FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Oudste boekhandel in Fryslân (‘Het Boe
 • Kindcentrum Ludgerus succes
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 09 - 09 - 2016 - Workum heeft een markant man verloren

  Workum heeft een markant man verloren

  ‘De Friso wie alles foar Cor Hunia’

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/5895.jpg

  “Cor wie in man dy’t it noait tefolle wie om te wurkjen. Hy wie in super kollega. Wy follen elkoar fol-slein oan.” Dit vertelt Gerrit Kemker (71) die van 1961 tot 2008 met Cor Hunia heeft samengewerkt. Cornelis Hunia overleed zaterdagavond op 83-jarige leeftijd in zijn geliefde Workum. Gerrit kwam als 16-jarige in 1961 als ‘loopjongen’ zoals hij zelf zegt bij Hunia’s Drukkerij – die toen pas was verhuisd van het Noard naar de Merk – en werd later de vennoot van Cor als eigenaars van dezelfde drukkerij. “Skriuwen wie syn lust en syn libben en de Friso wie alles foar him. Hy gie foar de krante oeral hinne, nei de Kaap yn Starum bygelyks en nei in gearkomste yn Warns, it makke neat út. Soms fjouwer jûnen yn ‘e wike. Ek sneons en sneins, dat bleau foar Cor itselde. Hy wie altyd posityf en altyd optein. Hy hat de Friso op in heger peil brocht. Troch him waard de krante better lêsber.”  

   

  Cor Hunia werd op 30 november 1932 in Workum geboren als zoon van Hendrik Hunia en Sjoerdtje Kemker. Hendrik Hunia werkte bij boekhandel Gaastra in onze stad die tevens een drukkerij had. Daar werkte ook Bouke Kemker, zijn zwager. Zijn echtgenote Sjoerdt-je was namelijk een zuster van Bouke. In 1937 nam Hendrik Hunia het voortouw om samen met zijn zwager Bouke zelf een drukkerij te beginnen en Hunia’s Drukkerij was geboren. De drukkerij startte op het Noard, verhuisde begin jaren zestig naar de Merk en in 2006 naar de Spoardyk, het huidige adres. Cor Hunia groeide dus – om kort te gaan – helemaal op in een bedrijfstak die later zijn leven zou worden. Na zijn militaire dienst ging Cor begin jaren vijftig als typograaf bij de Leeuwarder Courant werken. Vader Hendrik zal gedacht hebben dat je eerst ergens anders moet rondkijken om het vak helemaal in de vingers te krijgen. Op 28 februari 1957 overleed Hendrik Hunia plotseling en Bouke Kemker vroeg aan Cor om direct bij Hunia’s Drukkerij te komen werken. Aldus geschiedde en Cor ruilde Leeuwarden in voor ‘zijn’ Workum. In juli 1966 nam Hunia’s Drukkerij de drukkerij over die hoorde bij boekhandel Gaastra, inclusief de Friso.

   

  “Fanôf it alderearste momint hat Cor ferslaggen en foto’s makke,” zo vertelt Gerrit Kemker. Hij nam de verslaggeving steeds meer over van Willy Mundt. Op zondagavond ging Cor steevast naar de Brouwersdyk om daar met Willem Twijnstra de foto’s voor de krant te ontwikkelen. Het was hard werken in die tijd. “Op sneon en snein diene wy doe noch it famyljeprintwurk,” aldus Gerrit Kemker. “En wat ik sei, Cor gie foar de krante oeral hinne. Mar al kaam er nachts om ien oere op bêd, sân oere moarns wie er wer presint. Fleurich en wol.” Het zal bekend zijn: na Hendrik Hunia en Bouke Kemker namen Cor Hunia en Gerrit Kemker het bedrijf over en nu staat met Henk Hunia en Jeroen Kemker sinds 2008 de derde generatie alweer aan het roer.

   

  Gerrit Kemker komt eigenlijk woorden tekort als hij vertelt hoezeer de Friso de liefde van zijn collega Cor Hunia had. Zijn tijd bij de Leeuwarder Courant had Cor een ingewijde gemaakt in de boeiende wereld van de kranten. “Ik moat noch even in stikje meitsje,” waren woorden die Cor met de regelmaat van de klok liet horen. Hij was een echte ‘krantenman’. Weliswaar had hij bij de LC niet op de redactie gewerkt, maar hij had uiteraard toch alles meegekregen van het krantenvak. Wat was het fijn om met Cor te praten over de legendarische ‘stikjeskriuwers’ van vroeger. Cor hoorde nog tot de generatie van krantenmensen die werkte in de tijd dat een krant nog een ‘meneer’ was. De journalistiek is uiteraard helemaal veranderd. Maar in de tijd van voor het internet kon je nog écht nieuws brengen. En dat laatste was hem als geen ander toevertrouwd. Cor had een fijne neus voor wat de lezers van de Friso wilden weten. Hij kende de stad Workum tot in haar haarvaten en wist dat het nieuws op straat lag, als je het tenminste maar wilde zien… Het hoeft geen betoog dat Cor ook een vraagbaak werd voor de journalisten van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad die iets meer finesses wilden weten van het reilen en zeilen in Workum. In het bijzonder met Anne de Boer van de LC en met Matty Sikkema van het Friesch Dagblad – beiden helaas ook al overleden – bouwde hij een bijzondere relatie op.

  Bij dit alles kwam ook nog dat Cor Hunia een begenadigd atleet was die in de jaren vijftig tot de landelijke top behoorde. Hij was een middenafstandsloper die met name uitblonk op de 800 en – vooral – de 1500 meter. Op die laatste afstand wist hij het noordelijk record op zijn naam te brengen. Hij ging op voet van vriendschappelijke gelijkheid om en liep tegen bijvoorbeeld de legendarische Wim Slijkhuis die op de Olympische Spelen in Londen in 1948 op de 5000 meter en de 1500 meter ‘in de schaduw’ van Fanny Blankers-Koen bronzen medailles veroverde. Ook de sprintster Puck Brouwer – een generatiegenoot van Cor, Slijkhuis was een beetje ouder – kende hij goed uit het atletiekcircuit. Puck Brouwer haalde op de Olympische Spelen in Helsinki in 1952 een zilveren medaille op de 200 meter. In het hele land en ook daarbuiten liep Cor zijn wedstrijden. “It rinnen is yn sekere sin in maklike sport,” zei hij vaak. “Hoechst noait ôfspraken te meitsjen mei ien as je rinne wolle. Je dogge de skuon oan en je rinne sa de seedyk om.” Ook in het stratencircuit tijdens de lopen in de diverse dorpen en steden was Cor een graag geziene gast.

   

  Met het heengaan van Cor Hunia hebben Hunia’s Drukkerij en de Friso, ja eigenlijk de hele stad Workum, een markante en geestige inspirator verloren die voor alle van onschatbare waarde is geweest. Wij zullen hem missen!

     << Terug
  Touristinfo

  Roelof Fopma    Glashandel Sneek    
  Hunia's Drukkerij    Fasion by Fre    
  Klameare Workum    Tapijthal Workum    
  De Jong Workum Financieel Advies    Op de hoek van de stal    
  Touwspecialist    Organische meststoffen Culterra    
  link naar groenbloem    Workumer Jachtservice    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema