FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • 29 oktober
 • Vroeger en Nu krijgt een andere inhoud
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 04 - 07 - 2016 - Garage Siemonsma ‘afgeslankt’

  Garage Siemonsma ‘afgeslankt’

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/5751.jpg

  Albert Schootstra

  "lt dreechste sil noch wurde om aanst 'nee' tsjin in klant te sizzen." Dit zegt Reni (roepnaam vaak René) de Lange (63), met zijn vrouw Clazien de Lange-Siemonsma (58) de eigenaar van Automobielbedrijf Siemonsma BV aan de Trekwei 74 in Workum. En de Lange heeft alle reden om dit te zeggen. Vanaf zo rond 1 januari aanstaande gaat het bedrijf namelijk in afgeslankte vorm verder. Aan dit besluit ligt geen economisch malheur of iets dergelijks ten grondslag, gelukkig niet. "Mar wy hawwe ússels wat te min frije tiid jûn en boppedat binne der in soad goeie garaazjes yn Warkum." 'Wy drave altyd mar troch," vult zijn vrouw Clazien aan. "Eins begjinne de feroaringen no al, mar wy sizze noch mar net tefolle," zo gaat René de Lange door. "lt wurk hat foar my en myn frou noait in straf west. Yn de fierste fierte net, it is eins krekt oarsom. Mar yn de ôfrûne jierren hawwe wy ien kear tsien dagen met fakânsje fuort west en no kinne wy miskien ris trije wiken. De bergen yn bygelyks, prachtich. En myn grutte hobby is motorriden en sa kin ik ek ris wat faker op 'e motor fuort. Wy binne no noch sûn en as wy aanst krakkemikkerich wéze soene dan kin it net mear. lt is no oan ússels ta."

  Automobielbedrijf Siemonsma BV is in de huidige vorm opgericht door wijlen Jentje Siemonsma, de vader van Clazien en de schoonvader van Reni, die in 1999 is overleden. Het bedrijf op zichzelf echter bestaat al 88 jaar, opgericht in 1928, De vader van Jentje begon ermee op het Noard in een pand naast dat waarin nu de Chinees is gevestigd. "lt begûn mei flytsen, bromfytsen, letter motorfytsen en doe kaam it tiidrek fan de auto's. Fan 1971 ôf sitte we no op de Trekwei 7A." René de Lange kwam in 1972 bij het bedrijf. "Ik kom oarspronklik fan Bakhuzen. Doe't ik it diploma hie (van de Autotechnische School in Apeldoorn, red.) bin ik net earst nei hûs gien mar bin ik rjochtstreeks hjir hinne riden. 'De skoalle is klear,' sei ik. 'Moai,' sei Siemonsma. 'Kinst ús moai efkes helpe want wy hawwe it hartstikkene drok.' No, ik bin noait mear fuort gien. Yn dy earste tiid wie it hiel gewoan om jûns troch te wurkjen. lk gie dan jûns nei Bakhuzen, efkes ite en dan stode ik wer mei de auto nei Warkum en dan wurken wy oant healwei alven."

  In november 1981 trouwden René en Clazien en in 1984 werd René mede-eigenaar. In Amerika kennen we het fenomeen 'van krantenjongen tot miljonair', in dit geval is het dus een kwestie 'fan staazjerinner oant direkteur'. Het hoeft gezien deze achtergrond natuurlijk geen enkel betoog dat Clazien en René volkomen met het bedrijf vergroeid zijn. Ze wonen er ook naast. Maar ja, het moet – hoe mooi je het werk vindt - ook eens aan jezelf toekomen. Clazien en René hebben geen opvolgers en ook dat was een reden om eens goed over de toekomst te gaan nadenken en dat heeft uiteindelijk geleid tot de stap die het echtpaar rond het begin van volgend jaar hoopt te zetten.

  Maar wat verandert er daadwerkelijk? De benzinepomp blijft, maar de klanten zullen meer gebruik moeten gaan maken van de 'bûtenpeal' via welke er betaald kan worden. De shop gaat minder vaak open, "mar de frou wol 'm net misse," aldus René. Clazien: "We nimme no de tongersdeis frij.

  lk hoopje dat it slagget." Wat blijft zijn het kleine onderhoudswerk, de APK-keuringen en de autohandel. "len wurknimmer fan de no sàn bliuwt oer," aldus René de Lange. "De takomst fan it personiel wie fansels it grutste stroffelblok," zo gaat hrj verder. "Mar hast allegearre hawwe se yntusken al wer oar wurk." Het bedrijf was indertijd dealer van BMW en Fiat maar dat is al eerder veranderd in 'specialist’ in deze merken. "Mar ik reparearje alles wat nei benzine stjonkt."

  René en Clazien kunnen niet zonder hun arbeid. "lk kin net sûnder myn wurk," formuleert René zonder omhalen. "Mar ik haw eltse wike hûndert oeren wurke. Dan kaam der wer in fêste klant oan it begiin fan in jûn mei in auto dér't wat mei wie en dan frege er oft er de oare moarns klear wêze koe. Ach, set mar del, it is moarn wol klear, sei ik dan. Mar ik soe it sa allegearre krekt wer oerdwaan."
  Hierboven is ter sprake gekomen dat René moeilijk 'nee' kan zeggen. En dat vooral niet tegen de oude, trouwe klanten. Het soort klant dus dat misschien nog wel meer komt voor een gezellig bakje koffie en een goed gesprek dan voor het oplossen van een technisch probleem aan de auto. En die klanten, die nog steeds even welkom zullen zijn bij het 'afgeslankte' bedrijf komen overal vandaan, tot aan Dokkum toe. Het toont de goede naam die garage Siemonsma heeft. En daar mogen Clazien, Reni en hun enthousiaste medewerkers heel trots op zijn. Alle reden dus voor het echtpaar om nu wat gas terug te nemen, om even in autotermen te blijven. René en Clazien, heel veel succes en vooral genoegen in de periode die nu voor jullie ligt.  Jullie hebben het meer dan verdiend!

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Fasion by Fre    Organische meststoffen Culterra    
  Hunia's Drukkerij    Makelaardij P.J. de Jong    
  Tapijthal Workum    Roelof Fopma    
  Glashandel Sneek    Thijs van der Meer Slagerij    
  Workumer Jachtservice    De Jong Workum Financieel Advies    
  Bouma kraanverhuur    NEDCAD    
  Op de hoek van de stal