FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 05 - 09 - 2015 - Geschiedenis leeft in de Klameare

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/4971.jpg

  In de grote zaal van de Klameare kon men werkelijk te kust en te keur wat betreft wetenswaardigheden over allerhande verenigingen en instellingen op historisch gebied, musea en ga zo maar door. Het was er heel goed toeven, maar dat gold voor het hele festival!

  Albert Schootstra

  "lt rûn de hiele dei prachtich troch en it festival is ek goed besocht, wy wiene alle fiifhûndert programmaboekjes kwyt." Dit zei Bert Wolters zondagavond in een terugblik op het Historisch Festival Súdwest dat zaterdag in en om de Klameare is gehouden. Wolters is bestuurslid van Warkums Erfskip en hij was deman die namens deze historische vereniging speciaal met de organisatie was belast. Maar hij stond er niet alleen voor. Ook 'lt âlders erf’ had zijn beste krachten aan het festival gegeven, evenals drs. Alice Booii. Zij was in haar werkzame leven projectleider op het terrein van de historische cultuur in zeven gemeenten, waaronder Súdwest-Fryslân. Sinds kort is ze met pensioen. 'lt âlders erf’ is het ongeveer twee jaar bestaande bureau waarvan Johan Wagenaar uit Wommels, maar met 'roots' in Workum, eigenaar/oprichter is. Alice Booij, Johan Wagenaar en Bert Wolters mogen terugzien op een fantastische dag, want het festival was een doorslaand succes. Het werd zaterdag een onvergetelijke dag voor de stad Workum en haar wijde omgeving!

  Johan Wagenaar (43) noemt zichzelf "projektwurker op it ter- rein fan it kultureel erfskip." Met zijn bedrijf annex bureau werkt hij onder veel meer voor musea, historische instellingen en het onderwijs. Ook maakt hij 'levensboeken' voor oudere mensen. "lk kom ít it ûnderwiis," vertelt hij. "Mar ik haw altyd in soad nocht oan skiednis hân. Sa die ik ek oan stambeamûndersyk. Op in stuit tocht ik as ik noch wat oars yn myn libben wol dan moat it no wêze." Enfin, zo is 'lt âlders erf geboren. "Voor het bedenken, ontwikkelen en aanleveren van ideeën en materialen gericht op cultureel erfgoed," zo stond zaterdag te lezen bij de stand van zijn bedrijf in de grote zaal van de Klameare. Intussen kan hij met tevredenheid vaststellen dat 'lt âlders erfl goed loopt.

  Drs. Alice Booij is historica. Haar doctoraalscriptie ging indertijd over de (introductie van) poeptonnen in Sneek (wie van de ouderen kent die tonnen niet) en trok veel aandacht. Toen ze nog als projectleider op het vlak van de historische cultuur werkte, was zij de drijvende kracht achter soortgelijke historische manifestaties als die van zaterdag in Woudsend en Bolsward, Ze is ook oud-journaliste van het Sneker Nieuwsblad en heeft verder een keur aan publicaties op haar naam staan, onder andere over de geschiedenis van het Sneker skûtsje. Evenals fohan Wagenaar is Bert Wolters afkomstig uit de onderwijswereld en daarom is het begrijpelijk dat hij in het bestuur van Warkums Erfskip de portefeuille educatie beheert, "lk wurkje mei oaren no ek oan in edukaasjeprojekt foar it museum fan Warkums Erfskip (in de Waag red.)," aldus Bert Wolters.

  Alice Booij wilde graag nog eens een festival organiseren als eerder in Woudsend en Bolsward "en doe tocht ik oan Warkum," aldus de historica. "Warkums Erfskip moast der efkes oer tinke en sei doe ja." Bij de opening van het festival ,zaterdagmorgen, kon Bert Wolters al veel mensen welkom heten. Voor de Klameare speelde het draaiorgel Die Stadt Worckum en stond de oude vrachtwagen van Fokke van den Akker waarmee diens pake de bodedienst Workum-Bolsward via tussenliggende dorpen verzorgde. En alleen al het pronkje van Van den Akker bracht veel tongen in beweging. Geweldig! De officiële opening was in de vertrouwde handen van wethouder Durk Stoker. Hij had vóór die opening al een ronde door de grote zaal van de Klameare gemaakt waar een prachtige 'markt' was met stands van historische verenigingen en instellingen uit de hele Súdwesthoeke. "Musea, ferieningen en gean sa mar troch. Ik sjoch myn eagen út," aldus de wethouder zeer terecht. En al even terecht vroeg hij een applaus voor Alice Booij, Warkums Erfskip en'lt âlders erf.

  Bert Wolters op zijn beurt zwaaide lof (vergezeld van een boeket bloemen) toe aan Trudi van der Valk-Vervaart van de Klameare. Trudi memoreerde dat het Historisch Festival Sídwest "een van de laatste activiteiten in de oude Klameare" was. "Maar ik wil jullie allemaal in het nieuwe gebouw (het voormalige gemeentehuis, red.) graag weer welkom heten." Ook de voorzitter van Warkums Erfskip, Engelien Bouma uit Balk stelde het vele werk van Alice Booij, Bert Wolters en Johan Wagenaar centraal. Ze herinnerde aan de viering van het 350-jarig bestaan van de Joodse begraafplaats in Workum, een jaar geleden, "en no hawwe wy al wer sa'n moai feest." Naast de gemeente die met een bijdrage over de brug kwam, was Hunia's Drukkerij medesponsor van het festival. "Wy binne Hunia hiel tankber," aldus Alice Booij en haar woorden werden met kracht onderstreept door Johan Wagenaar en Bert Wolters. Het door de drukkerij verzorgde programmaboekje zag er geweldig uit prachtig dat Henk Hunia en Jeroen Kemker hun betrokkenheid bij de stad Workum niet alleen tonen via de door hen uitgegeven Friso, maar ook door het optreden als sponsor bij zo veel activiteiten in onze stad. En over de Friso gesproken: er was ook een stand van onze krant met onder meer een exemplaar uit 1914, de Eerste Wereldoorlog dus. In die tijd, zo leert het 'sneupen' in oude kranten, maakte men zich in de journalistiek nog niet druk over het maken van koppen. Het nieuws over deze in 1914 nog Grote Oorlog genoemde strijd vond zijn weg naar de Friso dan ook onder het éénkoloms kopje 'Van de fronten'.

  Veel mooie klederdrachten waren er te bewonderen, onder andere getoond door fan Tolsma en Laura van der Weide uit Sneek. 'Sinds zo'n jaar of zeven bestieren ze Folklore Fryslân met als ondertitel 'nostalgie van weleer...' Overal in ons gewest zijn ze te vinden, zoals zeer onlangs op de Harlinger Visserijdagen. Daarnaast zijn ze onder meer te boeken door verzorgingshuizen en ouderenbonden en dergelijke. Naast veel andere activiteiten, bijvoorbeeld het wassen van kleren op de wijze van 'toen', kunnen ze in zo'n acht, negen outfits uit de oude doos ten tonele verschijnen. "Van arbeiderspakje tot grand gala," aldus Jan Tolsma' Zij droegen nu de 'stadse dracht' uit de jaren 1850-1860, de manierwaarop de notabelen in de steden in die jaren waren gekleed. Het mooie was dat Hinke Oppedijk de kleding van een boerin uit deze jaren showde en zo kreeg je een volledig beeld. "Het is even een stukje sfeer neerzetten," aldus Jan Tolsma. En dat lukte. Toen Jan en zijn partner Laura op een gegeven moment een rondgang langs de Workumer terrassen gingen maken in hun deftige kleding lokte dat feit op zichzelf ook weer extra mensen naar de Klameare. En dan de manier waarop Anne de Jager het ‘transport van de gewone man' toonde,Machtig mooi! Maar het festival was gewoon te groot om alle facetten recht te kunnen doen in een krantenstuk. Erg jammer, maar het is nu eenmaal zo.

  De lezingen vonden plaats in kleine(re) zalen van de Klameare, er waren de afgemeerde klassieke schepen, de smederij in de Begine, de oude rolprenten in het Filmtheater, de werf De Hoop en het Workumer treintje reed af en aan van het station naar de KIameare. De lezingen waren goed bezocht. Toen werd aangekondigd dat Wytze Stellingwerf zijn voordracht zou beginnen over de opgravingen in It Heidenskip en de archeologie op het voormalige NoBa-terrein aan het Noard in Workum, liep de grote zaal eigenlijk in één keer leeg en moesten er stoelen voor de kleinere zaal worden aangesjouwd.

  'ln machtich moaie deii stond er op de voorpagina van het programmaboekje en dat werd het inderdaad. "lt wie in feest fan herkenning" aldus Bert Wolters. "En dat de minsken dan sels ek mei ferhalen kamen. Oer en wer dy ynteraksje. Dat wie foar my it moaiste fan de hiele dei," zo zei hij. Zo was het inderdaad! Om niet te vergeten!
  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  De Jong Workum Financieel Advies    Fasion by Fre    
  Op de hoek van de stal    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    NEDCAD    
  Organische meststoffen Culterra    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    Jopie Huisman Museum    
  Tapijthal Workum