FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Voorlopig geen nieuwe weg Sneek- Leeuw
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Geef cadeaukaart aan de voedselbank
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 04 - 2016 - Garanties voor De Nije Rolpeal

  Garanties voor De Nije Rolpeal
  Jacob Bouwhuis

  Medio maart is de commissie Boarger en Mienskip op de hoogte gesteld van de voortgang van de realisatie en exploitatie van sportcomplex De Nije Rolpeal. Genoemde commissie bleek zeer tevreden over de voortgang en de betrokkenheid van de gemeenschap en de stichting De Nije Rolpeal in het proces naar realisatie van het omvangrijke project. Tijdens die commissievergadering kwam ook de garantiestelling voor de hypothecaire lening aan bod en de hoogte daarvan. Tevens werd de Reserve Aanloopverliezen Rolpeal besproken. Afgelopen donderdag mocht de raad zich uitspreken over de financiële invulling van het nieuw te bouwen sportcomplex in Workum.
  De stichting heeft aangegeven het sportcomplex De Nije Rolpeal zelf te willen bouwen en in eigendom te willen hebben. De stichting zal hiervoor een hypothecaire lening moeten afsluiten. Het is bekend dat financiële instellingen moeilijk een hypotheek verlenen aan stichtingen. Daarom heeft de stichting een garantiestelling van de gemeente nodig. Bij het stellen van de kaders vooraf heeft de raad uitgesproken hier aan te willen meewerken tot een bedrag van 5,7 miljoen euro. De stichting heeft echter gevraagd of het mogelijk is deze voorwaarde op te rekken tot 6,3 miljoen euro.
  Deze verhoging van 6 ton zou de stichting de gelegenheid bieden om een zesde baan toe te voegen aan het zwembad, waardoor de gebruiksmogelijkheden dusdanig toenemen dat de exploitatie makkelijker dekkend is te maken.Stichting De Nije Rolpeal heeft ook een meerjarenbegroting opgesteld. Daaruit blijkt dat de eerste jaren geen winst wordt gemaakt maar rode cijfers zullen worden geschreven. Men heeft dan te maken met zogenoemde opstartverliezen. Het college wil voorlopig vasthouden aan een maximale jaarlijkse exploitatiebijdrage van 300.000. Om de eerste jaren de begrote verliezen toch te kunnen opvangen, stelde het college van Súdwest-Fryslân voor om de bestaande Reserve Rolpeal om te zetten naar een Reserve Aanloopverliezen Rolpeal. De oorspronkelijke reserve is ten dele gebruikt voor de kosten die gemoeid waren met de studies naar een nieuw zwembad, de begeleiding van de Workumer bevolking en andere voorbereidingskosten. Op dit moment zit er nog ongeveer 731.000 in die reservepot. Naast deze reservepot is een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeenschap van Workum noodzakelijk van ongeveer  180.725 per jaar om op termijn zwarte cijfers te kunnen noteren. Een werkgroep Kaders Pand heeft zich ook bezig gehouden met de nieuwe locatie van het sportcomplex. De drie haalbaarheidsonderzoeken zijn uitgegaan van de locatie naast de St. Ludgerusschool aan de Weverswei, Deze locatie is mogelijk aan de krappe kant. De werkgroep heeft daarom nog twee mogelijke locaties aangewezen en uitgewerkt, en wel op het voetbalveld achter het bestaande sportcomplex aan de Spoardyk en op hetzelfde voetbalveld aan de Spoardyk maar dan aan de provinciale weg. De laatste optie maakt het makkelijker om het nieuwe sportcomplex energieneutraal te krijgen door gebruik te maken van de restwarmte van FrieslandCampina. Er is ook nagedacht over de leemte die straks ontstaat na afbraak van de huidige Rolpeal.
  Twee scholen in Workum, De Pipegaal en lt Finster, hebben belangstelling voor nieuwbouw aan de Weverswei. Op die manier wordt de droom van voormalig wethouder jan Rodenhuis toch nog werkelijkheid.
  Behoudens enkele kritische kanttekeningen van onder anderen Peter Walinga (GB/TTL) die zich afvroeg of het huidige stichtingsbestuur wel berekend is voor zijn zware taak en die stelde dat het college wel erg makkelijk en snel een extra risico aangaat van 6 ton gemeenschapsgeld, waren verreweg de meeste fracties vol lof over de inzet en het enthousiasme van de Workumer bevolking om hun sportcomplex te behouden.

  Wethouder Durk Stoker noemde het moedig van de raad om het oorspronkelijke financiële kader te verhogen met 6 ton. Op die manier kan behalve een zesde baan ook een beweegbare vloer in het zwembad worden gerealiseerd. Zo kunnen de sportieve mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid, waardoor de investering sneller kan worden terugverdiend en de totale exploitatie eerder sluitend is te maken. De volledige raad schaarde zich achter de garantiestelling van De Nije Rolpeal.

  Bron workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Workumer Jachtservice    Jopie Huisman Museum    
  Fasion by Fre    Roelof Fopma    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD    Hunia's Drukkerij    
  Thijs van der Meer Slagerij    Klameare Workum    
  De Jong Workum Financieel Advies    link naar groenbloem    
  Tapijthal Workum