FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 22 - 07 - 2015 - Nieuwe aanwinst Jopie Huisman museum.

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4738.jpg

  Nieuwe aanwinst Jopie Huisman museum.

  Jetse Groen heeft afgelopen woensdagmniddag in het bijzijn van een aantal familieleden de aquarel, voorstellende de vroegere oliemolen aan de Trekwei, bij monde van Gerrit de Boer overhandigd aan het Jopie Huisman museum.

  De bedoeling was dat na het overlijden van Jetse de aquarel geschonken zou worden aan het Jopie Huisman museum. Door de verhuizing naar Nij Marienacker zijn de plannen veranderd. Toen Marienacker in beeld kwam werd de vraag gesteld: “ zou je het ook mooi vinden dit schilderij bij leven over te dragen aan het J. H. Museum?”. Er kwam geen duidelijk antwoord. En het is net als bij grauwe erwten en bruine bonen, als ze ouder worden moeten ze wat langer weken om gaar te worden. Dit was bij Jetse ook het geval. Uiteindelijk was er Jetse er klaar voor om het schilderij af te staan.

  Deze aquarel loopt als een rode draad door de schoonfamilie van Jetse. Janny, de vrouw van Jetse, was een nicht van de moeder van de jongens Venema die deze middag aanwezig waren. De moeder van de Venema’s is op de oliemolen geboren. De vader van de Venema’s heeft nog op de oliemolen gewerkt.

  Hun opa was molenaar op de oliemolen. Door het huwelijk met Janny is het schilderij in bezit gekomen van Jetse en Janny. Het hing het eerst aan de Hearekunst en later in het appartement aan het Noard.

  Jetse vertelde dat volgens het ene verhaal zijn schoonvader zondagmorgen uit de kerk kwam en dit schilderij ergens aan het Dwarsnoard in een etalage zag staan. Hij kwam thuis en zei tegen zijn vrouw Hiltje Boersma: “Nu heb ik wat moois gezien dat zou ik wel willen hebben”.

  Een ander verhaal is dat zijn schoonmoeder van een prentbriefkaart dit schilderij heeft laten maken door Jopie en dit hem in 1948 op zijn verjaardag heeft gegeven. Het was de laatste verjaardag van zijn schoonvader Harmen van der Meulen die in 1949 overleed. Gerrit besluit met de wens, uit naam van Jetse, dat het museum veel succes mag hebben en dat deze aanwinst veel bezoekers zal trekken. Na Gerrit  vertelde Pepi nog wat bijzonderheden over het schilderij.

  Na de oorlog is Jopie, nadat hij in een kamp heeft gezeten, weer begonnen met schilderen. Het was een tijd van armoe. Hij werkte als plateelschilder bij aardewerkfabriek de Boer. Ook was hij bezig voor zichzelf.  Olieverf was er toen nog niet. Zodat waterverf werd gebruikt.  

  Pepi Huisman roemde de kwaliteit van deze aquarel. Het is namelijk heel moeilijk om ook nog details te verwerken in een aquarel. Hij noemde de nieuwe aanwinst de mooiste aquarel van het hele museum. Buurman Henk Voets, destijds timmerman, heeft de lijst gemaakt Jopie heeft de lijst zelf geverfd met een speciale techniek. Daarmee kwam een eind aan de bijeenkomst in het Jopie Huisman museum.
  Voor Jetse geldt de zegswijze ‘het is beter met de warme dan met de koude hand te geven’.

  De oliemolen in kwestie kent een rijke geschiedenis. Volgens gegevens uit de database van de molenstichting   bestond de molen al in 1703, toen hij met "derselver molenhuis met sijn gereedschappen ende de pol landts waar op de selve staat gebouwt sampt de gerechtighheyt van de vrije gangh van Algerbuiren tot en aff deselwe molen" werd verkocht.

  In 1777 was de molen eigendom van enkele Bolswarders, die hem aan de burgemeester Gerryt Jans van der Zee van Workum verkochten voor 8700 carolusgulden. De kofschipper Harmen Pieters van Wetzinga werd in 1783 als eigenaar genoemd; hij overleed in 1808. De molen was toen van enkele compagnons, die de uitgaven lieten bijhouden tot begin 1814. Het uitgavenboek is in het Rijksarchief te Leeuwarden bewaard gebleven. Tot 1864 werkte de molen alleen op windkracht. In dat jaar kreeg A. Visser Wzn. toestemming om een stoommachine in de molen te plaatsen. De laatste eigenaar was A.S.Potma. De familie Potma was meer dan een eeuw eigenaar. De molen is in 1921 afgebroken.  In een advertentie uit de Leeuwarder courant stond de volgende advertentie. De notaris C.Tjebbes te Workum zal op Vrijdag 9 december 1921 des namiddags 1 uur op het terrein van den geamoveerden (gesloopte) oliemolen aldaar, bij boelgoed tegen contante betaling verkoopen: Een groote partij afbraakgoederen, bestaande uit: eiken- en grenen damleggers en plankhout, grenen balken, battings, hek- en stekpalen, brandhout enz. samen ongeveer 600 perceelen.

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Roelof Fopma    
  De Jong Workum Financieel Advies    link naar groenbloem    
  Jopie Huisman Museum    Bouma kraanverhuur    
  Klameare Workum    Glashandel Sneek    
  Workumer Jachtservice    Thijs van der Meer Slagerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    NEDCAD    
  Tapijthal Workum