FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 23 - 04 - 2015 - Boeren puzzelen met beheer weidevogels

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4477.jpg

  Ida Hylkema

  Drie dagen lang was de Klameare in Workum het administratief centrum voor het weidevogelbeheer in Zuidwest Friesland. Boeren konden kenbaar maken welke maatregelen ze volgend jaar willen uitvoeren om de weidevogels te beschermen. Dat moet goed geregistreerd en geregisseerd worden, om de nesten en kuikens zo goed mogelijk te beschermen en om de daarbij behorende vergoeding goed te verdelen.

  Boeren die actief aan weidevogelbeheer doen, krijgen daarvoor een vergoeding van de provincie

  Frysân. Ze verhogen bijvoorbeeld het waterpeil, leggen een kruidenrijke rand rond hun grasland aan of maaien het gras niet voor een bepaalde datum. Hierdoor lopen ze wel [gras)opbrengsten mis en daar krijgen ze een vergoeding voor. Niet iedere boer komt hiervoor in aanmerking; de provincie heeft speciale gebieden aangewezen waar een vergoeding voor weidevogelbeheer kan worden aangevraagd.

  Dit zijn gebieden waar vaak al aan weidevogelbeheer wordt gedaan en waar veel vogels voorkomen. De daadwerkelijke bescherming en de aanvragen voor beheersvergoeding worden geregeld door collectieven. Dit zijn verenigingen van boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen en die samen met vogelwachters, waterschap en natuurbeschermingsorganisaties een plan maken hoe ze de weidevogels willen beschermen. Dat beheersplan dienen ze in bij de provincie, die vervolgens beoordeelt of dat goed genoeg is voor het verlenen van een vergoeding.

  Voor het jaar 2016 moet nu al het beheersplan worden geschreven. Daarvoor is het voor het collectief  'De Súdwestkust' - het gebied ruwweg tussen de Kop van de Afsluitdijk Stavoren en Heeg- zaak om te weten welke boeren welke maatregelen willen nemen om de vogels, de eieren en de kuikens te beschermen. Daarnaast is het belangrijk om een zo goed mogelijk 'mozaïek' samen te stellen, waarbij de vogels in een gebied de mogelijkheid hebben om te schuilen in lang gras, maar ook beschikken over kruidenrijk grasland waar ze met hun kuikens eten kunnen vinden. In het vroege voorjaar zoeken veel weidevogels hun heil op extreem natte percelen, ook wel plasdras genoemd. Al deze aspecten moeten van tevoren worden vastgelegd, zodat een boer weet wanneer hij welk perceel mag maaien of dat hij andere maatregelen moet treffen.

  De circa 200 weidevogelbeheerders in het werkgebied van collectief De Súdwestkust kregen de afgelopen week de gelegenheid om hun beheerpakketten voor volgend jaar vast te leggen, zodat het collectief het beheerplan kan maken. In de Klameare in Workum waren bestuurders en gebieds-coördinatoren aanwezig en stonden vier computers opgesteld (foto) met daarin alle perceelkaarten en de maatregelen die nu al zijn getroffen. Gebleken is namelijk dat veel weidevogels dezelfde percelen opzoeken om te broeden en hun kuikens groot te brengen, zodat veel beheer al vaststaat. Mocht er volgend voorjaar een vogel ergens anders gaan broeden dan op de kaart staat aangegeven, dan is er overigens met 'last minute' nog een wijziging mogelijk.

  Door het werk van de boeren, vogelwachters, natuurbeschermers en het waterschap blijft de weidevogelstand in Zuidwest-Friesland stabiel. De intekendagen waren voor het beheer van volgend jaar; voor dit jaar zijn al volop maatregelen getroffen om het de weidevogels naar de zin te maken. Op steeds meer plekken zetten boeren bijvoorbeeld land onder water, zodat de vogels gemakkelijker bij de wormen in de grond kunnen komen. Deze 'plasdras' percelen hebben een grote aantrekkingskracht op de weidevogels, zoals momenteel in het veld volop is te zien en te horen.

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Hunia's Drukkerij    Jopie Huisman Museum    
  Bouma kraanverhuur    Roelof Fopma    
  Glashandel Sneek    link naar groenbloem    
  Organische meststoffen Culterra    Touwspecialist    
  Makelaardij P.J. de Jong    Klameare Workum    
  Tapijthal Workum    Workumer Jachtservice    
  Op de hoek van de stal