FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 18 - 12 - 2015 - Galema & De Boer Auto's in Workum

  Galema & De Boer Auto's in Workum

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/5229.jpg

  Nieuw bedrijf met 'oalje yn it bloed’

   Albert Schootstra

  "lt öfheljen fan in auto moat in feest wêze.  It is dochs wat hiel spesjaals. Bygelyks in bôle keapje jo faak genôch. Mar in auto, dat is dochs hiel wat oars. Eltse klant is foar ús like wichtich. It kin wolris sa wêze dat ien foar in relatyf goedkeape auto langer sparje moatten hat as in oar foar in folle djoerdere."
   Dit is de gezamenlijke mening van Ivo de Boer (53) en Arjen Galema [29), beiden uit Workum. Sinds 1 juli jongstleden drijven zij aan de Eniggaburren 10A in onze stad Galema & De Boer Auto's. "Wy meie net kleine oer hoe't it giet. Begjin novimber hawwe wy ís hûndertste auto al ferkocht. Wy leverje de auto's altyd hiel netsjes ôf. De kentekens en sa wurde regele en dér hoecht de klant fierders neat oan te dwaan."
  Arjen Galema is een oomzegger van Ivo de Boer. De laatste stamt uit een gezin met twee kinderen en Arjen is een zoon van zijn oudere zus. Ivo hat "fan jongs ôf oan altyd oan auto's sleutele." En zo kennen de Workumers hem ook. Hij is al op vele fronten in de autowereld actief geweest. En Arjen heeft hetzelfde als zijn oom Ivo. "Wy hawwe oalje yn it bloed." En dat is zeker erfelijk bepaald. Ivo's heit Yeme de Boer had aan het Noard in het gebouw dat later de winkel yan Poiesz zou huisvesten, een garage. Heit Yeme overleed helaas op de leeftijd die Ivo inmiddels zelf heeft bereikt. Hij was toen nog te jong om de garage te kunnen overnemen, maar de auto's zijn altijd de leidraad in zijn leven geweest En pake Yeme heeft de liefde voor de autobranche ook helemaal op Arjen overgebracht Inderdaad: "Oalje yn it bloed." Toch is Galema & De Boer Auto's (en de naam van het bedrijf zegt dat ook al) geen garage, in die zin dat Ivo en Arjen de hele dag in de overall druk aan het sleutelen zijn. Het is een autohandel. Want voor beiden geldt: "lt omgean mei minsken is it moaiste." En beiden hebben naast een forse dosis 'autobloed' een even grote hoeveelheid 'handelsbloed' in de aderen. "lk mei graach wat ferkeapje en as ik dan dochs wat ferkeapje moat dan it leafste in auto," zo vat Arjen Galema het samen. Hij volgde gedurende vier jaar in Heerenveen een opleiding auto-management en daarna nog een aanvullende opleiding van één jaar in hetzelfde vak in Apeldoorn. Hij werkte vijf jaar bij een VW-dealer in Emmeloord en tweeëneenhalf jaar bij een universele garage in Sneek. "Do moatst earst ris by in oar yn de keuken sjen " aldus Arjen. "En no bin ik dus mei Ivo foar mysels beg0n. Wy hawwe dit pân te gearre kocht" In maart nam hij bij zijn laatste werkgever ontslag om samen met Ivo het nieuwe bedrijf, figuurlijk gesproken, in de steigers te kunnen zetten. Letterlijk gesproken is het bedrijf trouwens ook wel 'in de steigers gezet. In het royale pand, waarin eerst een botenbedrijf zat dat naar elders in onze stad is verhuisd, is - naast een grote ruimte als showroom voor als het buiten wel heel slecht weer is - een luxe kantoor annex conferentiekamer ingericht, naast een keuken en een toilet. Dat laatste is belang- rijk omdat de klanten van  Galema

  & De Boer Auto's letterlijk overal vandaan komen. En als je – noem eens wat - uit Noord-Brabant in Workum bent aangekomen dan wil je wel even naar het toilet en even lekker 'bijkomen' onder het genot van een kop koffie met wat lekkers. Maar hoe komen Ivo en Arjen aan de auto's? Ze hebben een waar netwerk van garages die tevens dealer zijn van een bepaald merk Als bij zo'n garage iemand komt om een nieuwe auto te kopen wordt de inruilwaarde van de oude vastgesteld en neemt zo'n garage contact op met Arjen en Ivo. Als dezen met die inruilprijs akkoord gaan komt de oude auto (voor de inruilprijs dus) naar Workum. Het begrip 'oud' is in dezen overigens maar zeer relatief. Arjen: "Wy hawwe it leafste saneamde earste-eigener auto's, fan minsken dus dy sis mar om 'e fjouwer jier in nije auto keapje." Zijn de auto’s eenmaal in Workum "dan rinne wy se altyd hielendal nei." Maar het kan zijn dat er meer aan zo’n wagen moet gebeuren en voor dat geval werken Ivo en Arjen samen met Lieuwe Kampen van Auto Compleet in Workum en met Garage Bosma, ook in onze stad. Een van deze beide bedrijven zorgt er dan voor dat de auto er weer picobello uitziet. Het voertuig komt daarna in de rij op het ruime terrein voor het bedrijfspand van Galema & De BoerAuto’s aan de Eniggaburren te staan ("Wy hawwe in iepenloft showroom") of als het heel slecht weer is – het is al even aangestipt - binnen. Ook komen de auto's op internet. "En wy besykje altyd se binnen in wike öfleverje te kinnen." Wat internet betreft vertellen Ivo en Arjen dat de hele handel in auto's veranderd is door de komst van het wereldwijde web. Als je vroeger in Workum woonde dan kocht je een nieuwe auto bij een Workumer bedrijf. Punt. "Mar tsjintwurdich sykje de minsken sels." Ze gaan bij wijze van spreken naar een garage of autohandel in hun eigen woonplaats en als die de auto die ze willen aanschaffen niet voor een in hun ogen schappelijke prijs heeft, dan wordt ogenblikkelijk het internet aangewend. En vandaar ook dat de klanten van Arjen en Ivo 'overal' vandaan komen, Ze schatten dat ze momenteel 60 % van de verkoop via internet realiseren en 40 % via mensen uit de buurt, mond-tot-mond reclame en ga zo maar door. "Mar wy hoopje hieltyd mear minsken ít de buert en Warkumers te krijen." Vandaar ook dat ze er de nadruk op leggen dat ze in principe zes dagen per week open zijn. "lt leafst fansels de oerdeis, mar wol ien jûns delkomme dan is dat op ôfspraak ek goed." Ivo de Boer is bereikbaar op telefoonnummer 06-54220262 en Arjen Galema op 06-10004971. Verder is het bedriif via het web bereikbaar via wwwgalemadeboer.nl en kan men meer te weten komen als men info@galemadeboer.nl intoetst Maar hoe dat ook allemaal zij, Galema & De Boer Auto's is een prachtig bedrijf. En dat niet te vergeten ook door het sympathieke karakter van Ivo en Arjen. "Wy besykje der safolle mooglik foar de klant te wézen," zeggen ze er zelf bescheiden over. "Eltsenien is by ís wolkom." Een gang naar de Eniggaburren is de moeite meer dan waard. Veel succes met het mooie bedrijf, Ivo en Arjen!

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Makelaardij P.J. de Jong    
  Workumer Jachtservice    Tapijthal Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    De Jong Workum Financieel Advies    
  Jopie Huisman Museum    Glashandel Sneek    
  Thijs van der Meer Slagerij    Organische meststoffen Culterra    
  Hunia's Drukkerij    Klameare Workum    
  Fasion by Fre