FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2020
 • Lampen op ijsbaan gaan weer branden
 • Helaas geen Workumerwaardloop
 • Busvervoer gewijzigd, door effecten co
 • Voedselbank geeft via kort filmpje inf
 • Wereldwinkelnieuws
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 14 - 10 - 2016 - Een afscheid met een gouden rand.

  Drumband: afscheid met een gouden rand

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/5984.jpg
  Klik op foto voor fmeer foto's van Wiep Visser

  De Mallet Percussion Group voor het laatst op de foto. Links staande op de achterste rij de laatste dirigent, Jeroen Blumers uit Reahûs die het stokje ruim een jaar geleden van Guus Pieksma uit Sneek heeft overgenomen. Foto Wiep Visser.

   

  AIbert Schootstra

  Een afscheid met een gouden rand.

  Zo kan zeker het laatste concert worden genoemd dat de Mallet Percussion Group zaterdagavond in de Klameare in de thuishaven Workum gaf. Enerzijds was het een wat weemoedige avond. Het laatste concert van de Mallet Percussion Group na precies 40 jaar. Een jubileum en een afscheid op een avond dus.

  Al geruime tijd heet de Workumer drumband de Mallet Percussion Group, maar in de volksmond is het nog altijd 'drumband'. Voorzitter Bertina Boersma: "As wy mei koeken by de doarren lâns geane sizze wy noch altyd dat it foar de drumband is." Aan de ene kant een nostalgische avond dus, maar aan de andere kant een topavond. Dit laatste ook door de inbreng van Euphonia Wommels, Hollandia Bolsward en de jeugdband 2WHOM. Deze laatste is een samenwerking van de jeugdleden van Wommels, Workum en Hollandia Bolsward. En wat zij lieten horen - en daarbij dient nadrukkelijk ook de Mallet Percussion Group te worden genoemd – was van een hoog niveau. Jammer dat de Workumer drumband ophoudt, maar soms moet je wijze besluiten nemen.

  Dat was zaterdagavond ook de teneur van een gesprekje met voorzitter Bertina Boersma. "De finânsjes wurde minder en der is in weromrin fan leden." Het is bekend: iedereen moet tegenwoordig bezuinigen en dus ook onze gemeente Súdwest-Fryslân. Bertina: "De subsydzje dy't wy no fan de gemeente krije is no noch in tredde fan wat it earder wie. En ja, op it lêst moatte je dan je ferstân brûke al seit it gefoel wat oars."

  De Mallet Percussion Group telt nu nog vijftien leden. Onder hen zijn ook leden die bepaald niet verantwoordelijk zijn voor de terugloop van het ledental. Neem Wopke van der Bij, tegenwoordig secretaris en ook actief geweest als voorzitter.Hij is een icoon van de drumband. Neem Petra Ypma,die 38 jaar van de 40 bij de drumband actief is geweest. Zij werd daarom zaterdag in de bloemetjes gezet. Neem Mary Kroeze en Saskia Zwaan die zaterdagavond een speld ontvingen (plus een oorkonde en bloemen) omdat ze al  12,5 jaar bij de drumband spelen.

  Bertina Boersma zelf – om maar wat te noemen - is al 16 jaar lid. Saskia Zwaan begon al op haar negende! En ondanks die jeugdige leeftijd bezocht ze van het begin af aan al trouw de studieweekeinden. Geweldig!  Bertina Boersma vertelde verder nog dat het bestuur en de leden zich eerst hebben gericht op het laten slagen van de afscheidsavond (en dat is dus met verve gelukt) en dat er nu knopen zullen worden doorgehakt over een eventuele verkoop van de uniformen en de instrumenten en wat dies meer zij. Naast Bertina Boersma en Wopke van der Bij bestaat het laatste bestuur uit Mranda Sikkes en Mary Koeze (leden) en Mireille Bakker (penningmeester).

  In haar welkomstwoord citeerde Bertina Boersma zaterdagavond een prachtig gedicht met de titel 'muziek'. In dat gedicht wordt onder andere zeer terecht gezegd dat muziek een uitdrukking is van gevoel en van liefde en dat muziek je kan helpen om je je problemen te laten vergeten.
  "Muziek is prachtig!" Welnu voor de hier geciteerde gevoelens heeft de MPG 40 jaar lang op een
  prachtige manier garant gestaan en een groter compliment kun je de leden niet maken. Bij dezen!
  Bij het welkom zag Bertina Boersma ook nog even terug op 40 jaar geschiedenis. De drumband heeft dus een naamsverandering ondergaan, heeft een andere outfit gekregen (van een geel naar het tegenwoordige blauwe jasje) en is de laatste 2 jaar meer de 'concertkant' uitgegaan in tegenstelling tot vroeger toen er meer 'lopende' optredens waren. Een prijzentafel in de theaterzaal van de Klameare bewees overigens dat de drumband niet alleen voor Workum veel heeft betekend, maar dat zulks voor heel Friesland het geval is geweest. Bertina: 'Wy hawwe hiel wat meimakke en it wie altyd gesellich. Woansdeitej0ns oefenje en dan nog efkes neiprate, de stúdzjewyk-einen en gean sa mar troch. Wêrom dan stopje, soene je sizze. Wel, it is no noch allegearre goed en je moatte net op in djiptepunt stopje." Wijze woorden. En als er één ding duidelijk is, dan is het dat de MPG niet op een dieptepunt is gestopt! Alle hulde voor leden en bestuur!

  Bron:  workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Organische meststoffen Culterra    Workumer Jachtservice    
  Thijs van der Meer Slagerij    Klameare Workum    
  Touwspecialist    NEDCAD    
  Roelof Fopma    Bouma kraanverhuur    
  Tapijthal Workum    Fasion by Fre    
  Hunia's Drukkerij    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  link naar groenbloem