FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 08 - 04 - 2015 - Súdwest-Fryslân heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer verstuurd.

  Gemeente Súdwest-Fryslân T 14 0515 Gemeenteloketten
  Postbus 10.000 F 0515-48 99 99 Kerkstraat 1, Bolsward
  8600 HA Sneek E info@sudwestfryslan.nl Marktstraat 15, Sneek
  IBAN NL42BNGH0285149431 W www.sudwestfryslan.nl Merk 1, Workum
  Kvk nr. 51791811 (gesloten tot eind 2015)
   

  leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
  Postbus 20018
  2500EA DEN HAAG


                                                                                                                                             Sneek, 8 april 2015
  Onderwerp: windenergie op land.


  Geachte heer/mevrouw,

  Op 3 april jl. heeft minister Kamp een brief gestuurd over de voortgang windenergie op land. In de brief wordt specifiek aandacht besteed aan de provincie Fryslân.
  De minister schrijft dat het kabinet heeft moeten besluiten niet mee te gaan in de voorkeursvariant van de provincie (en onze gemeente) voor een windpark op en langs de Afsluitdijk omdat dit de doelstellingen uit het Energieakkoord in gevaar zou brengen. De minister gaat daarmee voorbij aan het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 17 december 2014 waarbij een voorkeur voor de Afsluitdijkvariant is uitgesproken.
  Wij vinden het zeer teleurstellend dat de minister op dit moment tot dit besluit is gekomen, omdat wij opdracht hebben gegeven tot een onderzoek naar de haalbaarheid van een windpark op en langs de Afsluitdijk. De door ons gewenste opstelling met twee lijnen is één van de varianten die wordt onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden volgende week bekend.
  Wij hadden de minister geïnformeerd over dit onderzoek en de termijn waarop de resultaten bekend zouden worden. (zie bijlage)
  Wij zouden het zeer op prijs stellen als u tijdens het Algemeen Overleg Energie op 9 april as., de minister zou vragen het kabinetsbesluit te herzien, dan wel de uitvoering op te schorten totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.
  Daarnaast is ons opgevallen dat de minister aanvoert dat bij de keus voor een windpark op en langs de Afsluitdijk de besluitvorming opnieuw zou moeten worden gedaan. De minister gaat in zijn brief niet in op de specifieke onderdelen van dit traject.
  De stelling van de minister bevreemdt ons, omdat nu juist de besluitvorming van de provincie zijn beslag heeft gekregen met een besluit van Provinciale Staten op 17 december waarin de voorkeur voor de Afsluitdijkvariant wordt vastgelegd.
  Ook overigens is al voorwerk gedaan. Zo is de Afsluitdijkvariant eerder meegenomen in de plan-MER ter voorbereiding op de Structuurvisie Wind op Land.
  Daarnaast heeft de initiatiefnemer voor windpark Afsluitdijk uw kamer, de minister en ons een notitie inclusief planning gestuurd, waaruit blijkt dat de doelstellingen uit het Energieakkoord niet in gevaar komen door de keuze voor de Afsluitdijkvariant. (zie bijlagen)
  De minister heeft zijn keuze voor een windpark in het IJsselmeer (windpark Friesland) gemotiveerd met een verwijzing naar de doelstellingen uit het Energieakkoord. Wij wijzen erop dat dit park op groot maatschappelijk verzet stuit. Dit heeft bij Provinciale Staten van Fryslân juist de doorslag gegeven in de keuze voor de Afsluitdijkvariant.
  Dit verzet, alsmede het gegeven dat financiële deelname door de provincie in Windpark Fryslân niet zeker is, kan leiden tot vertraging.
  Deze aspecten hebben wij ook bij de minister onder de aandacht gebracht. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dat ook zou doen tijdens het Algemeen Overleg met de minister op 9 april 2015.


  Hoogachtend,
  het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân,


  burgemeester,                                               loco-gemeentesecretaris,

  drs. H.H. Apotheker                                        Ing. Sj. Joustra


  In afschrift aan:
  Minister van Economische Zaken



  << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Hunia's Drukkerij    
  Touwspecialist    De Jong Workum Financieel Advies    
  Organische meststoffen Culterra    Op de hoek van de stal    
  Fasion by Fre    Bouma kraanverhuur    
  Thijs van der Meer Slagerij    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Glashandel Sneek    
  Makelaardij P.J. de Jong