FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 23 - 05 - 2015 - Kuperus Watersport wordt Workum Watersport

  Nieuwe eigenaren maar nog steeds de oude gastvrijheid

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4608.jpg

  "lk bin hjirre as gersmeaner begún en súnt sa'n jier as fiif, seis bin ik hjir fêst. Dat is wol in moai ferhaal. Ik woe in boatsje keapje en ik frege by Gert Kuperus nei de priis. Och, sei er, dat kinst hjirre ek wol by elkoar fertsjinje. Dat boatsje hie ik úteinlik gjin belang mear by, mar ik bin wol altyd by it bedriuw bleaun." Aan het woord is Douwe Kroeze (28), sinds 1 april van dit jaar de nieuwe man aan het roer, om even in watersporttermen te blijven. Kuperus Watersport is vanaf die datum Workum Watersport.

  Iedere Workumer en iedere watersporter die in onze stad zijn uitvalsbasis heeft zal het bedrijf aan de Doltewâl - met het prachtige uitzicht over de Dolte – wel kennen. Douwe Kroeze is overigens niet zomaar in dit avontuur gestapt. Hij heeft de papieren als automonteur en commercieel bedrijfsleider en bovendien - niet bepaald onbelangrijk voor zijn werk als erkend dealer van Yamaha buitenboord-motoren. "Wy binne ien grut wettersportteam," aldus Alfred Yntema, de oom van Douwe en samen met zijn broer Peter de eigenaar van het bouwbedrijf Gebroeders Yntema, Dit vergt enige uitleg. Alfred: "Douwe hat der altyd al sin yn hân om yn sa’n soarte bedriuw foar himsels te begjinnen It rekke allegearre wat yn in streamfersnelling doe’t Kuperus Watersport te keap kaam." Alfred vervolgt: "lt is fijn dat Peter en ik Douwe helpe kinne. Wy binne farders, dat hat altyd al sa west. De klanten fine it super dat Douwe it oernaam hat, want se kenne Douwe fansels. Klanten leverje klanten op en boppedat is it hjirre fansels in absolute A-lokaasje."

  En wat betekent een en ander voor het bouwbedrijf van Peter en Alfred? "Hielendal neat, dat giet gewoan troch," aldus de gebroeders die beklemtonen dat het hun bedrijf - zeker gezien de crisis - goed loopt. "Der binne wiken dat wy hjirre hielendal net komme en ek wiken dat wy hjir in tal dagen binne om te helpen." Dat laatste was de laatste weken nog al eens het geval. Douwe: "Wy hawwe alles hjir up-to-date makke, it elektrysk, de wettertappunten, de dûsjes, de toiletten en gean sa mar troch." Ook vele vrijwilligers, van wie Cris wel even speciaal mag worden genoemd, dragen hun steentje meer dan bij aan en in het bedrijf. "lt is in kompleet famyljebedriuw," zeggen Alfred, Peter en Douwe terecht. De partner van Douwe, Jantsje Schaap [25), werkt als kapster bij Kapsalon Peter aan het Noard maar verricht daarnaast natuurlijk ook hand- en spandiensten in het bedrijf. De echtgenote van Peter, Tineke Yntema-van der Velde, doet nu de boekhouding van de zaak, maar het ligt in de bedoeling dat ze dat op termijn aan Jantsje zal overdragen. Dat Douwe spreekt van het alles up-to-date maken op en rond de werf wil bepaald niet zeggen dat de vorige eigenaren Gert en Terry Kuperus de zaak hebben laten verslonzen of iets dergelijks. Maar iedere nieuwe eigenaar wil natuurlijk zijn eigen stempel op een onderneming zetten.

  Douwe, Alfred en Peter leggen er de nadruk op dat de overgang van het bedrijf van het echtpaar Kuperus naar hen buitengewoon soepel en plezierig is verlopen. Douwe "lk haw hiel fijn by harren wurke en ik ha se eins noait sjoen as baas of bazin. Se wiene gewoan kollega's en de oergong is hiel goed gien." De goede relatie blijkt ook wel uit het gegeven dat Douwe en de zijnen doorgaan met de nieuwbouw en verhuur van de bekende Kuperus-sloep.

  Workum Watersport is exclusief bouwer van het vaartuig dat ook gewoon de naam Kuperus-sloep blijft dragen. Dat zegt natuurlijk genoeg. Verder blijft, afgezien van dat 'stempel' waarvan hierboven sprake was, alles - inclusief de bouw en verhuur van de Kuperus-sloep dus – bij het oude: een passantenhaven,vaste ligplaatsen, dealer van Yamaha-buitenboordmotoren, onderhoud en reparatie van boten, winterstalling onderdak en buiten, een 16-tons botenkraan en zelfs een WiFi-verbinding wordt aangeboden. Zelf klussen aan je boot mag bij Workum Watersport wel, maar Douwe tekent daar bij aan dat dit door de vele nieuwe regels op het terrein van het milieu wel steeds moeilijker te realiseren wordt.

  Alfred Yntema: "It fertroude gesicht fan Douwe bliuwt dus gewoan. "Zijn broer Peter: "Douwe stelt is no foar oan de klanten en dan meitsje we in praatsje en sa. Hartstikke .moai." Tineke: "Mei syn allen sette wy de skouders derûnder. Sjoch, as de minsken hjirre tefreden binne, dan geanese ek automatysk yn de stêd Warkum te sjen." In het kielzog van deze laatste opmerking vertelt Tineke dat Workum Watersport ook denkt aan - indien mogelijk- een zekere samenwerking met de horeca in de vorm van een arrangementje of iets dergelijks. Op vrijdagavond 26 juni is in het kader van het Welkom in Workum-weekend de traditionele botenparade. Die gaat dit jaar in 'omgekeerde volgorde'. De start is bij de sluis en zo gaat het dan het noorden in. De vloot keert dan zo'n beetje ter hoogte van De Haan Watersport om dan bij Workum Watersport ‘aan land te gaan' en het slotgebeuren te beleven. Op zaterdag 27 juni is er een open dag van Workum Watersport. De verhouding met de collega-watersport ondernemers is prima. "De minsken moatte harren hjir thús fiele. Dat hawwe se altyd dien en dat moat sa bliuwe. Sa wiene der Dútske gasten en dy setten hjir gewoan in leuke attinsje foar ús op de kade. Moai no? Wy hoopje op in moai seizoen mei in soad passanten. Mar wy wolle ek echt lústerje nei ús klanten en sa komt der in nijsbrief foar de minsken dy’t hjirre in fëst lisplak hawwe."

  "Us krèft is arbeid en minsken it nei harren sin te meitsjen," zeglt Alfred tenslotte. Douwe, Jantsje, Peter en Tineke knikken instemmend. Maar heel Workum kan instemmend knikken. De stad kan er buitengewoon blij om zijn dat een prachtig bedrijf op een prachtige wijze wordt voortgezet! Wat willen we nog meer? Alle succes daarom voor Workum Watersport!

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Organische meststoffen Culterra    
  Makelaardij P.J. de Jong    Jopie Huisman Museum    
  Thijs van der Meer Slagerij    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Fasion by Fre    NEDCAD    
  Tapijthal Workum    Workumer Jachtservice    
  Hunia's Drukkerij    Roelof Fopma    
  De Jong Workum Financieel Advies