FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 01 - 06 - 2015 - Federatiekaatsen

  Federatiekaatsen 

  Veel prijzen voor de jeugd uit de regio van Workum. 

  Afgelopen zaterdag was het de beurt aan kaatsver. “de Pripper” om voor de federatie “Wûnseradiel Bolsward Workum”, met 15 verenigingen, een wedstrijd te organiseren. De weersvoorspellingen voor zaterdagmiddag waren gunstig en het weerbericht liet de jeugd en het “omsittend laach” niet in de steek, zodat er sprake was van een mooie kaatsmiddag voor iedereen. Om één uur begonnen en om zes uur kon voorzitter Pieter Westra de laatste prijzen uitdelen. De kaatsers en kaatsters uit de regio van Workum behaalden veel prijzen, maar de hoofdprijs, de kransen, gingen dit keer naar elders. Toch opmerkelijk waren de prijzen voor Yesper Bouma en Ellen de Jong uit Workum. Zij deden voor eerste keer mee en behaalden direct resp. een derde en een tweede prijs. Voor  Gerde en Douwe Lycklama à Nijeholt uit It Heidenksip, vorige week nog de krans in Exmorra, ditmaal was een tweede prijs hun deel. Eefje Groen een tweede prijs bij de schoolmeisjes. Zij redde het niet in de finale en verloor met 5-3 en 6-0 van Indy Tuiner en Anna Brouwer. (Zondag won Eefje trouwens een 3e prijs in Hartwerd op een KNKB d.e.l. wedstrijd!)Thom Stellingwerf en Thom Oostenveld uit Gaast kaatsten in de verliezersronde pupillen jongens een spannende partij met wisselende kansen, waarbij Thom Stellingwerf uiteindelijk aan het langste eind trok 5-5 en 6-2. Maar het meest in het oog springend was dat de buurjongens Sil Nota en Iwan Boersma van het Noard bij elkaar geloot waren en uiteindelijk ook nog de tweede prijs in de wacht sleepten. Even opmerkelijk was dat Sil al bij aanvang bij de wedstrijdleiding kwam om te melden dat hij waarschijnlijk niet helemaal fit was en tussentijds moest opgeven. Kaatsen een goed medicijn? Maar na 3 partijen vóór de finale was “de benzine op” en verloren Sil en Iwan kansloos met 5-0 6-4. Maar toch hulde! Aanstaande zaterdag een regiowedstrijd in Nijland. Aanmelding via de website van de KNKB, federatie Sneek e.o.

  Alle uitslagen:

  Welpen jongens:(9p)1. Rinnert Tolsma Arum,Joop Groenveld Bolsward;2.Sydo Dijkstra  Exmorra,Thijmen de Groot Kimswerd;3.Mathijs Buma Arum, Yesper Bouman Workum.Verliezersr.:1.Wessel Zijlstra  Nijland, Clive v.d. Weerdt Makkum;2. Chris Deelen Nijland,Bauke P. Dijkstra Arum.

  Welpen Meisjes (4p);1.Femke Folkerts Bolsward, Astrid Kappeyne v.d.Coppello Nijland; 2. Hilde Stremler Exmorra, Ellen de Jong Workum.

  Pupillen jongens:(10p):1. Dietmer Kuperus Bolsward, Jurjen Fokkema Harlingen; 2. Sil Nota Workum, Iwan Boersma, Workum; 3. Jildert Wijbenga Arum, Colin Baarda Witmarsum. Verliezersr.: 1. Thom Stellingwerf Gaast, Sander Bijlsma Bolsward; 2. Thom Oostenveld Gaast, Jelmer Kooijenga Witmarsum.                                            

  Pupillen meisjes (10p):1.Rixt Blanke Bolsward, Eline Dijkhuizen Nijland; 2. Gerde Lycklama à Nijeholt It Heidenskip, Noa Elzinga, Bolsward; 3.Emma Lok Bolsward,Idske Groenveld Bolsward. Verliezersr.:1. Sigrid Strikwerda Exmorra, Alberdina Groen Makkum; 2. Marije Kuperus Bolsward, Elke de Witte Makkum. 

  Schooljongens:(6p)1.Sijtze Bouma Lollum, Jorrit Tolsma Arum; 2. Douwe Lycklama à Nijeholt it Heidenskip, Thymo Bloemsma Arum. Verliezersr.: 1. Germ Pyt v. Popta Lollum, Ruurd Faber Kimswerd.  

  Schoolmeisjes:(7p)1. Indy Tuinier Makkum, Anna Brouwer Arum; 2.Eefje Groen Workum, Nynke Groenveld Workum. Verliezersr.: 1.Rianne Stremler Exmorra, Susan Kappeyne v.d. Coppello. 

                                        

     << Terug
  Touristinfo

  link naar groenbloem    Fasion by Fre    
  Makelaardij P.J. de Jong    Jopie Huisman Museum    
  Organische meststoffen Culterra    Hunia's Drukkerij    
  Roelof Fopma    Workumer Jachtservice    
  De Jong Workum Financieel Advies    Touwspecialist    
  Thijs van der Meer Slagerij    Tapijthal Workum    
  Op de hoek van de stal