FOTO'S BRIJBEK LINKS CONTACT
Choose your language:      nederlands   deutsch   English   Francais nieuws agenda activiteiten

Archief:

2021
 • Jopie Huisman Museum komt met #MijnJop
 • Ook in Workum nu Puzzelbank
 • Op de Weegschaal van de Tijd
 • Oude reclameborden tevoorschijn
 • 'Geeft eens wat anders, geef gewoon Wo
  >> meer

  2020
 • Muzikant
 • Fyftich jier lyn 31 december
 • Raad denkt goed om kinderen in armoede
 • Op de weegschaal van de tijd
 • Bepaald geen hamerstukken
  >> meer

  2019
 • Geweldig entertainment
 • Noard 74
 • Plaatselijk Belang
 • Verkiezing
 • 'Fyts 'm it nije jier yn!'
  >> meer

  2018
 • Fyftich jier lyn
 • Voetbalcafé een succes
 • Nieuwjaarsconcert Crescendo
 • Bibliotheek
 • Tarief liggelden aangepast
  >> meer

  2017
 • Rebus
 • 21 december 1967
 • Beoogd college
 • Duurzaamheid
 • Kunstbezit Súdwest-Fryslân
  >> meer

  2016
 • Life is Beautiful
 • Fyftich jier lyn
 • Wat sille we no beleve?!!
 • 3 januari Nieuwjaarsborrel Workum
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2015
 • Carbidschieten op de Stedspolle
 • Fiiftich jier lyn
 • Workum van Vroeger en Nu
 • Kwart miljoen voor Culturele Hoofdstad
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2014
 • Carbid schieten
 • Extra raadsvergadering over lijnopstel
 • Een gezond 2015
 • ‘Nieuwe woorden bij een oud verhaal’
 • Album Cor Hunia
  >> meer

  2013
 • Album Cor Hunia
 • Ernst Langhout en Johan Keus gast op n
 • Opbrengst Serious Request in Workum
 • Nieuwjaarsgroet
 • Workum van Vroeger en Nu
  >> meer

  2012
 • Rock en loll
 • Carbid schieten
 • Veel strijd bij het Ypie van der Werf
 • Loopgroep Workum zoekt trainer!
 • Workumse kunstenaars in Galerie De Ver
  >> meer

  2011
 • Rock en loll 2012
 • Een nieuwe Brijbek
 • Kerstnachtdienst
 • Skil en Nonnestrjitte
 • Brandweer rukt uit voor schoorsteenbra
  >> meer

  2010
 • Rock en Loll 2010
 • Vereniging van de maand
 • workum.nl agendabureau van Workum
 • Ypie van der Werf toernooi
 • Rock en Loll in voorbereiding
  >> meer

  2009
 • Rock en/of Loll
 • Wie maakt de mooiste winterfoto van Wo
 • Album Willem Twijnstra 13c en 14a
 • Nij Marienacker
 • Album Willem Twijnstra
  >> meer

  2008
 • Informatiebijeenkomst en condoleancere
 • Bijeenkomst in Workum druk bezocht
 • Vogelshow
 • FISKKOPPEN
 • Gasexplosie Buterikkers
  >> meer

  2007
 • Slotavond Workum 1100
 • Slot Workum 1100
 • Opening HIP
 • WINTER IN ZWEMBAD DE ROLPEAL
 • Slotavond Workum 1100 jaar
  >> meer

 • 03 - 02 - 2018 - Bouke-Jan de Jong en Minne Okkema kopen schip

      
  Bouke-Jan de Jong en Minne Okkema kopen schip
   

  Tweede skûtsje voor Workum 

  Albert Schootstra

   

  Als je eenmaal met het virus van het skûtsjesilen bent besmet dan is er geen houden meer aan. Dat wordt wel bewezen door Bouke-Jan de Jong en Minne Okkema uit Workum. Bouke-Jan heeft nu twee jaar meegezeild op de Nooit Volmaakt, tot voor zeer kort eigendom van Cees Riezebos uit Hindeloopen, en Minne één jaar. Nog niet lang dus, maar meer dan lang genoeg om het virus zijn werk te laten doen. Ze hebben zich ontpopt als enthousiaste zeilers die niets liever willen dan het zeilen op een skûtsje tot in de finesses leren beheersen. Maar dat niet alleen. Gezamenlijk hebben ze de Nooit Volmaakt van Cees Riezebos gekocht. En dat betekent – het is in deze kolommen al aangestipt – dat de stad Workum nu door twee skûtsjes wordt vertegenwoordigd in de jaarlijkse wedstrijdenreeks van de Iepen Fryske Kampioen skippen Skûtsjesilen, de IFKS.

  In 2016 besloten de eigenaren Wietse Bandstra en de Workumer Tonko Hofman met hun skûtsje, dat Redbad werd gedoopt, in de IFKS te gaan uitkomen. Wietse Bandstra heeft zijn wortels in Stavoren en is de zoon van de beroemde, meervoudig IFKS-kampioen Age Bandstra. Tot nu toe hebben ze in de B-klasse van de IFKS prima gezeild. Hun skûtsje is in 1911 gebouwd op de werf van Klaas Draaisma in Franeker voor schipper Petrus van der Veer uit Koudum. Het schip, dat aanvankelijk Joukje heette naar de echtgenote van Van der Veer, is onder andere eigendom geweest van Tjitze Walstra uit Lemmer die er in 1961 mee zeilde in de wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). Bandstra en Hofman kozen Workum uit als de plaats die ze wilden vertegenwoordigen. Logisch, gezien de woonplaats van Hofman. Enfin, zo was het eerste Workumer skûtsje een feit.

   

  In de IFKS deed echter al vele jaren een skûtsje mee, de Nooit Volmaakt van recreatieondernemer Cees Riezebos uit Hindeloopen, waarvan de bemanning in de loop van de tijd een steeds meer ‘Workumer karakter’ heeft gekregen. Op Heidenskipster Peter Abma na bestaat de hele bemanning, onder wie dus Bouke-Jan de Jong en Minne Okkema, uit Workumers. Het schip had weliswaar zijn domicilie in Hindeloopen, de woonplaats van Riezebos, maar in feite was het dus al een Workumer skûtsje. En nu is het dat dus ook in formele zin. Het zeilteken van het skûtsje wordt WK. Naast de al genoemde bemanningsleden Peter Abma, Bouke-Jan de Jong en Minne Okkema zijn de andere opvarenden (allen uit Workum dus) schipper Jeroen Sytsma, fokkenist Sikke Foekema, Gerard Hofman, Barbara van Graafeiland, Johnny Steiginga, Klaas Gerrit Tjerkstra (die min of meer als invaller fungeert), Riekje Jonkman, Thea Wijnja en Kristiaan Bosma. Over die opvarenden zeggen de nieuwe eigenaren en de overige bemanningsleden: “Noch twa derby soe moai wêze.” Zeilliefhebbers kunnen dit in hun oor knopen!

   


  De verkoop van het skûtsje wordt bezegeld door het overhandigen van de roerklik (de versiering bovenop het helmhout) door Cees Riezebos (midden) aan Bouke-Jan de Jong (links) en Minne Okkema
  Maar hoe dat ook allemaal moge zijn, alle reden voor een gezellig gesprek met een aantal bemanningsleden van de Nooit Volmaakt die inmiddels, na een stemming door Workumers, een andere naam heeft. Deze bemanningsleden zijn Minne Okkema, van Okkema Workum Betonbouw, Bouke-Jan de Jong van het bekende transportbedrijf uit Workum/Parrega, de nieuwe eigenaren van het schip dus, schipper Jeroen Sytsma die werkt bij de Veka-groep (scheepsbouw) in Lemmer, en fokkenist Sikke Foekema, in het dagelijks leven werkzaam bij ITBB, elektrotechniek in Heerenveen. En gelukkig neemt ook Cees Riezebos plaats aan de bar in het ‘dophok’ van Bouke-Jan de Jong in Workum. Het betekent een gezellig gesprek over het skûtsjesilen en het verloop van zo’n gesprek bewijst maar weer eens dat skûtsjesilen en alles wat er bij komt kijken meer is dan ‘gewoon’ hardzeilen en zelfs meer dan hardzeilen met skûtsjes. Riezebos toont zich dolgelukkig dat hij het schip aan Okkema en De Jong heeft kunnen verkopen. “Ik bin der hartstikke mei ynnommen. In better plakje kin it net krije. Ik hie der net oan tinke moatten dat it nei in âld-izerhannel of sokssawat gien wie.” De Hindelooper recreatieondernemer wilde gezien zijn leeftijd en andere drukten het onderdeel ‘varend erfgoed’ van zijn bedrijf wel wat inperken en bovendien heeft hij met De Jonge Jacob nog een skûtsje. Dit fraaie schip, gebouwd in 1907 bij Bijlsma in Warten, was vroeger een bekende verschijning in de IFKS met schipper Paul Knook aan het helmhout.

   

  Op diezelfde werf in Warten is ook de Nooit Volmaakt gebouwd. Dat gebeurde ook al in 1907 in opdracht van houthandelaar Ter Horst uit Sneek en zeilmaker Molenaar uit Grou. Een schipper, Th. Engelsma uit Grou, nam het schip in huurkoop. Helemaal zeker is het allemaal niet, maar zo lijkt het wel te zijn gegaan. Zakenlieden als de genoemden lieten vaker een schip bouwen als combinatie van belegging en klantenbinding, zo vertelt ons het prachtige boek ‘Van schroot naar vloot’, uitgekomen in november 2016 en geschreven door de skûtsje-kenners Frits Jansen, Klaas Jansma en Martsje de Jong. Het skûtsje, dat aanvankelijk De Vrouw Rigtje heette, kwam waarschijnlijk in 1925 als eigendom in handen van schipper Engelsma nadat hij de laatste termijn had betaald. Toen volgde een langdurige geschiedenis van diverse eigenaren en namen van het schip. Uiteindelijk kwam het in handen van Jappie Meeter uit de Westereen (Zwaagwesteinde) die het schip wedstrijd-klaar wilde maken. Daar kwam hij echter niet aan toe, ongetwijfeld door zijn drukke werkzaamheden als keukeninstallateur. Jappie Meeter heeft een zeer bekende naam als skûtsjesiler in zowel de IFKS als de SKS.

   

  Maar om een lang verhaal kort te maken, Riezebos zag het schip in de Spoarsleat in de Westereen liggen, herkende (als echte skûtsje-kenner) de fraaie lijnen en kocht het schip van Jappie Meeter. Een zeer grondige opknapbeurt volgde – het schip, dat toen al de naam Nooit Volmaakt droeg, was echt een wrak. “It moast hiel fier wei komme,” aldus Riezebos. Dat lukte en in 2000 deed het voor het eerst mee aan de wedstrijdenreeks onder auspiciën van de IFKS. Het schip is goed genoeg. Dat wordt wel bewezen door de promotie in 2006 en 2009 naar de A-klasse van de IFKS. In beide gevallen degradeerde het schip telkens weer na een jaar in de A- terug naar de B-klasse. Het afgelopen seizoen, 2017 dus, degradeerde het schip helaas naar de C-klasse. Cees Riezebos is gelukkig niet alleen een pure hardzeiler, maar ook een echte skûtsje-liefhebber. Dat bleek wel in 2004 toen aan de Nooit Volmaakt de originaliteitsprijs werd toegekend.

   

  De bemanningsleden zijn echt met het schip ‘vergroeid’. Fokkenist (na de schipper de belangrijkste functie op het schip) Sikke Foekema nog wel het meest. Behoudens een kort uitstapje naar schipper Jan Koopmans (ook al een Workumer), zeilt hij al bijna 20 jaar op de Nooit Volmaakt. Schipper Jeroen Sytsma: “Ik ha de lêste twa jier stjoerd, mar ik syl al sa’n tsien, alve jier mei.” Jeroen en Sikke zijn wel de oudgedienden aan boord. “Eins fanôf it begjin hawwe der allegearre Warkumers op it skûtsje syld,” zo vertellen ze en zij kunnen het natuurlijk weten. Het skûtsje zelf ligt er goed bij, met mast, giek, gaffel en grootzeil die zijn overgenomen van het beroemde SKS-skûtsje van Heerenveen, de Gerben van Manen. Dit jaar komt er een nieuwe fok, het roer wordt gedeeltelijk vernieuwd, de bemanning maakt een nieuw helmhout en het houtwerk wordt opnieuw gelakt. “Wy hoopje dit jier noch út de C-klasse te kommen,” aldus de bemanning. Gezien de kwaliteit van schip en bemanning zal dat wel lukken, maar er spelen zoveel zaken in de skûtsjesilerij. Je weet het maar nooit, met andere woorden. Maar hoe dat zij, als Workumers wensen wij het skûtsje een behouden vaart en de bemanning heel, heel veel succes. Mooi dat Workum er een skûtsje bij heeft. Goede vaart!

  Bron: workumer krant FRISO

     << Terug
  Touristinfo

  Glashandel Sneek    link naar groenbloem    
  Tapijthal Workum    Fasion by Fre    
  Touwspecialist    Thijs van der Meer Slagerij    
  Natuurvol Tuinen / Arjan Jenema    Workumer Jachtservice    
  NEDCAD    Hunia's Drukkerij    
  De Jong Workum Financieel Advies    Op de hoek van de stal    
  Bouma kraanverhuur