FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 01 - 05 - 2015 - Warkums Erfskip ontvangt ‘nijsgjirrige’ kopie

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4544.jpg

  Warkums Erfskip ontvangt ‘nijsgjirrige’ kopie

  Tijdens de kennismaking met de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden van de Lancaster W4888 werd van de heer Christopher Webb (Engeland) een kopie ontvangen van een brief van burgemeester W.M. Oppedijk van Veen van Workum. De brief dateert van 20 december 1945 en is gericht aan de moeder van de verongelukte Arthur Harold Clark, die in Bath UK woonde, waar Arthur, in het dagelijks leven met de koosnaam Sonny aangesproken, ook geboren is. De moeder van de heer Webb is een zuster van Sergeant Clark, die Flight Engineer was bij de Royal Air Force.

  De burgemeester schreef deze brief na de eerste officiële dodenherdenking in Workum die op 2 december had plaatsgevonden op het kerkhof aan de Spoardyk. Enkele details uit deze brief zijn interessant genoeg om ter kennis te brengen aan de lezers van deze krant, overigens met dank aan de heer en mevrouw Christopher en Janet Webb en de heer en mevrouw John en Gilian Montague, de laatste is een zuster van Christopher. Zij bewaren deze brief aan hun grootmoeder als een kostbaar kleinood.

  Uit de brief blijkt dat de burgmeester ongeveer een kwartier nadat de ramp op 5 mei 1943 net na middernacht was geschied zich in gezelschap van enkele politieagenten op de plaats des onheils bevond. Het stoffelijk overschot van Clark vertoonde geen verwondingen, aldus de burgemeester en het leek wel of hij vredig sliep. De plaatselijke A.R.P. mensen, de hulpdienst, brachten de lichamen naar het voormalige weeshuis en op vrijdag 7 mei volgde de begrafenis. Burgemeester Oppedijk van Veen heeft persoonlijk opdracht gegeven om vijf veefokkers – ze waren allen woonachtig in It Heidenskip - te verzoeken met een boerenwagen (haaiwein - hooiwagen) en een Fries paard (black horses, schrijft hij expliciet) de ter aardebestelling te verzorgen. En dat was volgens oude Friese traditie, bericht hij. Afschriften van die schriftelijke verzoeken bevinden zich in het archief van de gemeente Workum. De namen en adressen van de veefokkers deden al vermoeden dat het om Friese paarden zou gaan, want in bepaalde kring was bekend dat zeker enkele van de gevraagde veefokkers   met ‘Fryske hynsders pielden’.

  Oppedijk van Veen was zelf niet bij die ceremonie aanwezig, want, schrijft hij mevrouw Clark, ik was net gearresteerd door de Duitsers en zat op dat moment al in de Leeuwarder gevangenis. De enige overlevende, Ralp Duncan Paterson, wiens dochter Lee Surry en schoonzoon de onthulling bijwoonden, zag de begrafenisstoet langs zijn verpleegkamer bij dokter Bernhard Noordhoff trekken en hij bracht zijn ‘brothers in arms’ de militaire groet vanachter het raam van zijn kamer, aldus de burgemeester.

  Er was veel belangstelling vanuit de bevolking voor de teraardebestelling. Als afgevaardigden van het stadsbestuur waren de loco-burgemeester en de gemeentesecretaris aanwezig. Ds. Jan van Veen van de Nederlands Hervormde gemeente Workum leidde de dienst.

  Die eerste dodenherdenking vond plaats op 2 december om 12.00 uur. De weer in functie herstelde Oppedijk van Veen hield een toespraak. Ook nu was de belangstelling van de kant van de bevolking heel erg groot, schrijft hij mevrouw Clark. Het Hervormd kerkkoor van Workum verleende medewerking aan deze indrukwekkende herdenking met de hymne “For all the Saints, who from their labours rest’ (voor alle heiligen die rusten van hunne werken). Tot slot besloot de collega van ds. Van Veen, ds. Jacob Loos, de herdenking met het uitspreken van het Onze Vader. Oppedijk van Veen spreekt dan nog de wens uit dat hij het echtpaar Clark spoedig in Workum zou mogen ontmoeten. En hij eindigt met de wens: May the Lord Jesus Christ, whose love is victorious even over the power of death, comfort you in your sorrow.

  Dezerzijds is op dit monent niet bekend of een afschrift van deze brief, die met de hand in een regelmatig cursief is geschreven, in de archieven van de gemeente Workum is te vinden. Hij stuurde de familie als bijlage een tweetal foto’s van het graf van hun zoon. Nota daarbij is dat er destijds nog geen witte Portlandsteenzerken waren geplaatst, maar wit geschilderde houten kruisen, met de naam in zwarte letters erop aangebracht. Besloten is om de kopie van deze brief over te dragen aan het Bestuur van de Oudheidkundige Vereniging ‘Warkums Erfskip’, onder wier auspiciën de onthulling c.a. van het Lancasterpaneel plaats kon vinden.

   



  << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    link naar groenbloem    
  Glashandel Sneek    NEDCAD    
  Roelof Fopma    Jopie Huisman Museum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Bouma kraanverhuur    
  Touwspecialist    Workumer Jachtservice    
  Fasion by Fre    Thijs van der Meer Slagerij    
  Klameare Workum