FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 28 - 11 - 2015 - Rekenkamer Súdwest-Fryslân

  Rekenkamer Súdwest-Fryslân: inwoners tevreden over voorzieningen, maar minder tevreden over belangenbehartiging door belangenverenigingen.

  Een minderheid (38%) van de inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân  voelt zich vertegenwoordigd door de verenigingen stads-, dorps- en wijkbelang. Een meerderheid is tevreden over de voorzieningen in hun dorp of wijk. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamer naar het kernenbeleid.

  Bij de start van de gemeente Súdwest-Fryslân in 2011
  was er in de samenleving zorg over de voortzetting van onder andere de leefbaarheid en het niveau
  van de voorzieningen in de dorpen. “Zou ons dorp wel voldoende aantrekkelijk blijven; blijft
  de buurtsuper bestaan, en de school en de gymzaal?” Ook heerste er onder een klein deel van de inwoners onvrede over
  de wijze waarop zij bij het besluitvormingsproces waren betrokken.
  Na de gemeentelijke fusie is er veel gebeurd. De gemeente heeft actief gewerkt aan een
  vorm van kernenbeleid. De nieuwe coalitie is met een ambitieus programma begonnen in
  2014, waarin ook het Kernenbeleid in het kader van de lijn “omgevingsbewust werken” een
  belangrijke rol speelt. Een start is gemaakt met de Clusteragenda. Daar tussendoor speelt de
  vraag wat inwoners en overheid van elkaar kunnen verwachten bij samenwerking in en over
  stadswijken en dorpskernen. Het belang van de lokale democratie hierbij wordt in het
  coalitieakkoord in het bijzonder genoemd. Daarnaast is het reservefonds voor het Kernenbeleid in
  2014 met ruim 1,5 miljoen euro teruggelopen van ruim 1,8 miljoen naar een kleine 300.000
  euro.

  Voor de Rekenkamer aanleiding om onderzoek te doen naar het kernenbeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân.  

   Er is onder andere gekeken naar voorzieningen in alle kernen, zoals sportvoorzieningen, scholen en dorpshuizen. Inwoners zijn in het algemeen tevreden over de aanwezige voorzieningen in of in de buurt van hun stad, dorp of wijk. De Rekenkamer stelt vast dat deze voorzieningen evenredig zijn verdeeld. Het geld dat hieraan is besteed, is ook evenredig verdeeld over de voorzieningen in de 74 verschillende kernen. Sinds het ontstaan van de nieuwe gemeente zijn hierin geen opvallende wijzigingen.

  Tijdens het onderzoek is een telefonische enquête onder inwoners gehouden. Ook zijn besturen van verenigingen stad- wijk- en dorpsbelangen schriftelijk geënquêteerd. Er is gevraagd naar de mening van inwoners en bestuursleden over de manier waarop de gemeente met de kernen en hun inwoners contact onderhoudt.
  Een minderheid van 38% van de ondervraagde inwoners is tevreden over hoe in de praktijk hun belangen bij de gemeente worden vertegenwoordigd door hun vereniging stads-, dorps- of wijkbelang. In de landelijke clusters zijn de inwoners positiever dan de stedelijke clusters. De besturen van de belangenverenigingen vinden het lastig om hun taken goed te vervullen. Zij zijn de schakel tussen inwoners en gemeente. Door gemeente en inwoners wordt veel van hen verwacht. Een minderheid van 41% van de ondervraagde besturen vindt dat zij er voldoende in slagen om onderwerpen die spelen in hun stad, dorp of wijk op de agenda van de gemeente te zetten.

  Mening van raadsleden
  Raadsleden, die door de Rekenkamer zijn geïnterviewd,  zijn positief over de manier waarop de gemeente met alle kernen communiceert via de stads-, dorps- en wijkcoördinatoren en de belangenverenigingen. Ook zijn zij, net als de belangenverenigingen, tevreden over diverse financiële regelingen, waarmee in steden, dorpen en wijken zaken konden worden gerealiseerd door inwoners zelf. Minder tevreden zijn raadsleden over de manier waarop de gemeente nu voor de verschillende clusters de  zogenoemde clusteragenda’s heeft opgesteld. Inwoners en diverse maatschappelijke organisaties zouden invloed kunnen hebben op de keuzes die de gemeente voor de langere termijn maakt. Raadsleden vinden het nog onduidelijk hoe dat in de praktijk moet functioneren. De Rekenkamer adviseert de gemeenteraad om hierover met de gemeente nog eens om de tafel te gaan.

  Het rapport wordt op 2 december behandeld in de commissie Boarger en Mienskip van de gemeenteraad.


  Het volledige rapport is te vinden op de website van de de gemeente Súdwest-Fryslân https://extranet.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/onderzoeksrapporten-en-jaarverslagen-rekenkamer_44622/

  Voor meer informatie kunt u bellen met de voorzitter van de Rekenkamer mevrouw Jet Lepage 06-13322180  << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Roelof Fopma    
  Thijs van der Meer Slagerij    Klameare Workum    
  De Jong Workum Financieel Advies    Hunia's Drukkerij    
  Op de hoek van de stal    Workumer Jachtservice    
  Touwspecialist    Bouma kraanverhuur    
  Organische meststoffen Culterra    Makelaardij P.J. de Jong    
  Glashandel Sneek