FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
 • Jubileum Winterfair Workum uitgesteld
 • Op de weegschaal van de Tijd
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 18 - 03 - 2016 - Nije Rolpeal: een beste start, maar er wacht nog hele klus

  Nije Rolpeal: een beste start, maar er wacht nog hele klus

  Albert Schootstra
  De informatieavond over De NijRolpeal - zwembad en sporthal heeft vorige week dinsdagavond in de ook al nieuwe Klameare eigenlijk twee feiten opgeleverd. Ten eerste kan gesteld worden dat de start van de activiteiten om te komen tot het nieuwe complex prima is geweest. Anderzijds zal er nog heel wat water door de Dolte moeten stromen voordat het nieuwe gebouw er ook daadwerkelijk staat. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend waar De Nije Rolpeal nou eigenlijk precies komt.

   Archiect Jakko Koenis uit Schoonhoven, directeur van Slangen en Koenis Architecten uit IJsselstein, voelt het meeste voor de locatie op de hoek van de Spoardyk en de grote weg naar Bolsward, onder de rook van de rotonde dus. Dezelfde mening heeft het bestuur van De Nije Rolpeal. Twee grote buizen voor het gastransport van Groningen naar Holland zorgen hier echter voor problemen. Deze locatie ligt namelijk in de 'risicozone' van deze buizen. Er mag daar wel gebouwd worden, maar het brengt veel (bijvoorbeeld juridische) voetangels en klemmen met zich mee. De tweede plaats waar het gebouw zou kunnen komen is achter de huidige voetbaltribune, iets meer richting de stad dus. Tenslotte resteert de huidige plek van de Rolpeal. Volgende week is er een commissievergadering van de gemeenteraad waar deze kwestie aan de orde komt en op 31 maart buigt de voltallige gemeenteraad zich over de plannen voor De Nije Rolpeal. En de raad moet uiteindelijk beslissen.

  Wat heeft er trouwens een prachtig gebouw op de tekentafels van Slangen en Koenis vorm gekregen. lsselstein en Schoonhoven liggen vanuit Workum beschouwd niet naast de deur, maar de vader van Jakko Koenis, Johan, heeft al ruim 20 jaar een tweede woning in Koudum waar hij heel vaak vertoeft en daardoor is ook Workum voor Johan en Jakko Koenis absoluut geen onbekend terrein. Johan Koenis was in zijn werkzame leven ook architect en nu studeert hij als hobby voor zilversmid in Schoonhoven, dat natuurlijk niet voor niets als 'zilverstad' bekend staat. Maar terug naar het gebouw. Het heeft twee opvallende eigenschappen. In de eerste plaats wordt het zwembad 'boven de grond getild'; het komt dus op de eerste verdieping om het even in lekentaal te zeggen. In de tweede plaats zal er gebruik worden gemaakt van een groot aantal geprefabriceerde - grote - onderdelen. Beneden wordt aan de buitenkant van het gebouw hout gebruikt en boven staal. Het wordt een multifunctioneel bad waarbij rekening is gehouden met een zo soepel mogelijk verlopende personele inzet. De aanbesteding van De NijRolpeal is in oktober en dan is het gebouw een jaar later - in oktober 2017 dus - klaar. Maar, en dat kan niet genoeg gezegd worden, dit is het aller-snelste schema. De investeringsraming is  5,7 miljoen. En dat bedrag alleen al geeft aan dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van de Workumers die zich vol vuur hebben opgegeven om als stad zelf De Nije Rolpeal te gaan dragen. Het is bepaald geen project van zo nu een dan even een koekactie en dat al helemaal niet als - bij leven en welzijn - het nieuwe gebouw er eenmaal staat en de  'wittebroodjaren' voorbij zijn.


  Maar goed, het is al gezegd, de start is hoopgevend en voortvarend. Bovendien is het zo dat het bestuur van De Nije Rolpeal de hierboven aangestipte zorgen ook volkomen deelt. Voorzitter Lammert Fopma: "Finansjeel sjoen leit der in grutte útdaging. En it entûsjasme dat der no is moatte wy folhâlde. En dat net allinne yn Warkum, mar yn de hiele eardere gemeente Nijfurd." Het bestuur heeft de handen terdege uit de mouwen gestoken en heeft onder veel meer een aantal zwembaden in den lande bezocht. Vooral het bezoek aan Alblasserdam was heel nuttig, aldus Fopma. ln deze plaats heeft - net zoals in Workum - de bevolking het reilen en zeilen van het zwembad op de schouders genomen. Mede wat betreft de investeringsraming van  5,7 miljoen zei Fopma nog dat het zwembad vooral ook mikt op de doelgroep 'vrije gebruikers' omdat daar financieel gezien de meeste rek in zit. Als je het bad voor een bepaald aantal uren en voor een bepaald bedrag aan bijvoorbeeld een school verhuurt, dan blijft dat bedrag voorlopig zo, zonder dat daar inderdaad 'rek' in zit. Het is mogelijk, aldus Fopma, dat er iets meer geïnvesteerd moet worden dan de genoemde 5,7 miljoen. Als het bestuur besluit dat bedrag inderdaad iets te verhogen, dan zal verantwoordelijk wethouder Durk Stoker dit met een positief advies aan de raad voorleggen, zo zei Lammert Fopma.
  Walter Klerks en Gijs van Bilsen van het bureau Pentascope, aanvankelijk gevestigd in Hilversum en nu in Amersfoort, hebben het vooronderzoek naar het draagvlak voor het zwembad in de stad Workum en omgeving gedaan.
  Voorzitter Fopma zwaaide hen lof toe voor hun prachtige werk en vooral het daaraan gekoppelde enthousiasme. Klerks en Van Bilsen leidden vorige week dinsdagavond ook de discussie met verve in goede banen. Walter Klerks: "Het gaat er vanavond om: waar staan we nu? Er is in ieder geval een fantastische opkomst en dat laat zien dat het leeft." Hij gaf ook nog een historisch overzicht en kwam tot de conclusie: "Het is jullie zaak geweest." Maar hoe dat allemaal zij: de start is prima en nu verder. Als ooit het cliché 'wordt vervolgd' ergens op van toepassing is, dan is het wel op De Nije Rolpeal. En nu moedig verder!

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Jopie Huisman Museum    Glashandel Sneek    
  Workumer Jachtservice    Op de hoek van de stal    
  Bouma kraanverhuur    De Jong Workum Financieel Advies    
  NEDCAD    Organische meststoffen Culterra    
  link naar groenbloem    Fasion by Fre    
  Thijs van der Meer Slagerij    Roelof Fopma    
  Touwspecialist