FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 07 - 11 - 2015 - Tegenstand windmolens slijpt juridische messen

  Tegenstand windmolens slijpt juridische messen

  In Makkum heeft 23 oktober een informatieavond plaatsgevonden over de plannen van Rijk en provincie om een industrieel veld met 89 mega windturbines van 180-200 meter tiphoogte aan te leggen. Dit in het unieke natuur- en recreatiegebied IJsselmeer, op 6 kilometer voor de kust van Makkum, Workum en Hindeloopen. Drie sprekers tekenden de actuele situatie en de mogelijkheden hiertegen in verzet te komen. Albert Korper, voorzitter van de Stichting Vrije Horizon uit Zandvoort, schetste de strijd die zijn stichting, samen met een aantal Noordzeekust gemeenten, momenteel voert tegen de plannen van het Rijk om windturbinevelden voor de Noordzeekust binnen de 1,2-mijlszone te bouwen. Auke Wouda van de IJsemmervereniging sprak over de acties die het samenwerkingsverband Het Blauwe Hart voorbereidt en Doeke Visser van de Stichting Don Quichot gaf aan welke vormen van verzet deze actiegroep voor ogen staan, De teneur van de presentaties was duidelijk dat men zich er bepaald niet bij neerlegt en vol elan de strijd aangaat tegen de door de tegenstanders van de molens zo genoemde bizarre, gemeenschapsgeld verspillende overheidsplannen die op geen enkel lokaal draagvlak kunnen rekenen. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân is tegen het Windpark Fryslân. Groeiende verbijstering en verontwaardiging over de - zoals de tegenstanders het zien - collectieve dwaling van Rijken provincie Fryslân sterkten de aanwezigen er in alle wettelijk ter beschikking staande middelen en actievormen te zullen inzetten om deze bestuurlijke misser te voorkomen. Alternatieven zijn er namelijk, alweer volgens de tegenstanders, in ruime mate. Juridische stappen tot en met bij de bestuursrechtelijke afdeling van de Raad van State zullen van genoemde middelen onderdeel uitmaken, maar ook in het oog springende andere acties zullen niet worden geschuwd. Politiek verantwoordelijken zullen hierbij passende aandacht krijgen, zodat de burger/kiezer zich realiseert wie bedacht heeft het Friese tafelzilver te moeten verkwanselen, zoals de tegenstanders het noemen. Het wachten is nu eerst op het ter inzage leggen van het concept Rijks Inpassings Plan, waartegen iedereen - belangenverenigingen, maar ook individuele bezorgde burgers en ondernemers - een zogenaamde zienswijze kan indienen.
  Actiegroep IJsselmeer Windmolenvrij, Stichting Het Blauwe Hart en Stichting Don Quichot zullen de komende tijd de krachten bundelen en onder meer een zienswijzentekst met argumenten opstellen die ter hand van alle tegenstanders gesteld zal worden.

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    link naar groenbloem    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Makelaardij P.J. de Jong    
  Touwspecialist    Klameare Workum    
  Op de hoek van de stal    NEDCAD    
  Fasion by Fre    Glashandel Sneek    
  Organische meststoffen Culterra    De Jong Workum Financieel Advies    
  Tapijthal Workum