FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 20 - 03 - 2016 - Actieplan jeugdwerkloosheid

  Actieplan jeugdwerkloosheid Fryslân West helpt jongeren

  Het ESF Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West heeft tussen 2013 en 2015 voor gezorgd dat meer dan driehonderd jongeren onder de 28 jaar aan het werk of terug naar school zijn gegaan. “We zijn erg blij met de resultaten die we hebben behaald. Het zijn prachtige cijfers die laten zien dat intensieve samenwerking op dit terrein echt effect heeft”, aldus Stella van Gent, wethouder Súdwest-Fryslân. “Maar belangrijker nog, achter deze cijfers zitten jonge mensen. Mensen die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, maar wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We hebben allemaal wel eens een kruiwagen nodig in ons leven.”

  Samenwerking
  De gemeenten in Fryslân West zetten financiële steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) in om zoveel mogelijk jonge mensen op weg te helpen. Onder de naam Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West (AJWL) werken Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân en De Fryske Marren nauw samen het Regionaal Meld- en Coördinatie­functie vroegtijdige schoolverlaters (RMC’s) en Pastiel (gemeentelijk re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)

   

  Aanpak
  De kracht van de aanpak is snel inspelen op de situatie, intensieve begeleiding met voorlichtingsbijeenkomsten, persoonlijke coaching en heldere afspraken en verwachtingen. De gezamenlijke aanpak moet ervoor zorgen dat iedere jongere onder de 28 jaar een opleiding volgt, werkend leert, werk heeft of een traject volgt naar de arbeidsmarkt. Jongeren die zorg nodig hebben, worden eerst door de gemeenten geholpen met hun hulpvraag, om vervolgens verder te worden ondersteund richting school of werk. Projectcoördinator Anne-Marie Verhaar: “Onze interdisciplinaire aanpak heeft tot goede resultaten geleid. We nodigen schoolverlaters en werkzoekenden tot 28 jaar uit voor een informatie­bijeen­komst, gevolgd door individuele vervolggesprekken en acties. Dan kijken we wat het beste traject voor de specifieke jongere kan zijn en zetten we alles op alles om dat traject ook succesvol af te ronden. Terug naar school is belangrijk. We werken hierbij nauw samen met het RMC. Heeft de jongere al een startkwalificatie, dan kijken we of we deze kunnen verhogen of verbreden richting kansrijke beroepen. Dit kan in combinaties van werken en leren, zoals BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg), stages of werkervaringsplaatsen. Voor jongeren die direct toegang hebben tot de arbeidsmarkt, proberen onze accountmanagers een match te maken met een werkgever. Pastiel begeleidt jongeren die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De kwetsbare jongere met een hoge kans op uitval krijgen intensieve begeleiding van jongerencoaches. Deze zijn aangesteld vanuit de Sluitende aanpak jongeren Fryslân West. Jongeren die eerst zorg nodig hebben, worden eerst geholpen met hun hulpvraag door de gemeenten om vervolgens verder te worden ondersteund richting school of werk. Al dan niet in samenwerking met de eerdergenoemde partijen.”


  Resultaten  Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West

   

    Oorspronkelijke doelstelling

     Behaalde resultaten

  Terug naar school

  72 jongeren

  103 jongeren

  Aan het werk

  40 jongeren

  204 jongeren

  Sociale activering

  32 jongeren

  27 jongeren

   
  Vervolg
  De gezamenlijke aanpak voor jongeren in Fryslân West wordt gecontinueerd binnen het ESF-project Brug naar Werk. De nadruk komt nog meer te liggen op het stimuleren van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Voorwaarde hiervoor is dat de jongere eerder in beeld is om deze zo snel mogelijk te ondersteunen richting school of werk.


  Verhalen uit de praktijk

  Esther
  De aanhouder wint! Dit is wat Esther heeft laten zien nu zij vanuit haar ESF-traject een betaalde baan heeft. Esther is een doorzetter en heeft zich suf gesolliciteerd, maar zelfs met twee MBO4-diploma’s lukte het maar niet om werk te vinden. Haar zelfvertrouwen bij solliciteren nam daardoor flink af. 

  Esther bleef positief. Ze stond open voor persoonlijke ontwikkeling en voor het opdoen van (on)betaalde werkervaring of parttime werk. Vanuit het ESF Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft Esther meegedaan aan een empowermenttraining. In deze training leerde ze om meer in mogelijkheden te denken en haar zelfvertrouwen nam weer toe.

   

  Esther kreeg een werkervaringsplaats bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Hierdoor kreeg haar zelfvertrouwen een extra boost. Ze bouwde een netwerk op binnen de gemeente en kreeg een serie positieve referenties. Sinds 1 januari 2016 heeft Esther een betaalde baan bij de gemeente Súdwest-Fryslân als teamsecretaresse van Team Cultuur en Sport.

   

  Kirsten

  Kirsten is 27 jaar en een alleenstaande moeder. Ze werd begeleid door een consulent bij Pastiel in Franeker. Werken was een optie, maar het liefste wilde Kirsten een opleiding volgen, zodat ze een toekomst heeft en voor haar kindje kan zorgen. Door schulden die ze had gemaakt, was het niet mogelijk om een voltijd-opleiding te volgen met studiefinanciering . Toch wilde ze werken aan haar toekomst.

   

  Samen met haar consulent heeft ze verschillende opties bekeken. Kirsten was blij met haar consulent, die betrokken was en echt luisterde naar haar mening. Uiteindelijk is het Kirsten gelukt om bij een zorginstelling aan de slag te gaan met behoud van uitkering. In het tweede jaar ontvangt zij een contract en dan start haar BBL-opleiding Verzorgende IG.  

     << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    Makelaardij P.J. de Jong    
  Touwspecialist    Fasion by Fre    
  Bouma kraanverhuur    Glashandel Sneek    
  Roelof Fopma    Tapijthal Workum    
  Jopie Huisman Museum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Op de hoek van de stal    NEDCAD    
  Thijs van der Meer Slagerij