FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 07 - 05 - 2015 - Schoolzwemmen fini

  Schoolzwemmen fini

  Speciaal onderwijs uitgezonderd

   Jacob Bouwhuis

   

  Met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 wenst het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân het schoolzwemmen af te schaffen op basis van de volgende argumenten.:

  * Het geringe aantal scholen dat gebruik maakt van deze regeling twaalf in totaal, weegt niet op tegen de kosten van het schoolzwemmen. ln 2014 vergde dit een bedrag van 158.000.

  *Het schoolzwemmen kost veel tijd en dit gaat ten koste van de effectieve onderwijstijd. Het schoolzwemmen is ook geen wettelijk geregelde gemeentelijke taak. Het behalen van een zwemdiploma valt onder verantwoordelijkheid van ouders en/of verzorgers.

  * Door de invoering van het zogenaamde Kindpakket, waardoor kinderen uit minimagezinnen in staat worden gesteld hun A-diploma te halen, is er al een vangnetregeling van kracht geworden om een leemte op te vullen.

  * Ais laatste argument denkt het college dat de vrijgekomen gelden bij het daadwerkelijk afschaffen van het schoolzwemmen gebruikt kunnen worden om de huidige zwembaden meer toekomst te geven.

  Het voorstel dat afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering werd besproken was bijna gedegradeerd tot hamerstuk, ware het niet dat het raadslid Harmen de Wind (SP) toch een lans wilde breken voor een uitzonderingspositie voor het speciale onderwijs. Ouders en personeel van het bijzonder onderwijs uit Sneek (de Sinne) deelden voor aanvang van de raadsvergadering zowel binnen als buiten de muren van het gemeentehuis in IJlst, een vlugschrift of noodoproep uit, waarin ze opriepen dat het schoolzwemmen voor het speciaal onderwijs gehandhaafd moet blijven.

  In dat vlugschrift vroegen ze de raadsleden er bij stil te staan dat het besluit om het schoolzwemmen te staken niet alleen gaat over de noodzaak tot bezuinigen, maar dat het ook kan gaan over leven of dood van een kind met een verstandelijke beperking. Want als de mogelijkheid er niet meer is om via school het zwemmen aan te leren, dan zal het zo zijn dat een kind met een beperking als het ongewild te water raakt, zichzelf niet zal kunnen redden met alle gevolgen van dien. Het gaat er dus niet eens zozeer om dat een kind het A-diploma haalt, maar dat het niet in paniek raakt als het per ongeluk in het water terechtkomt. Ook duurt het voor de bewuste kinderen langer, door de vertraagde ontwikkeling voordat ze zich de benodigde bekwaamheid om zichzelf te redden eigen hebben gemaakt. Waar leerlingen uit het basisonderwijs een jaar nodig hebben, zullen kinderen die het speciaal onderwijs bezoeken, minimaal het dubbele aan tijd nodig hebben om het A-diploma te halen of zich te kunnen redden in het water. Wat ook een zeer belangrijke factor is, dat is dat de meesten van deze kinderen een erg lange schooldag hebben, mede veroorzaakt door de lange reistijd. Hierdoor is het praktisch onmogelijk om zwemonderwijs na de reguliere schooltijd te volgen'

  Momenteel wordt de zorg aan alle kanten al uitgekleed. Het kan en mag niet zo zijn, aldus Harmen de Wind, dat door deze bezuinigingsmaatregel kinderen met een achterstand nog verder worden achteruitgezet Directie en ouders van het speciaal onderwijs spraken in hun oproep de hoop uit dat de raad zich niet aan zijn verantwoordelijkheid voor deze doelgroep zou onttrekken en het speciaal onderwijs buiten de bezuiniging op het schoolzwemmen zou houden.

  De twee scholen voor bijzonder onderwijs binnen onze gemeente werden op hun wenken bediend. Nog voordat het stuk daadwerkelijk in bespreking werd gegeven, vroeg wethouder Gea Akkerman het woord. In een korte verklaring deelde ze mede dat het college op de valreep had beslist dat het schoolzwemmen voor het speciaal onderwijs wordt gehandhaafd. Haar opmerking leidde tot een uitbundig gejuich en applaus vanaf de publieke tribune. Voor raadslid Harmen de Wind was dit ruim voldoende om het voorstel weer te bombarderen tot hamerstuk. De raad ging vanzelfsprekend unaniem akkoord met het voorstel.

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Thijs van der Meer Slagerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Jopie Huisman Museum    
  Hunia's Drukkerij    De Jong Workum Financieel Advies    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Fasion by Fre    Klameare Workum    
  NEDCAD    link naar groenbloem    
  Makelaardij P.J. de Jong