FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 10 - 04 - 2016 - Extra windturbines vallen slecht

  Extra windturbines vallen slecht

  Jacob Bouwhuis

  De provincie Fryslân moet, volgens de rijkstaakstelling, in 2020 530,5 megawatt aan windenergie kunnen leveren. Op dit moment is via kleine clusters en solitaire molens al 176,5 megawattgerealiseerd. Er resteert dus nog een opgave van 350 megawatt. Provinciale Staten hebben in december 2014 besloten dat deze opgave gerealiseerd kan worden door het bouwen van een windpark van 316 megawatt in het IJsselmeer. Protesten vanuit de gemeenschap en van het gemeentebestuur mochten niet baten. Sinds afgelopen zomer is duidelijk dat er een windpark in het IJsselmeer komt dat zal bestaan uit 89 windturbines. Maar onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten dat er ook nog een windpark op de Kop van de Afsluitdijk komt om de ontbrekende 36 megawatt in te vullen. Dit was duidelijk tegen het zere been van de raad van Súdwest-Fryslân.
  Via een handvol amendementen trachtten afgelopen donderdag verschillende raadsleden het tij te keren. Zo vond Jentje Steringa (CDA) dat onze gemeente met Windpark Fryslàn meer dan voldoende bijdraagt aan de provinciale opgave en dat het windpark Kop Afsluitdijk in combinatie met Windpark Fryslân een te grote aanslag betekent op de entree en het landschap van onze gemeente. Als het dan toch moet dan kiezen het CDA, D66 en de VVD er voor de genoemde 36 megawatt op te nemen binnen windpark Fryslân. De raad moet zich daarom duidelijk uitspreken tegen de komst van een windpark op de Kop van de Afsluitdijk, zo vond Steringa. De fracties van de ChristenUnie, Groenlinks en de SP wezen een windpark op de Kop van de Afsluitdijk resoluut van de hand.
  Woordvoeder Lieuwe van der Pol (CU) pleitte voor meer solitaire molens nabij dorpen als daarvoor tenminste voldoende draagvlak in de gemeenschap wordt aangetoond en de voordelen uit de exploitatie ten goede komen aan diezelfde gemeenschap. Dezelfde partijen, aangevuld met de PvdA, de VVD en FNP, kwamen op de proppen met een doordachte motie die verder onheil zou moeten keren. In de slagschaduw van de Kop van de Afsluitdijk ligt namelijk een middeleeuwse waterkering, bekend onder de naam de Pingjumer Gulden Halsband. Deze waterkering verdient uit cultuurhistorisch oogpunt bescherming als monument. Daarom verzochten de indiener het college om voor 1 juni 2016 een procedure te starten tot het aanwijzen van de Pinglumer Gulden Halsband als gemeentelijk monument. Door het dijklichaam aan te wijzen als monument is het plaatsen van windturbines op en nabij het monument niet langer mogelijk. Het sprak voor zichzelf dat de raad de motie unaniem steunde zelfs wethouder Gea Akkerman was enthousiast over deze vondst.
  Dit is een van de mogelijkheden om het windpark op de Kop van de Afsluitdijk tegen te houden, zei ze. Helaas heeft de provincie het windenergiebeleid naar zich toe getrokken en kent onze gemeente weinig mogelijkheden om het windpark tegen te houden.
  Bron: workumer kranr FRISO

   

   

     << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Op de hoek van de stal    
  Fasion by Fre    Workumer Jachtservice    
  Roelof Fopma    Organische meststoffen Culterra    
  Klameare Workum    Touwspecialist    
  Thijs van der Meer Slagerij    Bouma kraanverhuur    
  link naar groenbloem    Jopie Huisman Museum    
  Tapijthal Workum