FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
 • 29 oktober
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 09 - 04 - 2016 - Begrafenisvereniging op koers

  Jaarvergadering vergt weinig tijd

  Begrafenisvereniging op koers

  Na het welkomstwoord door voorzitter Hielke Althuis, afgelopen donderdagavond tijdens de jaarvergadering van de Begrafenis-en Crematievereniging Workum, wordt de agenda vlot afgewerkt.
  Enkele punten van de vergadering behoeven aandacht, waaronder de aanpassing in het Huishoudelijk Reglement. Voor het overige is het geen verontrustend jaar geweest en dat bleek uit de notulen en het daaraan gelieerde jaarverslag. De vereniging is verheugd te melden dat de heer Van der Heide is aangesteld als klokkenluider. Verder bleek uit het verslag dat in het jaar 2015 29 uitvaarten werden verzorgd voor leden, terwijl driemaal voor niet-leden de hulp van de vereniging werd ingeroepen. Momenteel heeft de vereniging 1903 leden. Voor meer informatie over de vereniging kunt u ook terecht op de website www.uitvaartworkum.nl. In het afgelopen jaar heeft de gemeente Súdwest-Fryslân besloten tot verkoop van de aula. Per 1 april 2016 is - zoals in deze kolommen al vermeld - de aulastichting ontbonden. De nog aanwezige gelden worden door middel van een verdeelsleutel over de verenigingen verdeeld. Voor wat betreft opbaren, geeft het bestuur er de voorkeur aan om thuis op te baren. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan zijn er in Koudum twee opbaarlocaties. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot opbaren in Sneek en in Heeg.
  Het bestuur onderzoekt nog nadere mogelijkheden voor een opbaarlocatie. Tenslotte lezen we dat de medewerkers en andere vrijwilligers rond de Kerstdagen een attentie hebben ontvangen.
  De financiën van de vereniging zijn correct beheerd door penningmeester Tjerkstra. De balans en exploitatierekening over 2015 laten een positief saldo zien, dat aan het kapitaal werd toegevoegd. Het jaarrapport is door administratiekantoor Westendorp opgesteld. Door omstandigheden zijn dit jaar de boeken niet gecontroleerd door de kascommissie. Het bestuur heeft besloten tot een contributieverhoging van 2,50 in verband met afnemende rentes op het kapitaal. De aanwezige leden zijn akkoord met deze verhoging. De rondvraag bracht nog enkele vragen, waaronder de geluidsinstallatie bij het kerkhof. Deze vertoont af en toe problemen. Besloten is dat het bestuur zal informeren naar een nieuwe installatie. Vorig jaar is aan de orde gekomen om niet-leden niet meer te begeleiden bij uitvaarten in verband met mogelijke betalingsproblemen. Het afgelopen jaar zijn hiermee echter geen problemen geweest en het bestuur heeft dan ook besloten niet-leden te blijven begeleiden. Het bestuur vertrouwt er op dat bodes bij niet-leden overleg zullen plegen met het bestuur. Kort na 21 .00 uur sloot de voorzitter - die na zijn opening traditiegetrouw stilstond bij de leden die de vereniging in het afgelopen jaar ontvielen, hen herdacht met het noemen van hun namen en aansluitend een ogenblik stilte in acht nam - deze bijeenkomst en dankte eenieder voor zijn /haar komst en inbreng.

  Bron: workumer kranr FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    Makelaardij P.J. de Jong    
  Touwspecialist    Organische meststoffen Culterra    
  Jopie Huisman Museum    Workumer Jachtservice    
  Bouma kraanverhuur    De Jong Workum Financieel Advies    
  Klameare Workum    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Hunia's Drukkerij    Thijs van der Meer Slagerij    
  Op de hoek van de stal