FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 10 - 02 - 2016 - Aanvraag Stichting Stadsburgerweeshuis

  Aanvraag Stichting Stadsburgerweeshuis

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/5319.jpg

  Het bestuur van de Stichting Stadsburgerweeshuis heeft als taak het beheren van een bescheiden vermogen. De opbrengsten daarvan dienen, zoals de stichtingsakte vermeldt, het financieel ondersteunen van verenigingen, stichtingen en andere organisaties, die zich inzetten voor het welzijn van Workum, of andere belangen betrekking hebbend op sociaal, maatschappelijk, cultureel of recreatief gebied in Workum. De eventuele subsidies kunnen vóór 1 april aanstaande weer worden aangevraagd. Het is niet de bedoeling financiële steun te verlenen in de vorm van een jaarlijkse subsidie, ook een subsidie voor een kasversterking zonder meer wordt niet toegekend. Er moet een speciale aanleiding zijn voor een verzoek. Mocht een vereniging, stichting of organisatie van oordeel zijn dat er aanleiding bestaat een beroep op de Stichting Stadsburgerweeshuis te doen, dan moet vóór 1 april 2016 een daartoe strekkend verzoek worden ingediend, vergezeld van een reële kostenbegroting of een financieel verslag van het afgelopen boekjaar. AIs de subsidie wordt toegekend in de vorm van een garantiesubsidie dan word pas uitgekeerd na overleggingvar het financieel verslag over 2016 waarbij een tekort blijkt. ln andere gevallen dient door middel van een factuur of iets dergelijks te worden aangetoond dat de te subsidiëren uitgave ook daadwerkelijk is verricht.

  Het bestuur van de Stichting Stadsburgerweeshuis bestaat uit
  de volgende personen. Voorzitter mevrouw E. Oude Weernink. Secretaris de heer G. Galema.
  Penningmeester de heer J. Lagendijk Leden mevrouw H. Bekkema-Stellingwerff en de heer D. M. Wielinga.

  Nieuwe aanvragen moeten vóór 1 april 2016 worden ingediend bij G, Galema, Brouwersdyk  12 871 1 AN Workum. Wat betreft het toegezegde bedrag van 2015 dat nog niet is opgevraagd, kan deze aanvraag nog worden ingediend, voorzien van bewijs, dat het bedrag besteed is aan het opgegeven doel. Dit kan bij de secretaris, óók voor 1 april. Daarna vervalt het bedrag en wordt teruggestort in de kas ‘te verdelen subsidies’!

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Bouma kraanverhuur    
  NEDCAD    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Glashandel Sneek    
  Touwspecialist    Roelof Fopma    
  Jopie Huisman Museum    Klameare Workum    
  Tapijthal Workum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Hunia's Drukkerij