FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 10 - 12 - 2015 - Kooiman en Kooiman op dreef in Workum

   

  Kooiman en Kooiman op dreef in Workum

   

  Schaatsechtpaar boeit

   

  Maandagavond voor een week om 20.00 uur stormde en regende het buiten toen binnen in de Klameare de jaarvergadering van ijsclub Workum geopend werd door voorzitter Durk de Boer. Guur en koud, memoreerde hij nog in zijn openingswoord, voordat hij de circa honderd aanwezige leden en belangstellenden, alsmede de ereleden Bremer en Boersma en de gasten Ineke en Jan Kooiman welkom heette op deze altijd speciale avond van de plaatselijke ijsclub. Maar een vergadering van de ijsclub begint nooit eerder dan dat het ijsclub- lied onder begeleiding van de Workumer troubadour Sipke de Boer staande en uit volle borst door de aanwezigen ten gehore wordt gebracht.
  Nog voordat de agendapunten van deze avond zouden worden behandeld kwam er een voorstel uit de zaal om een betuiging van sterkte naar de ernstig zieke Thijsje Oenema uit Joure, onze Friese troef bij het internationale damesschaatsen, te doen uitgaan. En natuurlijk kon een ieder in de zaal zich hierin vinden. De voorzitter beloofde namens de hele ijsclub een kaartje naar Thijsje te gaan sturen met ondersteunende woorden!
  Bij afwezigheid van de secretaris Anita werden de notulen en het jaarverslag voorgelezen door respectievelijk de bestuursleden Sander Bouma en Johan de Jong. Beide stukken waren uitgebreid en helder, waardoor er voor de leden weinig te vragen was en er niets anders te doen viel dan met een daverend applaus deze goed te keuren.
  Ook het verslag van de penningmeester Wiebren Koopen was helder en klaar. Slechts een opmerking uit de zaal over een onbenoemd bedrag van 5 euro werd door Wiebren kort met het woord 'fooike' verantwoord. Toen vervolgens Siebe Tjalma namens de kascommissie nog eens beaamde dat alle optellingen, vermenigvuldigingen en delingen tot drie cijfers achter de komma klopten, gingen meer dan tweehonderd handen op elkaar om Wiebrens werk goed te keuren. De klok stond nog maar op kwart voor negen toen de voorzitter de pauze inluidde met de mededeling dat daarvoor slechts een kwartiertje zou worden uitgetrokken, want de gasten Ineke en Jan Kooiman stonden te trappelen van ongeduld om hun verhaal aan de Workumers voor te dragen. Laat het maar aan Sipke de Boer over als het om een muzikale introductie van belangrijke gasten van de ijsclub Workum gaat. Dat was ditmaal niet anders. Op een goed in het gehoor liggende melodie en daarbij een tekst die pakkend was en mooi klonk, wist hij de aanwezigen zo ver te krijgen dat zij uit volle borst het refrein,
  "Ja dat is Kooi, Kooi, Kooiman, it libben is in marathon. Kooi, Kooi, Kooiman, ride op it iis en simmers op carbon!" meezongen. Ineke en Jan Kooiman vertelden daarna samen het familieverhaal van de Kooimannen. Ineke memoreerde dat zij haar eerste schaatsbewegingen op 4-jarige Ieeftijd maakte. Haar man Jan deed dit 'pas' op 5-jarige leeftijd, zo vergat zij niet even mede te delen. Beiden deden dit op slootjes rond Ammerstol waar ze alle twee woonden. In die eerste jaren was hun naaste familie hun leermeester bij het schaatsen. Pas toen beiden al bij schaatstrainingsgroepen waren aangesloten en zij met de bus naar de schaatsbaan in Utrecht gingen, viel op een gegeven moment het oog op elkaar. De woorden van Jan waren alles zeggend toen hij zei: "Ja mensen, Ineke zat ach terin de bus en ik meest voorin. Op een keer bleef ik wat langer zitten en kwam zij langs. En ja hoor, de vlinders vlogen door mijn buik en vanaf dat moment waren wij een paar!" Vanaf dat moment waren ze ook onafscheidelijk bij trainingen en wedstrijden. Ze brachten elkaar naar een hoger niveau. Ze wonnen samen meer dan tachtig marathons en waren ook beiden houder van het werelduurrecord. En natuurlijk vergeten we niet de ereplaatsen in de Elfstedentocht van 1985! Ook nu zijn ze nog steeds zeer actief. Inmiddels wonend in Warns crossen ze op de fiets door de Gaasterlandse bossen en trekken ze baantjes op de schaatsbanen van Leeuwarden en Heerenveen, en tonen daarbij dat zij nog steeds over een uit. stekende conditie beschikken. Wedstrijden rijden ze beiden niet meer, maar wel zijn ze vurig fan van hun zoon Erik Jan die zich op dit moment menigmaal in de landelijke en internationale schaatskijker rijdt! Hij reed al in wereldbekerwedstrijden op de 5 en 10 kilometer mee en haalde daarbij goede resultaten. Hij gaat morgen (woensdag 9 december) zelfs in Inzell een poging doen om in de voetsporen van zijn ouders te treden door het werelduurrecord op zijn naam te brengen.
  Bijna anderhalf uur hielden Ineke en Jan de toehoorders in de ban van hun verhaal. Ademloos werd het aangehoord. Soms onderbroken door wagen die spontaan bij de aanwezigen opborrelden. Een daverend applaus en nog één keer het Kooimanlied van Sipke was tevens het einde van deze weer bijzondere ijsclubavond. Ieder ging zijn weegs, maar niet voordat de talrijke prijzen van de gratis verloting naar hun nieuwe eigenaren waren gegaan. In de Klameare bleef het nog lang gezellig tijdens het 'neipetear' en maakten sommigen nog even een praatje met fan of Ineke, die daar graag toe bereid waren

   

  Bron: workumer krant FRISO

   

     << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    De Jong Workum Financieel Advies    
  Glashandel Sneek    NEDCAD    
  Thijs van der Meer Slagerij    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Fasion by Fre    
  Jopie Huisman Museum    Tapijthal Workum    
  Hunia's Drukkerij    Klameare Workum    
  Touwspecialist