FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 06 - 07 - 2016 - Workumer jeugd in de prijzen.

  Workumer  jeugd in de prijzen.

  Hoewel het weer op de vrijdagavond tijdens de voorbereidingen op deze partij de bestuurders en vrijwilligers een beetje in de steek liet met veel regen, was het daarentegen zaterdag voor een week ideaal kaatsweer, niet te warm, niet te koud, een lekker zonnetje,  niet veel wind. Kortom het kon niet beter en zo werd het ook ervaren. Klokslag 10 uur begonnen en de laatste slag viel rond de klok van 3 uur ’s middags net voor er een regenbui losbarstte. Het heeft zo moeten zijn. Ondanks de “concurrentie” van het Nederlands Kampioenschap voor de categoriën schooljongens en –meisjes stonden er 80 jongens en meisjes op de 5 verschillende lijsten. Tweemaal was er succes met een krans als beloning voor Douwe de Jager en Bente Miedema.

  Douwe

  Bente

  Ook in de vorige kaatsfederatiepartij in Lollum was Douwe succesvol met een eerste prijs. 

   

  It kin net op! Voor Ditmer Deinum was een derde prijs weggelegd. (Foto’s van de winnaars op  Facebooken en Twitter: “pripperworkum”)

  Ditmer Deinum

   

  Welpen jongens en meisjes (12 p.):  In de finale waren Douwe de Jager en Niek Bijma duidelijk te sterk voor het partuur van Mark Okkema  en Laura Poelmans (5-0 en 6-6). Terechte winnaars want ook in de 3 vorige partijen kregen zij slechts 6 eersten tegen. De herkansingsfinale bood ook niet de gewenste spanning: 5-2 en 6-6. 1. Douwe de Jager  Workum, Niek Bijma  Arum;  2. Mark Okkema  Witmarsum, Laura Poelmans  Bolsward;  3. Lieuwe v.d. Kamp  Nijland, Maud van Veen   Arum. Herkansing  :  1.Sander Zijlstra  Nijland, Lourens Buwalda  Schettens;  2. Redmar Abma  Exmorra, Brecht Renema  Heeg.

  Pupillen jongens (12 p.): De finale bij pupillen-jongens  tussen Jari van Malsen, Bauke Pieter Dijkstra  enerzijds en Jildert Wijbenga, Jesse v.d. Heide anderzijds leek op een kopie van de finale bij de welpen. Eveneens 5-0 en nu 6-4. In deze finale leek het erop dat bij Jari en Bauke Pieter  de tank leeg was. In de 2e omloop een partij van 5-5 en 6-6 en totaal 4 partijen gekaatst.  Dit in tegenstelling tot Jildert en Jesse die vrij gemakkelijk de finale bereikten door een staand nummer in de halve finale en één tegeneerst in de vorige omlopen. Dus ook hier een terechte winnaar!  1. Jildert  Wijbenga  Arum, Jesse v.d. Heide  Arum;  2. Jari van Malsen Makkum, Bauke Pieter Dijkstra  Arum;  3. Mathijs Buma  Arum, Ditmer Deinum  Workum; Herkansing:  1. Sydo Dykstra  Exmorra, Ewout Buma  Schettens;  2.  Hylke Bijlsma  Bolsward , Siemen U. Haringa  Witmarsum,

  Pupillen meisjes (6 p.)Poulekaatsen:  De 6 parturen op de lijst kaatsten in 2 poules. De winnaars van elke poule streden om prijs en premie en 2e in de poules om de 3e prijs.  In poule A waren Bente Miedema en Judith Cuperus met2 winstpartijen de beste en in poule B ook met 2 keer winst waren dat Eline van Dijkshuizen en Margriet Postma. In de finale lieten Bente en Judith er figuurlijk geen gras over groeien en pakten de krans op 5-2 en 6-2. De finale in herkansing was iets spannender, maar op  5-3 en 6-2 was ook hier de strijd beslist in het voordeel van Judith en Astrid.  1. Bente Miedema  Workum, Judith Cuperus  Nijland;  2. Eline van Dijkhuizen  Nijland, Margriet Postma  Wons;  3. Judith Bosch  Arum, Astrid Kappeijne v.d. Coppello   Nijland.

  Schooljongens (5 p.)Poulekaatsen:  Zoals hiervoor reeds aangegeven iets minder opgaven door het NK schooljongens in Akkrum. Toch 5 parturen op de lijst die in één poule kaatsten. Elk partuur kaatste 2 partijen. Hierna werd een tussen stand opgemaakt en het partuur met het slechtste resultaat viel af.  De vier overgebleven parturen streden nog één partij tussen de parturen die nog niet tegen elkaar gekaatst hebben. Na deze 3e partij werd eindstand bepaald. Matthys Renema en Feike Douwe Zijlstra waren 21 vòòr en 3 tegen beter dan Jan Johannes v.d. Kamp en Jacco Tolsma met 21 vòòr en 8 tegen. 1.  Matthys Renema  Heeg, Feike Douwe Zijlstra  Abbega;  2. Jan Johannes v.d. Kamp  Nijland,  Jacco Tolsma  Exmorra.

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/5763.jpg

  Schoolmeisjes (6 p):  Bij de schoolmeisjes hadden zich 11 meisjes opgegeven.  Dat betekende bijloten en dat levert nog wel eens wat gepuzzel op.  De finale tussen Iris Cuperus en Lisanne Leijenaar  tegen Rixt Blanke en Emma Lok werd beslist op 5-3 en 6-2. De herkansingsronde was een prooi voor Nynke Groenveld en Mirna Feenstra met 5-3 en 6-4. 1.  Iris Cuperus  Nijland, Lisanne Leijenaar  Bolsward;  2. Rixt Blanke  Bolsward, Emma Lok  Bolsward; Herkansing:  1. Nynke Groenveld  Bolsward, Mirna Feenstra  Bolsward.

     << Terug
  Touristinfo

  NEDCAD    Hunia's Drukkerij    
  Op de hoek van de stal    Tapijthal Workum    
  Makelaardij P.J. de Jong    Bouma kraanverhuur    
  Thijs van der Meer Slagerij    Workumer Jachtservice    
  link naar groenbloem    Jopie Huisman Museum    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Touwspecialist    
  Glashandel Sneek