FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Nieuwe en rappe spits
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Herdruk boek Groenhof
 • Fierljeppen
 • Johan Weerstra in de Gertrudis in zonn
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 01 - 02 - 2018 - Ondernemers in OSJW al 25 jaar op hun post

  Ondernemers in OSJW al 25 jaar op hun post 

  ‘Stille kracht’ achter voetbalclub

  http://www.workum.nl/images/upload/workum10/6927.jpg

   

  Albert Schootstra

   

  “It binne gewoan minsken dy’t gek fan it fuotbalspultsje binne.” Deze woorden kiest Gerrit Kemker (72) als hij de kern van Ondernemers Stimuleren Jeugdvoetbal Workum, OSJW, wil duiden. Geen moeilijke omschrijvingen dus, geen diepgaande beschouwingen. Een gewone club, korte lijnen, geen poespas. De OSJW is op 8 juni 1993 opgericht en beleeft derhalve binnenkort het 25-jarig bestaan. Alle reden dus voor een gezellig gesprek bij Gerrit Kemker thuis. Ook twee hoofdbestuursleden van de voetbalvereniging Workum schuiven aan, te weten Klaas Haanstra, penningmeester en actief in de sponsorcommissie, en Hiddo Visser, voorzitter van het jeugdbestuur.

   

  Aan de wieg van de OSJW – waarbij moet worden opgemerkt dat de ‘S’ in de initialen ook wel eens voor ‘steunen’ heeft gestaan – stonden in 1993 Peter Lammers sr. en Henk Gorter. Zij hebben toen uiteraard niet kunnen vermoeden dat hun initiatief zo’n groot succes is geworden. De cijfers spreken wat dat betreft een duidelijke taal. Sinds de OSJW nu bestaat gaat er jaarlijks gemiddeld 4000 euro naar het jeugdvoetbal van onze voetbalvereniging Workum. Daar word je wel even stil van! Maar hoe komt de OSJW aan dat geld? Welnu, de op dit moment 45 leden betalen 150 euro per jaar. Twee-derde van deze lidmaatschapsgelden gaat naar het jeugdvoetbal en de rest wordt besteed aan leuke reisjes, uitjes en dergelijke voor de leden. De leden zijn dus – en dat zegt de ‘O’ in de naam natuurlijk al – ondernemers. “It is hartstikke breed,” vertelt Klaas Haanstra. De leden hebben een bedrijf en dat kan zeker ook een bedrijf in de horecasector zijn. “Alles is wol fertsjinwurdige,” vult Hiddo Visser aan. Klaas Haanstra tekent daarbij aan dat veel leden van de OSJW in een groot aantal gevallen “ek noch op in oare wize aktyf binne yn de fuotbalferiening.” De OSJW is ontzettend belangrijk voor het voetbal in onze stad, maar echt bekend is de club niet. Het is in de aanhef al min of meer gesignaleerd: de OSJW is geen gezelschap dat zo nodig in de schijnwerpers hoeft. Maar je kunt ook té bescheiden zijn. “Ferline jier hawwe wy sein: wy moatte wat minder beskieden. En it is no tiid om dêr wat feroaring yn te bringen,” zeggen Gerrit Kemker, Hiddo Visser en Klaas Haanstra vrijwel in koor. En terecht, dat moge duidelijk zijn!

   

  Het bestuur van de OSJW bestaat op dit moment uit Gerrit Kemker, voorzitter, Durk de Boer, secretaris, en Hans Yntema, penningmeester. De laatste is nog als bestuurslid actief tot de jaarvergadering in oktober. Daarna gaat, zo zijn de plannen, Hessel Wesselius de penningen beheren. Maar wat doet de voetbalvereniging met het geld dat zij van de OSJW krijgt? Het is goed om even op deze vraag in te gaan, want er zijn van die zaken waarbij een ‘gewone voetballiefhebber’ niet stilstaat. De wekelijkse wedstrijden van het eerste elftal zijn natuurlijk maar ‘het topje van de ijsberg’. Een voetbalvereniging is in feite ook een ‘bedrijf’, zo stellen Hiddo Visser en Klaas Haanstra terecht. En daarom is het (tussen haakjes) zo mooi dat onze voetbalvereniging er met het nieuwe, of althans vernieuwde, bestuur aan het roer momenteel zo fris voorstaat. “Hiddo stelt in begruttinkje op,” vertelt Klaas Haanstra over de jaarlijkse gang van zaken. En dan doet de voetbalvereniging, en preciezer nog het jeugdbestuur daarvan, nuttige zaken met het geld. En dat kunnen er vele zijn waaraan de doorsnee voetballiefhebber, als gezegd, niet denkt. Zo zijn er onlangs kleine doeltjes van aangeschaft, maar denk ook eens aan de patat waarop een kampioen geworden jeugdteam wordt getrakteerd en die natuurlijk ook betaald moet worden. En de deelname aan de zaalvoetbaltoernooien die in de winter in de Súdwesthoeke zo veel worden georganiseerd. En dan de (regelmatig internationale) veldtoernooien in Nederland en daarbuiten in voorjaar en zomer. Het noemen van de stad Oss zal in dezen bij velen wel een lampje doen laten branden. Denk ook eens aan het doen realiseren van bepaalde trainingsmethodieken. Nou ja, zo kunnen we doorgaan zonder ook maar in de verste verte aanspraak op volledigheid te maken.

   

  Het is altijd gevaarlijk om in een krantenstuk één persoon speciaal aandacht te geven. Je loopt dan immers het gevaar dat je iemand niet noemt die dat wel terdege verdiend heeft. Maar dit zo zijnde moet in dit verband Gerrit Kemker worden genoemd. Sinds oktober 1996 is hij al voorzitter. Formeel gesproken is hij geen ondernemer meer sinds hij in 2008 zijn werkzaamheden als vennoot van Hunia’s Drukkerij heeft neergelegd. “Ik haw doe sein dat ik eins mei it foarsitterskip ophâlde moatte soe,” aldus Gerrit Kemker, “mar de oaren seine allegearre: dan hast it no moai oan tiid.” En ondernemer blijf je natuurlijk altijd, ook al ben je met pensioen. Gerrit is aldus een boegbeeld van de OSJW, dat mogen we rustig zeggen. Ook in tijden dat de OSJW een – laten we zeggen – wat teruggetrokken bestaan leidde, was Kemker trouw op zijn post. In 1999, 2000 en 2001 bijvoorbeeld was hij naast voorzitter ook secretaris en penningmeester. Geweldig! En Gerrit heeft dit allemaal gedaan omdat ook hij “gek fan it fuotbalspultsje is.” Zo is hij ook 15 jaar scout geweest voor de toen nog bestaande FVB, de Friese Voetbalbond. Wekelijks was hij bij jeugdwedstrijden in onze provincie te vinden. Mooi!

   

  Al 25 jaar OSJW dus. En we zullen de spreekbuis van alle Workumers en zeker de voetballiefhebbers onder hen zijn als we de hoop uitspreken dat daar nog heel, heel veel jaren zullen bijkomen! Bij dezen!

     << Terug
  Touristinfo

  Op de hoek van de stal    Makelaardij P.J. de Jong    
  Klameare Workum    Thijs van der Meer Slagerij    
  Fasion by Fre    Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    
  Touwspecialist    Glashandel Sneek    
  Bouma kraanverhuur    Organische meststoffen Culterra    
  NEDCAD    De Jong Workum Financieel Advies    
  Roelof Fopma