FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 02 - 05 - 2016 - Actieplan Súdwest-Fryslân: minder mensen in de bijstand

  Actieplan Súdwest-Fryslân: minder mensen in de bijstand

   

  SNEEK – Minder mensen in de bijstand en meer betaald werk. Dat is het doel van het actieplan uitstroombevordering, waarvoor de gemeente Súdwest-Fryslân dit jaar ruim €600.000 beschikbaar heeft.

  Het economisch tij zat de afgelopen jaren niet mee. Ook in 2015 nam het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente toe, met bijna 10 procent, tot 2458. Dit zijn mensen die niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het aantal mensen met een uitkering van het UWV (o.a. WW) daalde het afgelopen jaar wel iets, van 2654 naar 2601. 

  “Het is goed dat er uitkeringen zijn”, zegt wethouder Stella van Gent (werk en inkomen). “Inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen, hebben daar veelal goede redenen voor. Zonder financiële hulp van de overheid lukt het hen niet om het hoofd boven water te houden. Vaak is dit tijdelijk, door omstandigheden waarop ze zelf geen invloed hebben.” 

  Tegelijkertijd zijn er ook mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, weet Van Gent. “Ieder mens heeft kwaliteiten en talenten. Met het actieplan uitstroombevordering willen we nog meer doen dan we tot dusver al deden om dit te benadrukken, allemaal bedoeld om mensen uit de bijstand te krijgen.” 

  In totaal zijn er dertien maatregelen en acties geformuleerd. De voorzichtige inschatting is dat dankzij deze acties en maatregelen dit jaar ruim honderd personen meer uitstromen uit de bijstand dan het geval zou zijn geweest zonder het actieplan. 

  Een van de acties is om mensen met een deeltijdbaan en een aanvullende uitkering intensief te begeleiden naar een inkomen zonder aanvullende bijstand. Hierbij schakelt de gemeente de expertise in van Pastiel. Dit samenwerkingsverband van elf gemeenten is gespecialiseerd in passende ontwikkeltrajecten voor en het begeleiden van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Pastiel is bij meer actiepunten betrokken.

  Wat verder opvalt is de uitbreiding van de handhavingscapaciteit. “Niet om de boeman te spelen, maar we weten uit ervaring dat niet iedereen de vele regels kent en daarnaar handelt”, aldus Van Gent. “We stoppen daarom meer energie in een goede voorlichting. En we willen de aanvragen beter bekijken om ervoor te zorgen dat alleen mensen die er recht op hebben een uitkering ontvangen.” 

  Het ‘actieplan uitstroombevordering 2016’ is slechts een van de pijlers van het programma Oan ’t wurk. Dit programma is opgesteld om het sociaaleconomisch klimaat in de gemeente te versterken en een impuls te geven aan de werkgelegenheid. Een andere pijler is het actieplan ondersteuning midden- en kleinbedrijf, bedoeld om de dienstbaarheid aan het bedrijfsleven te verbeteren.

  Het derde actieplan, nog in voorbereiding, is gericht op het sociaal ondernemerschap. Een onderdeel daarvan, het project kansrijk ondernemen (voor startende ondernemers vanuit een uitkeringssituatie) waarvan deze maand derde editie succesvol is afgerond, krijgt dit jaar zeker een vervolg. 

  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het actieplan, dat op korte termijn aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  << Terug
  Touristinfo

  Makelaardij P.J. de Jong    Klameare Workum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Op de hoek van de stal    
  NEDCAD    Tapijthal Workum    
  Hunia's Drukkerij    link naar groenbloem    
  Organische meststoffen Culterra    Touwspecialist    
  Roelof Fopma    Bouma kraanverhuur    
  Workumer Jachtservice