FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 21 - 11 - 2015 - Geen chemische bestrijding onkruid op verhardingen

   

   Geen chemische bestrijding onkruid op verhardingen
  Jacob Bouwhuis

   

  Naar verwachting mogen gemeenten vanaf 2016 geen gebruik meer maken van chemische bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat (Round-up) om trottoirs, paden en wegen onkruidvrij te maken. De gemeente Súdwest-Fryslân is van plan om eind dit jaar al te stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de verhardingen. Daarbij loopt ze vooruit op het wetsvoorstel Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden dat eind dit jaar door de Tweede Kamer zal worden besproken. Naar het zich laat aanzien is een Kamermeerderheid voor een gebruikersverbod. Het verbod geldt ook voor bedrijventerreinen, sportvelden, campings en begraafplaatsen. De achtergrond van het nieuwe beleid is de bescherming van de menselijke gezondheid, het milieu en de waterkwalliteit tegen het vermijdbaar gebruik van chemische stoffen. Er zijn wel alternatieve bestrijdingsmethoden voorhanden, zoals heet water, hete lucht en borstelen. Maar vooral de bestrijding van onkruid met heet wateren hete lucht is veel duurder dan de huidige bestrijdingsmethodemet Round-up. Helaas ontbreekt het aan extra middelen om de door de raad afgesproken beeldkwaliteit te handhaven. Willen we straks de straten en stoepen min of meer onkruidvrij houden, dan vergt dat 375.000 extra. En dat geld is er volgens het college niet. Vooral buiten de stads- en dorpskernen zal de beeldkwaliteit van onkruid op verhardingen naar verwachting een stuk lager uitvallen dan de huidige kwaliteit. Er zal daarom een beroep op bewoners en bedrijven worden gedaan om mee te helpen met de onkruidbestrijding. Op dit moment zijn er al mensen actief om hun eigen straatje onkruidvrij te maken. Met behulp van extra informatie moet het volgens het college mogelijk zijn meer mensen te motiveren om samen met de gemeente de straten en trottoirs netjes te houden. De ervaring van andere gemeenten leert overigens wel dat deze vorm van participatie niet te rooskleurig moet worden ingeschat. Een aantal raadsleden zag, zo bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de raad, de bevolking nog niet op knieën en gewapend met een mesje het onkruid tussen de stoeptegels weghalen. Drie partijen, te weten de VVD, Groenlinks en Gemeentebelangen hadden elkaar gevonden in een financiële oplossing voor het onkruidprobleem. In een amendement stelden ze dat onkruidbestrijding een basistaak van de gemeente is. Je kunt burgers en bedrijven vragen mee te helpen, maar je kunt de verantwoordelijkheid niet overdragen. We vragen al veel van de burgers, maar dit is een stap te ver, aldus de drie. Daarom hadden de amenderende partijen de begroting eens door geplozen en belandden ze bij het budget voor gladheidbestrijding. Omdat de post van circa  990.000 niet past bij zachte winters, zou een deel van deze post en wel 75.000, naar het onkruidbeheer kunnen. De

   

  ontbrekende 275.000 kan dan worden geput uit het geraamde begrotingsoverschot van 2016. Zachte en strenge winters roepen altijd onnavolgbare discussies op en raadsleden maken geen uitzondering op die regel. Zo wist raadsoudste Klaas Visser (FNP) zich winters te herinneren waarin het strooizout niet was aan te slepen en het bij wijze van spreken op de bon was. Gladde en besneeuwde straten leveren zijns inziens veel meer risico op dan straten met onkruid. Bauke van Dijk (D66) viel bijna van zijn stoel van het amendement en vooral van de stellingname van de VVD. Dit is toch de partij die zich al jaren zorgen maakt om het weerstandsvermogen van onze gemeente en nu wil deze partij geld uitgeven dat er niet is, merkte hij met enig sarcasme op. Ook Johan Langbroek (PvdA) kon zich niet vinden in het amendement. Als er een bestemming moet komen voor het wankele begrotingsoverschot, dan is de verkeersproblematiek in Warns en een betere ontsluiting van Stavoren het eerst aan de beurt, vond hij. Men wil alles graag zo houden zoals het was, zei wethouder Durk Stoker, maar dat is onmogelijk door het komende verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Het zal niet zo zijn dat nu alles onveilig wordt. Na drie maanden gaan we de zaak monitoren, zo zei de wethouder. Blijkt dan dat de nieuwe opzet niet lukt, dan stappen we over naar andere maatregelen. Hij voelde er niets voor om een deel van het budget voor de gladheidbestrijding over te hevelen naar de onkruidbestrijding. Het grootste deel van de raad kon zich hierin vinden.

   

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  De Jong Workum Financieel Advies    Hunia's Drukkerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Workumer Jachtservice    
  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Jopie Huisman Museum    NEDCAD    
  Glashandel Sneek    Touwspecialist    
  Roelof Fopma    Thijs van der Meer Slagerij    
  Fasion by Fre