FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 30 - 04 - 2015 - Mallet Percussion Group presenteert zich op 9 mei

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4540.jpg

  Met Blackmail en Ellen Moelker

  Mallet Percussion Group presenteert zich op 9 mei

  Albert Schootstra


  Een wel heel bijzondere en - ongetwijfeld - fijne muziekavond staat onze stad te wachten op zaterdag-avond 9 mei aanstaande. De Mallet Percussion Group verzorgt dan een open avond bij Paul 2.0

  (cafésociëteit Noardeinde) aan het Noard in Workum. Medewerking wordt verleend door de Workumer formatie Blackmail en 'onze eigen' zangeres Ellen Moelker. En als de avond op zichzelf is afgelopen, blijft Blackmail nog even lekker spelen. De toegang is gratis en het begint om 20.00 uur. Maar om 19.00 uur is de jeugd al welkom voor het 'record emmer drums'. Dat laatste verdient wel enige toelichting. Het is de bedoeling, zo vertellen voorzitter Bertina Boersma van de Mallet Percussion Group (MPG) en instructeur Guus Pieksma uit Sneek "dat bern gewoane amers, grut of lyts dat makket neat Ít thris wat fersiere en dat se dan om sàn oere jûns by Paul komme. Dejinge dy't de leukst fersierde amer hat krijt ek noch in pryske. Wy fine it fansels sa moai dat de bern meidogge." Vervolgens krijgen de kinderen een - zeg maar - clinic van Guus Pieksma waarbij de meegenomen emmers als drums worden gebruikt. En als er iemand is die geen emmer meeneemt, dan is er vast in het instrumentarium van de MPG nog wel iets te vinden. AIs het 'officiële' concert dan begint zijn de kinderen als eersten aan de beurt om te laten horen wat ze in het voorafgaande uur geleerd hebben. De kinderen komen dus eerst in het middelpunt en dat heeft twee redenen. Ten eerste wil de MPG de jeugd gewoon een leuk en interessant uurtje bieden en vervolgens wil de groep als het kan ook wel wat nieuwe en jonge leden verwelkomen. De groep heeft trouwens al jeugdleden onder de in totaal 18 leden. Deze jeugdigen krijgen op woensdagmiddag les van Guus Pieksma in Oer de Toer. "Fan niks ôf kinne de bern alles leare. Mar it giet der foaral ek om dat se mei plezier komme, dat se it al spyljend leuk hawwe en dat se mei plezier ek wer op hûs oan geane." Op woensdagavond zijn de reguliere oefenavonden van de Mallet Percussion Group, ook in Oer de Toer en uiteraard ook weer onder leiding van Guus Pieksma. Het is alweer geruime tijd geleden dat de naam van de in1976 opgerichte Drumband Workum is veranderd in Mallet Percussion Group. Maar toch is de naam Mallet Percussion Group nog niet bij iedereen 'geland'. En dat is wel nodig, zo vertellen de leden van het gezelschap bij monde van Bertina Boersma en Guus Pieksma. 'Mallet' staat voor melodie, een melodie die wordt gerealiseerd door xylofoons, bells, marimba enzovoorts.'Percussion' is het slagwerk, trommen, drumstellen en dergelijke. En 'Group' is uiteraard groep, maar dan vooral 'groep' in de zin van 'mei elkoar'. "lt is net mear te ferlykjen mei in drumband. Wy wurkje folle mear as in orkest mei slachwurknstruminten. ús doel is tagonklike muzyk te bringen. Muzyk dy't in plezier is om te spyljen en dy't foaral ek in genot is om nei te lústerjen." De open avond op 9 mei is vooral ook bedoeld om de overgang van 'drumband' naar 'orkest met slagwerkinstrumenten' te accentueren. Die overgang houdt trouwens ook in dat mensen die niet meer zo goed ter been zijn of die de - vaak zware – instrumenten niet meer zo goed kunnen tillen, ook weer bij de MPG kunnen aansluiten - iets wat inmiddels ook alweer is gebeurd. De MPG blijft ook wel op straat en 'lopend' optreden, zeker, maar het kan niet genoeg worden beklemtoond dat de MPG vooral dus een orkest is, een orkest dat dan ook optreedt in een 'orkestformatie'.

  En bij een orkest hoort een instructeur/dirigent die 'orkestwaardig' is en in Guus Pieksma heeft de MPG een dergelijk iemand zeker gevonden. Afgelopen woensdagavond had schrijver dezes het grote genoegen een oefenavond te mogen bijwonen en het was in één woord geweldig. Je kunt je dan in de muziek verdiepen en deze schrijver heeft geweldig genoten van de inzet van de leden van de MPG, de prachtige manier waarop Pieksma de avond leidde (uitermate prettig maar toch - als het moest - ook even 'to the point') en vooral ook van wat er allemaal achter de muziek schuil gaat. De 'dubbele laag' inderdaad en er kan maar één ding worden gesteld: de MPG is inderdaad een orkest, een volwassen orkest. Guus Pieksma heeft zijn hart aan de muziek en vooral ook aan de slagwerkinstrumenten verpand. Hij werd 48 jaar geleden geboren in Twellegea en woont nu in Sneek, Met succes heeft hij het conservatorium in Amsterdam doorlopen. Hij studeerde daar slagwerk orkestdirectie en piano. Maar er kan hier zondermeer ook worden aangetekend dat hij een groot pedagoog is, zoals afgelopen woensdagavond bleek. Fantastisch! Pieksma geeft 'overal' in de Súdwesthoeke en ook op scholen les in 'zijn' discipline. De toegang is op 9 mei - als gezegd - gratis en daarom is het een goede zaak dat hier de sponsors even worden genoemd die zo'n prachtige avond mogelijk maken. Het zijn Installatiebedrijf Boogaard, ZWH Keukens en Badkamers, Van der Glas, een fabriek die instrumenten als die voor de MPG vervaardigt, Hunia's Drukkerij, Paul 2.0, Coby Bandstra Fotografie, Bloemsierkunst Groen en Blokker Bandstra. Behalve Van der Glas zijn alle sponsoren Workumer bedrijven en instellingen.

  Het zal uit het bovenstaande hopelijk duidelijk zijn geworden dat het op 9 mei zo’n mooie avond wordt, en daarvoor staan ook Blackmail en Ellen Moelker natuurlijk terdege garant dat eigenlijk geen muziekliefhebber verstek mag laten gaan. Op naar Noardeinde! Geweldig!

  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    link naar groenbloem    
  Hunia's Drukkerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Organische meststoffen Culterra    
  Workumer Jachtservice    Roelof Fopma    
  Tapijthal Workum    Op de hoek van de stal    
  Thijs van der Meer Slagerij    Jopie Huisman Museum    
  Makelaardij P.J. de Jong