FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 18 - 09 - 2015 - Voorlopig geen extra megawatts windmolenpark

  Jacob Bouwhuis

  Voorlopig geen extra megawatts windmolenpark

  De mogelijkheden om het toekomstige windmolenpark in het IJsselmeer beter te benutten door molens te plaatsen met een hogere capaciteit is voorlopig door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân van tafel geveegd, zo werd donderdagavond duidelijk tijdens de vergadering van de raad. Zoals bekend zijn provincie Fryslân en het Rijk in januari 2013 overeengekomen dat in onze provincie, voor 2020,530,5 megawatt aan windenergie moet worden gerealiseerd. In december 2014. hebben Provinciale Staten besloten dat deze opgave tot stand kan komen door realisatie van twee windparken.

  Een krijgt een plaats in het IJsselmeer en moet 316 megawatt opleveren en het tweede komt op de kop van de Afsluitdijk en dit is goed voor 36 megawatt. De overige 178,5 megawatt wordt al opgewekt via solitaire molens en kleine windmolenparken her en der in Friesland.

  Het leek Bauke van Dijk (D66) een goede suggestie om de capaciteit van het door de strotgeduwde windmolenpark in het IJsselmeer te verhogen Gemeente Súdwest-Fryslân is, ondanks de raadsbrede tegenstand, door het Rijks Inpassings Plan toch geconfronteerd met het realiseren van dit plan. Het windmolenpark in het IJsselmeer is - kortom - niet meer tegen te houden. Daarom stelde raadslid Van Dijk dat de combinatie van de begrenzing van het plangebied, in samenhang met het geplande aantal van 89 molens en de maximale ashoogte, rotordiameter en tiphoogte, het in theorie mogelijk maken om een windpark van ongeveer 700 megawatt te realiseren.

  Daarom wijdde hij tijdens de raadsvergadering een tweetal moties aan deze materie. In de ene motie riep hij het college op om er bij Provinciale Staten op aan te dringen dat de 36 megawatt die gerealiseerd moeten worden op de Kop Afsluitdijk op te nemen in het windmolenpark in het IJsselmeer, oftewel in Windpark Fryslân. In de tweede motie verzocht Van Dijk het college er bij Provinciale Staten op aan te dringen dat in het geval er meer dan 316 megawatt in het IJsselmeer wordt opgewekt, dit alleen toe te staan als in ruil daarvoor een deel van de gerealiseerde 178,5 megawatt op het vasteland wordt gesaneerd en participeert in Windpark Fryslân. Het mes snijdt volgens raadslid Van Dijk dan aan twee kanten. In de eerste plaats kunnen de windmolens op land, waarvan een groot deel in onze gemeente staan, op termijn verdwijnen en daarnaast kan de provincie ruimschoots voldoen aan de gestelde opgave van 530,5 megawatt.
  De fracties van de WD, de FNP en Gemeentebelangen waren het hartgrondig eens met de moties. De teerling is immers geworpen en volgens Jelle Gerbrandy [FNP) kunnen de huidige moleneigenren op deze manier perfect participeren in het grote windmolenpark. We moeten eerst het definitieve besluit van de provincie afwachten, vond Jentje Steringa (CDA).
  Volgens hem is het niet handig om nu al te spreken over extra vermogen, dat kan in een later stadium altijd nog. Zijn fractie wenst vooralsnog niet te tornen aan de afgesproken 316 megawatt in het IJsselmeer.

  Ook volgens Lieuwe'van der Pol (ChristenUnie) zijn beide moties een stap te ver. We hebben in een extra raadsvergadering aan het prille begin van deze maand besloten akkoord te gaan met 316 megawatt. De inkt van dat besluit is amper droog en nu spreken we al over 700 megawatt. Dit moeten we niet willen omdat er op dit moment geen duidelijkheid is over participatie van, moleneigenaren op land. Een stap te ver," zo concludeerde Van der Pol. Op dit moment zijn weinig mensen gecharmeerd van eventuele deelname aan Wind Fryslân, zo vond Angeline Kerver (Groenlinks). Bovendien moeten we de overlast van het te realiseren windmolenpark zoveel mogelijk beperken. Meer vermogen vergt grotere molens met meer geluidsoverlast en slagschaduw, Ons nu al vastpinnen op cijfers en extra vermogen leek haar onverstandig. Verder was ze nieuwsgierig wat er met Heerenveen is gebeurd. Er was destijds sprake van dat daar op een industrieterrein ook een windmolenpark zou worden opgericht.

  Het college houdt vast aan de kaders die begin deze maand zijn besproken en zal dit op korte termijn aan provincie Fryslân kenbaar maken, zo merkte wethouder Gea Akkerman in haar reactie op. Het windmolenpark in het IJsselmeer is een nieuwe  situatie met nieuwe kaders. Ze wil er best voor pleiten om de 36 megawatt die nu aan de Kop Afsluitdijk wordt toebedeeld, alsnog toe te Voegen aan Windpark Fryslân. "Eerst treden we in overleg met de provincie en vervolgens met het Rijk. Na dit traject is er tijd voldoende om onze extra wensen kenbaar te maken en het aantal megawatts te verhogen. Maar in 2013 zijn we al tot de conclusie gekomen dat het bijzonder moeilijk is om solitaire molens te laten participeren in Windpark Fryslân," aldus de wethouder. Heerenveen is verdwenen als molenlocatie, zo heeft Provinciale Staten onlangs besloten. Met een windmoIenpark in het IJsselmeer is die locatie niet meer nodig.

  Na een door Bauke van Dijk aangevraagde schorsing verraste genoemd raadslid vriend en vijand met de opmerking dat hij het volledig eens was met zijn collega's Steringa (CDA) en Van der Pol (CU). Maar, zo stelde Van Dijk het is niet een megawattprobleem dat we hier behandelen, nee, het is een ruimtelijke ordeningsprobleem. Het is onomkeerbaar dat er 89 molens in het IJsselmeer komen, ongeacht de hoogte, de overlast en het op te wekken vermogen. Als we erbij Provinciale Staten op aansturen dat meeropbrengst best haalbaar is, betekent dat toch dubbele winst en een schoon en molenvrij Súdwest-Fryslân. Het college hoeft bij de provincie alleen maar te vragen die mogelijkheid open te houden. Daar is toch niets op tegen, aldus Van Dijk in zijn laatste poging om de moties te redden.

  Toen ook Tonny de Vries (PvdA) zijn steun uitsprak voor het standpunt van het CDA en de CU was het pleit beslecht. De steun van de WD, Gemeentebelangen en de coalitiepartijen D66 en FNP bleek niet voldoende om het schip in veilige haven te loodsen.

   Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Touwspecialist    
  Klameare Workum    Jopie Huisman Museum    
  Glashandel Sneek    Fasion by Fre    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    link naar groenbloem    
  NEDCAD    De Jong Workum Financieel Advies    
  Op de hoek van de stal    Tapijthal Workum    
  Hunia's Drukkerij