FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Mooie nieuwe MTB-baan terrein IJsclub
 • Warkums Erfskip sluit ook wegens coron
 • Weeshuis
 • 15 en 22 oktober
 • Herfst foto's van Jenny Bouma
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 11 - 08 - 2016 - Opnieuw avond ondernemersfonds

  Omdat er nogal wat misverstanden bestaan over het eventueel op te richten Ondernemersfonds Workum, willen wij door middel van dit artikel een overzicht geven van de feiten tot nu toe en willen wij eventuele misverstanden hierover uit de weg ruimen.

  Medio 2015 werd bekend dat er in de gemeente Súdwest-Fryslân een ondernemersfonds zou komen waarbij ondernemers met zakelijk onroerend goed een bijdrage via de WOZ- beschikking betalen aan dit fonds. De gemeenteraad heeft een en ander goedgekeurd en het ondernemersfonds is met ingang van 1 januari 2016 actief.
  Dit houdt dus in dat iedere ondernemer met zakelijk onroerend goed dit jaar via de WOZ al aan dit fonds heeft meebetaald (60 Per  100.000 WOZ-waarde).

   

  Per gemeente of postcodegebied kun je a) opteren voor trekkingsrecht en derhalve gebruik maken van deze gelden of b) retributie aanvragen, wat inhoudt datje het gehele bedrag terugkrijgt. In beide gevallen moet een meerderheid van de ondernemers zoals genoemd hier voor zijn.

   Hoe zit dat nu in Workum? In Workum zijn ondernemers óf niet aangesloten bij een overkoepelende organisatie óf ze zijn lid van Promotie Workum c.q. Businessclub Nijefurd. De leden van de Businessclub Nijefurd hebben zich al eerder uitgesproken tegen het ondernemersfonds maar in een later stadium hebben zij in overleg gemeend dat Promotie Workum wellicht dit trekkingsrecht kan verkrijgen mits een meerderheid van alle Workumer ondernemers met zakelijk onroerend goed in Workum (postcode 871 1 en 8710) een voorstander hiervan is.

  Om te kunnen peilen of er animo is binnen de ondernemers voor dit trekkingsrecht heeft Promotie Workum alle ondernemers uitgenodigd voor een vergadering op 19 april 2016 in de Klameare. Hier werd nogmaals uitgelegd waar het ondernemersfonds voor staat et cetera, et cetera. Als voorbeeld werd Sneek genomen, waar het ondernemersfonds al draait.

  Het bestuur van Promotie Workum heeft toen voorgesteld om een werkgroep in het leven te roepen die als doel heeft te onderzoeken of er daadwerkelijk een meerderheid is onder deze ondernemers die positief staan ten aanzien van het verkrijgen van het trekkingsrecht of dat er toch gekozen moet worden voor retributie à 100 % binnen de postcodes 871 1 en 8710. Deze werkgroep bestaat uit ondernemers met zakelijk onroerend goed in Workum, bij wie er zowel voor- als tegenstanders van dit fonds zijn. Op dit moment is de werkgroep klaar met dit onderzoek en de volgende stap zal dus zijn om weer alle ondernemers uit te nodigen (via een advertentie in de Friso, via Promotie Workum en via de Businessclub Nijefurd) voor een bijeenkomst, waarbij een uiteindelijke stemming zal moeten bepalen of er een Ondernemersfonds Workum komt dan wel of er retributie aangevraagd dient te worden. Deze vergadering en stemming is gepland op dinsdag 13 september 2016,
  20:00 uur in de Klameare (uitnodiging in de Friso volgt in week 36).

  Wij hopen dat wij u hiermee enige duidelijkheid hebben gegeven. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: ondernemersfonds@pensionhetsmidsvuur.nl

  Namens de werkgroep Ondernemersfonds

  Bron: workumer krant FRISO  << Terug
  Touristinfo

  Klameare Workum    Jopie Huisman Museum    
  Glashandel Sneek    Hunia's Drukkerij    
  Op de hoek van de stal    De Jong Workum Financieel Advies    
  Roelof Fopma    Makelaardij P.J. de Jong    
  Thijs van der Meer Slagerij    link naar groenbloem    
  Fasion by Fre    Workumer Jachtservice    
  Organische meststoffen Culterra