FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 23 - 06 - 2016 - Straatkaatsen een boppeslach

  Straatkaatsen een boppeslach

   

   

  Albert Schootstra

   

  Het straatkaatsen in Workum kent een wat grillig verleden. Het werd vroeger met enige regelmaat gehouden, onder andere op het Súd, maar stierf toch een zachte dood. Tot vorig jaar. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Workumer kaatsvereniging de Pripper werd het fenomeen nieuw leven ingeblazen en nu op het Noard, met sociëteit Noardeinde als uitvalsbasis en gezellig ‘thuishonk’. Met 12 parturen op de lijst was het een doorslaand succes. Geen wonder dat het bestuur van de kaatsclub besloot dit jaar voor een vervolg te zorgen. En opnieuw was het een boppeslach.

   

  Vorig jaar op de jubileumpartij stonden er dus 12 parturen op de lijst en nu waren het er 8, maar voorzitter Pieter Westra van de Pripper sprak toch van “echt in hiel moaie opkomst. Der barre by einsluten yn sa’n wykein in soad dingen yn ‘e stêd. It strjitkeatsen falt no gear mei Pareltsjebrij mar dat fersterket elkoar allinne mar soe ik sizze, foaral omdat der in soad keatsers út de omjouwing binne dy’t grif efkes hingjen bliuwe. It wie ferline jier sa’n sukses dat wy sein hawwe: dit moat wer. We hawwe mei in pear jonges de perken lein en dat wie samar klear, al moat der fansels foar sa’n partij wol it ien en oar regele wurde.” Door de 8 parturen kon er een winnaars- en een verliezersronde worden gehouden en zodoende kon iedereen tenminste twee keer kaatsen. Het was een gezellige toestand op het Noard, niet het minst door het weer zeer gastvrije onderkomen in sociëteit Noardeinde. Pieter Westra wees er nog eens op dat de vereniging zo’n 8 jaar geleden het jeugdkaatsen weer met kracht ter hand heeft genomen. Natuurlijk was er altijd wel aandacht voor de jeugd, maar het zal duidelijk zijn dat een kaatsvereniging die niet hard aan het jeugdkaatsen werkt op een dood spoor is beland. “En it moaie is dat de bern mei wa’t wy sa’n 8 jier lyn begûn binne hjirre no keatse. Der keatse no leden en âld-leden mar dus ek jeugd. En dêr giet it om.” Maar ook het zaalkaatsen, een vlak waarop de Pripper zeer actief is, leverde ook niet te weinig deelnemers aan de partij van zaterdag. De deelnemers kwamen werkelijk ‘overal’ vandaan, zoals Klaas-Sjoerd Koopmans uit Lollum, Wiebren de Jong uit Tjerkwerd en het oud-lid Geert Fopma uit Nijhuizum. “Sa’n partij is ek in goeie saak foar de leefbaarheid op it Noard en yn de hiele stêd,” aldus Pieter Westra. En met die opmerking slaat hij de spijker op de kop!

   

   

  In de finale viel een klein spatje regen waardoor het glad werd op de straat, maar dat droogde gelukkig snel weer op. Die finale was ontzettend spannend en werd tenslotte gewonnen door Pieter Westra, Minne Okkema en Marten Tijtsma. De verliezers, die tenslotte zeer nipt werden verslagen, waren Theo Stellingwerf, Johan Westra (broer van Pieter) en Akkelys Hiemstra. De latere winnaars kwamen met 5 om 2 voor, maar toch werd het nog 5 eersten gelijk. Het publiek genoot volop! In het laatste eerst werd het 4-2 voor Pieter Westra en de zijnen met twee kleine kaatsen. Waar het perk van Pieter en Minne in de vorige eersten nogal wat steken liet vallen, deed dit perk nu zijn plicht. Beide kleine kaatsen werden gepakt en daarmee de overwinning. De verliezersronde werd gewonnen door Auke Walsma, Klaas Jitse Tijtsma en Gyanne Hiemstra. Tweede werden Gerben Stellingwerf, Wiebren de Jong en Tjipke Boersma. Maar hoe dat zij, het was een mooie en vooral gezellige straatkaatspartij!

  Bron: workumer krant FRISO

  << Terug
  Touristinfo

  Bouma kraanverhuur    Op de hoek van de stal    
  Roelof Fopma    Glashandel Sneek    
  Touwspecialist    De Jong Workum Financieel Advies    
  Fasion by Fre    Tapijthal Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD    Klameare Workum    
  Thijs van der Meer Slagerij