FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Zinloze vernielingen in toiletgebouwen
 • Geen tegoedbonnen minder bedeelden
 • Nieuwe losplaats melkwagens in Workum
 • Workum en het vinden van een speekselk
 • 29 oktober
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 09 - 06 - 2016 - Inwoners Súdwest-Fryslân hebben voldoende ideeën om te bezuinigen

   

  Ruim 150 inwoners van Súdwest-Fryslân hebben voor 6 miljoen euro aan ideeën bij de gemeente aangeleverd waarop structureel bezuinigd kan worden. Het afgelopen half jaar hebben zij deze ideeën binnen zes thema’s opgehaald. Structureel moet er 4,5 miljoen euro bezuinigd worden op de uitgaven van de gemeente.

   

  In het coalitieakkoord, dat na de verkiezingen van maart 2014 gesloten is tussen CDA, PvdA, D66 en FNP, is vastgelegd dat ontwikkelen en bezuinigen samen met de inwoners van Súdwest-Fryslân moet plaatsvinden. In november 2015 zijn de gesprekken over mogelijkheden om te bezuinigen gestart met ongeveer twintig willekeurig geselecteerde inwoners van Súdwest-Fryslân. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het proces om tot het uiteindelijke financiële doel te komen: structureel 4,5 miljoen euro bezuinigen. Alle onderwerpen waren bespreekbaar. De inwoners hebben besproken op welke wijze de begroting in voor hen logische thema’s verdeeld kon worden. Dit heeft geleid tot zes thema’s:

   

  -      Zorg, welzijn, werk en inkomen

  -      Wonen, werken, leefbaarheid en milieu

  -      Recreatie & toerisme, watersport en cultuur

  -      Onderwijs

  -      Beheer leefomgeving en sport

  -      Lokale democratie en veiligheid 

  Op 20 januari 2016 vond de kick-off plaats. In ROC Friese Poort in Sneek waren ongeveer 150 betrokken inwoners aanwezig, samen met raadsleden, bestuurders en ambtenaren. Na een welkom door wethouder Mirjam Bakker en een lezing van Pieter Winsemius hebben de inwoners met elkaar kennisgemaakt.

  Vervolgens zijn de 150 inwoners in meerdere bijeenkomsten onder begeleiding van medewerkers van de gemeente aan de slag gegaan om binnen de zes thema’s voorstellen te doen over de besparingen. Deze voorstellen zijn vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. 

  De afgelopen weken heeft het college de ideeën beoordeeld op haalbaarheid. Zij hebben besloten dat er binnen de 6 miljoen euro aan ideeën een groot deel ook werkelijk uitvoerbaar is. Dit betekent dat de gesprekken met de inwoners voldoende hebben opgeleverd. Een bedrag van 1,3 miljoen euro aan besparingen kan meteen worden geconcretiseerd door ze op te nemen in de perspectiefnota die nog voor de zomer behandeld wordt door de gemeenteraad. In de perspectiefnota staat ook hoe het restantbedrag aan bezuinigingen wordt gehaald. De gesprekken met de inwoners hebben daarvoor ook voldoende ideeën opgeleverd die samen met hen uitgewerkt kunnen worden. De gemeente gaat zelf aan de slag met 1,2 miljoen euro aan ideeën die over de bedrijfsvoering gaan. Het deel dat het college in de voorgestelde vorm niet uitvoerbaar vindt, heeft een waarde van ongeveer 1,5 miljoen euro.

  "Onze inwoners denken graag breed mee over hun eigen leefomgeving. Dit levert voor ons als gemeente een bron van geweldige ideeën en inzichten op. Deze zullen we blijven aanboren en gebruiken", zegt wethouder Mirjam Bakker.

   Op 15 juni praten het college en de gemeenteraad met de inwoners die de ideeën hebben aangeleverd in een openbare bijeenkomst. Alle besparingsvoorstellen zijn te vinden op de website van de gemeente: sudwestfryslan.raadsinformatie.nl. Klik vervolgens op 15 juni.

   

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    link naar groenbloem    
  Jopie Huisman Museum    Op de hoek van de stal    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Makelaardij P.J. de Jong    
  Hunia's Drukkerij    Thijs van der Meer Slagerij    
  Workumer Jachtservice    De Jong Workum Financieel Advies    
  Organische meststoffen Culterra    Klameare Workum    
  Tapijthal Workum