    
  Fasion by Fre